Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2960

Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03 i 194/03) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH ŽIGOVA I OZNAKA ZA OVJERAVANJE MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČAVANJE MJERILA TE OVJERNIH ISPRAVA

1. Ovom se Naredbom propisuju vrste, oblik i način postavljanja državnih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila, oznaka za označivanje mjerila i ovjerne isprave koje Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštene pravne osobe (u daljnjem tekstu ovjeravatelji) i ovlašteni servisi rabe kod umjeravanja radnih etalona, ovjeravanja mjerila, potvrđivanja ispravnosti mjerila ili ih upotrebljavaju za označavanje značajki bitnih za uporabu mjerila, za sprječavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila te označivanje dokumenata.

2. Kod umjeravanja radnih etalona, ovjeravanja mjerila, potvrđivanja ispravnosti mjerila i označavanje značajki bitnih za uporabu mjerila rabe se ovi žigovi, oznake i isprave za ovjeravanje ili označivanje mjerila:

1) žigovi za dokumente;

2) žigovi za ovjeravanje i zaštitu mjerila;

3) oznake za označivanje mjerila;

4) ovjerne isprave.

 

ŽIGOVI ZA DOKUMENTE

3. Ovjeravatelji upotrebljavaju žig ovjeravatelja.

4. Ovlašteni servisi upotrebljavaju žig ovlaštenog servisa.

5. Žig za dokumente ovjeravatelja kružnog je oblika promjera 24 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenog znaka nalazi se redni broj žiga.

Ovjeravatelji žigom potvrđuju potpis na ispitnom izvješću i oznaci u obliku naljepnice mjernog uređaja za nadzor pakovina.

6. Žig za dokumente ovlaštenog servisa kvadratnog je oblika veličine 20 × 20 mm u kojem se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« je oznaka »HR«, a ispod vodoravne crte je slovo »S« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa. Ispod navedenog znaka nalazi se redni broj žiga.

Ovlašteni servisi žigom potvrđuju potpis na ispitnom izvješću.

 

ŽIGOVI ZA OVJERAVANJE I ZAŠTITU MJERILA

7. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove žigove za ovjeravanje i zaštitu mjerila:

1) žigove za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnice;

2) žigove za utiskivanje;

3) žigove u obliku plastične plombe;

 

Žigovi u obliku naljepnica

8. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove žigove za ovjeravanje i zaštitu mjerila u obliku naljepnica:

1) godišnji ovjerni žig;

2) godišnji ovjerni žig za komunalna mjerila;

3) godišnji žig s oznakom »UMJERENO«;

4) žig za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju;

5) žig za ovjeravanje taksimetara;

6) žig za ovjeravanje memorijskih elemenata programabilnih mjerila;

7) zaštitni žig.

9. Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira žute boje. Pravokutnoga je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na lijevoj strani naljepnice nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenih oznaka nalazi se brojčana oznaka ovlaštenoga djelatnika koji je ovjerio mjerilo te redni broj žiga, a između njih je kosa crta. Na desnoj strani naljepnice nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a ispod njih je predviđeno mjesto na koje se može staviti naljepnica žute boje veličine 6 mm × 6 mm na kojoj je rimskim brojevima označeno kvartalno (tromjesečno) razdoblje u kojem je obavljeno ovjeravanje.

Na ovjerni žig iz stavka 1. ove točke stavlja se naljepnica s oznakom kvartalnog razdoblja ako ovjerno razdoblje mjerila, propisano posebnim propisom, iznosi najviše 1 godinu.

Ovim žigom ovjeravatelji označavaju mjerila koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve, a stavlja se na sve vrste mjerila, osim na mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, na metre za tekstil, mjerila duljine za mjerenje razine tekućine i razine sipkih tvari, mjerila obujma, mjerila električne energije, vodomjere, plinomjere, utege i mjerila koja se rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga, ako odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom nije određen drugačiji način označavanja žigom.

Godišnji ovjerni žig stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila. Ako to nije moguće, ovaj se žig može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila ili na ovjernicu.

10. Godišnji ovjerni žig za komunalna mjerila u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira žute boje. Okruglog je oblika promjera 10 mm. U sredini žiga je oznaka »HR«. Iznad ove oznake nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje. Ispod ove oznake nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja i brojčana oznaka ovlaštenoga djelatnika koji je ovjerio mjerilo, a između njih je kosa crta.

Ovim žigom ovjeravatelji označavaju komunalna mjerila (vodomjere i plinomjere) koja su zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve. Stavlja se na mjerila umjesto žiga na utiskivanje pri čemu je zaštita od otvaranja i podešavanja mjerila drugačije onemogućena, a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga. Uporaba ovog žiga određuje se odobrenjem tipa mjerila ili drugim propisom.

Godišnji ovjerni žig za komunalna mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

11. Godišnji žig s oznakom »UMJERENO« u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira narančaste boje. Pravokutnoga je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na gornjem djelu tog žiga nalazi se tekst »UMJERENO«, a ispod tog teksta, s lijeve strane nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenih oznaka nalazi se redni broj žiga. Na desnoj strani naljepnice nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno umjeravanje, a ispod njih je predviđeno mjesto na koje se može staviti naljepnica žute boje veličine 6 mm × 6 mm na kojoj je rimskim brojevima označeno kvartalno (tromjesečno) razdoblje u kojemu je obavljeno umjeravanje.

Ovim žigom označavaju se radni etaloni koji se upotrebljavaju pri ispitivanju mjerila kojima je u postupku umjeravanja utvrđena mjeriteljska ispravnost.

Godišnji žig s oznakom »UMJERENO« u obliku naljepnice stavlja se na uočljivo mjesto na radnom etalonu, ali ne smije utjecati na njegovu uporabu. Ako to nije moguće, ovaj se žig može staviti na ambalažu koja je sastavni dio radnog etalona i označena je brojem ili svojstvenom oznakom ili na potvrdu o umjeravanju.

12. Žig u obliku naljepnice za ovjeravanje mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju izrađen je od trajnog samoljepivog papira žute boje i ima oblik istostraničnog trokuta sa stranicom 10 mm. Na sredini tog žiga nalazi se znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ovim ovjernim žigom označavaju se mjerila koja podliježu samo prvom ovjeravanju, sukladno odobrenju tipa mjerila ili drugog propisa.

Ovaj se žig stavlja na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila. Ako to nije moguće, ovaj se žig može staviti na ambalažu koja je sastavni dio mjerila i označena je brojem ili oznakom mjerila.

13. Žig za ovjeravanje taksimetara u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira žute boje i ima pravokutni oblik veličine 65 mm × 95 mm. Na njegovome gornjem dijelu, u sredini se nalazi riječ »TAKSI« ispisana crnom bojom. Ispod te riječi, s lijeve strane nalazi se tekst »Broj ovjernog žiga:«, a pored njega se nalazi redni broj žiga. Ispod toga se nalazi tekst »TAKSI«, a ispod toga teksta je znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod znaka vage nalazi se redni broj žiga. Na donjem dijelu tog žiga stoji tekst »Ovjerno razdoblje traje do:«, a ispod toga je tablica dimenzija 55 mm × 8 mm koja se sastoji od dva reda, a svaki red ima po pet polja. U gornjem se redu nalaze rimski brojevi od I do IV koji označavaju kvartalno razdoblje u kojem je taksimetar ovjeren. U donjem su redu upisani brojevi koji označavaju godinu u kojoj ističe ovjerno razdoblje.

Na gornjem dijelu podloge tog žiga nalazi se crtež vjetrobranskog stakla s označenim mjestom za postavljanje žiga, a ispod nje je uputa za postavljanje tog žiga na vjetrobransko staklo.

Oznake kvartalnog razdoblja i godine isteka valjanosti ovjere označavaju se tijekom ovjeravanja bušenjem odgovarajućih oznaka na žigu.

Žigom za ovjeravanje taksimetara u obliku naljepnice označavaju se taksimetri koji su zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Žig se nakon njegovog označivanja bušenjem, skida se s podloge i stavlja na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla vozila na kojemu je obavljeno ovjeravanje taksimetra i to s desne strane, na donji dio stakla.

14. Žig za ovjeravanje memorijskih elemenata programabilnih mjerila izrađen je od trajnog samoljepivog papira bijele boje. Pravokutnog je oblika, veličine 8 mm × 5 mm. Na srednjem se dijelu ovoga žiga nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod navedenih oznaka nalazi se brojčana oznaka ovlaštenoga djelatnika koji je ovjerio memorijski element te redni broj žiga, a između njih je kosa crta.

Ovim se žigom ovjeravaju memorijski elementi programabilnih mjerila za koja je utvrđeno da su u skladu s odobrenjem tipa mjerila.

Žig za ovjeravanje memorijskih elemenata programabilnih mjerila stavlja se na svaki ispitani memorijskih element, a drugi takav žig istog broja stavlja se na tiskanu pločicu programabilnih mjerila, na koju je ovjereni memorijski element ugrađen.

15. Zaštitni žig u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira žute boje. Pravokutnog je oblika veličine 18 mm × 8 mm (manji) ili 50 mm × 30 mm (veći). Na njemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je oznaka »HR«, a između visećih zdjelica je brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ovaj žig upotrebljava se za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

Zaštitni se žig u obliku naljepnice stavlja na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

 

Žigovi za utiskivanje

16. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove žigove za utiskivanje:

1) osnovni ovjerni žig;

2) godišnji ovjerni žig;

3) godišnji ovjerni žig za sitna mjerila;

4) godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila;

5) žig za poništavanje žigova.

Navedeni žigovi mogu biti izvedeni kao štapni žigovi ili žigovi za kliješta.

Kada se ovjerni žigovi utiskuju u plombu (olovnu ili od drugog podesnog gradiva) kroz koju je provučena žica koja sprečava rastavljanje i neovlašteno podešavanje mjerila, odnosno u gradivo na spojnim elementima kojim se sprečava rastavljanje, služe i kao zaštitni žigovi.

17. Osnovni ovjerni žig za utiskivanje ima kružni oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak istokračne vage s visećim zdjelicama. Iznad vage je upisana oznaka »HR«, a između visećih zdjelica nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Osnovni ovjerni žig za utiskivanje stavlja se, zajedno s godišnjim ovjernim žigom, na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

18. Godišnji ovjerni žig za utiskivanje ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm. U gornjem dijelu tog žiga nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja i brojčana oznaka ovlaštenog djelatnika koji obavlja ovjeravanje mjerila. Brojčane su oznake odijeljene kosom crtom. U donjem dijelu tog žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje.

Ovim se žigom ovjeravaju mjerila koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za utiskivanje stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

19. Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila ima oblik štita oko kojega se može opisati kružnica promjera 3 mm. U gornjem dijelu tog žiga nalaze se dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno ovjeravanje, a u donjem dijelu nalazi se brojčana oznaka ovjeravatelja.

Ovim se žigom ovjeravaju mjerila malih dimenzija koja su pri ispitivanju zadovoljila mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za utiskivanje za sitna mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

20. Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila ima oblik istostraničnog trokuta kojem se osnovica nalazi na gornjoj strani i oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm. U donjem se kutu nalazi brojčana oznaka ovjeravatelja, a iznad nje se nalaze dvije posljednje znamenke broja godine u kojoj je obavljeno prethodno ispitivanje mjerila, odnosno sklopova mjerila.

Ovim se žigom označava ispravnost mjerila, odnosno sklopova mjerila koji su pri prethodnom ispitivanju zadovoljili mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Godišnji ovjerni žig za prethodna ispitivanja mjerila, odnosno sklopova mjerila stavlja se na određeno mjesto na mjerilu sukladno odobrenju tipa mjerila.

21. Žig za poništavanje žigova ima oblik slova »X« oko kojega se može opisati kružnica promjera 7 mm.

Ovim se žigom poništavaju ovjerni žigovi za utiskivanje na mjerilu za koje se pri ispitivanju utvrdi da ne zadovoljava mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

Žig za poništavanje žigova utiskuje se preko ovjernih žigova na mjerilu.

 

Žig u obliku plastične plombe

22. Žig u obliku plastične plombe izrađen je od termoplastičnog gradiva crvene, bijele, plave, žute ili zelene boje. Oblik ovoga žiga prikazan je na sl. 9., a veličina žiga je 25 mm × 18 mm. Žig se sastoji od dva međusobno povezana dijela, zaštitne žice i privjeska iz termoplastičnog gradiva bijele boje na kojem se nalazi godina žigosanja.

Žig u obliku plastične plombe ima na jednoj strani svoju barkod oznaku sa šest znamenki i brojčanu oznaku identičnu barkod oznaci, kojim je osigurano jednoznačno označavanje tog žiga, te logotip Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Način i mjesto postavljanja ovih žigova propisuju se posebnim naputkom, a služe kao zaštitni žigovi radi sprečavanja rastavljanja dijelova mjerila i neovlaštenog podešavanja.

Žigovi ovlaštenih servisa za zaštitu i označivanje mjerila

23. Ovlašteni servisi upotrebljavaju ove žigove za zaštitu mjerila:

1) zaštitni žig ovlaštenog servisa za utiskivanje;

2) zaštitni žig ovlaštenog servisa u obliku naljepnice;

3) oznaka »SERVISIRANO« u obliku naljepnice.

24. Zaštitni žig za utiskivanje ovlaštenog servisa ima kružni oblik promjera 7 mm u kojemu se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« nalazi se slovo »S«, a ispod crte je brojčana oznaka ovlaštenog servisa.

Ovaj žig upotrebljava ovlašteni servis za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

25. Zaštitni žig ovlaštenog servisa u obliku naljepnice izrađen je od trajnog samoljepivog papira bijele boje. Pravokutnog je oblika veličine 18 mm × 8 mm. Na njemu se nalazi znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« je oznaka »HR«, a ispod vodoravne crte slova »H« je oznaka »S« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa.

Ovaj žig ovlašteni servis upotrebljava za sprečavanje odvajanja, pomicanja ili mijenjanja sastavnih dijelova ili sklopova mjerila.

Zaštitni žig ovlaštenog servisa u obliku naljepnice stavlja se na sastavne dijelove (kućišta) mjerila, na sastavne vijke i na druga odgovarajuća mjesta tako da prekriva dva sastavna dijela mjerila i na taj način sprečava njihovo odvajanje ili otvaranje.

26. Oznaka »SERVISIRANO« u obliku naljepnice izrađena je od trajnoga samoljepivog papira bijele boje. Pravokutnoga je oblika veličine 25 mm × 15 mm. Na gornjem dijelu te oznake nalazi se tekst »SERVISIRANO«, a ispod je znak u obliku slova »H«. Iznad vodoravne crte slova »H« upisuje se datum servisiranja. Ispod vodoravne crte slova »H« s lijeve strane je oznaka »HR« i brojčana oznaka ovlaštenog servisa, a s desne strane je redni broj oznake.

Ovom oznakom ovlašteni servisi označuju mjerila na kojima je obavljeno servisiranje.

Oznaka »SERVISIRANO« u obliku naljepnice stavlja se na uočljivo mjesto na mjerilu, ali ne smije utjecati na uporabu mjerila.

 

Oznake za označivanje mjerila

27. Ovjeravatelji upotrebljavaju ove oznake za označivanje mjerila:

1) oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva;

2) oznaka »Mjerni uređaj za nadzor pakovina«;

3) oznaka »Uporaba mjerila nije dopuštena«.

28. Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva izrađena je od trajnog samoljepivog papira pravokutnog oblika i sastoji se od temeljnog i ovjernog dijela.

Temeljni dio oznake je bijele boje i pravokutnog oblika, veličine 30 mm × 66 mm. Na gornjem dijelu temeljnog dijela u sredini je grb Republike Hrvatske i ispod grba naslov: »DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO«. Ispod tog naslova stoji tekst: »Godišnjim ovjernim žigom u obliku naljepnice potvrđuje se mjeriteljska ispravnost uređaja za istakanje tekućega goriva.«.

Ovjerni dio oznake je bijele boje, pravokutnog oblika, dimenzija 30 mm × 66 mm. Na gornjem dijelu ovjernog dijela je crtež pištolja za istakanje tekućega goriva. Na srednjem je dijelu pravokutnik dimenzija 25 mm × 8 mm u kojem je napisana oznaka vrste tekućeg goriva kojom je na uređaju za istakanje goriva ta vrsta goriva označena. Na donjem je dijelu pravokutnik dimenzija 25 mm × 15 mm na koji se lijepi godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice.

Ovom se oznakom označuju uređaji za istakanje na postajama za prodaju goriva u koje su ugrađena protočna mjerila tekućih goriva.

Oznaka za označivanje protočnih mjerila tekućih goriva stavlja se na uočljivo mjesto na uređaju za istakanje. Na svaki uređaj za istakanje obavezno se stavlja jedan temeljni dio te oznake i po jedan ovjerni dio za svaki pokazni uređaj za svako mjesto za istakanje.

29. Oznaka »Mjerni uređaj za nadzor pakovina« upotrebljava se za označivanje vaga kojom proizvođači nadziru ispravnost pakovina. Izrađena je od trajnog samoljepivog papira žute boje, pravokutnog je oblika veličine 60 mm × 30 mm. Na njezinoj lijevoj strani je tekst: »MJERNI UREĐAJ ZA NADZOR PAKOVINA«, a ispod toga je mjesto predviđeno za upis mjernog područja. Na desnoj strani ove oznake je mjesto, na koje nakon obavljenog ovjeravanja, ovlašteni službenik stavlja svoj potpis i potvrđuje ga žigom za dokumente.

30. Oznaka »Uporaba mjerila nije dopuštena«, u obliku naljepnice izrađena je od trajnog samoljepivog papira crvene boje. Pravokutnog je oblika veličine 50 mm × 30 mm. Vanjski rub te naljepnice bijele je boje i širine 1 mm, a unutarnji rub je crne boje i širine 2 mm. Na gornjem je dijelu velikim slovima upisan tekst »UPORABA MJERILA NIJE DOPUŠTENA«, a ispod toga je tekst »Mjerilo ne udovoljava odredbama članka 18., stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/2003)«.

Tom se oznakom označiva mjerilo koje ne udovoljava odredbama članka 18., stavak 1. Zakona o mjeriteljstvu, jer ne udovoljava mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima ili nije ispitano i valjano ovjereno.

Oznaka »Uporaba mjerila nije dopuštena« u obliku naljepnice stavlja se na vidno mjesto na mjerilu.

 

Isprave

31. Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekst: Zavod) izdaje sljedeće isprave pri ovjeravanju mjerila, umjeravanju radnih etalona, službenim i eksportnim mjerenjima i izvanrednom ispitivanju zakonitih mjerila:

1) ovjernicu;

2) potvrdu o umjeravanju;

3) potvrdu o službenom i ekspertnom mjerenju;

4) potvrdu o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila.

32. Ovlaštene pravne osobe izdaju slijedeće isprave pri ovjeravanju zakonitih mjerila i provedbi službenih mjerenjima:

1) ovjernicu;

2) potvrdu o službenom mjerenju.

33. Sadržaj i oblik ovjernice prikazan je ispravom DZM 3.1 u prilogu i čini sastavni dio ove naredbe.

Ovjernicu za ovjereno mjerilo izdaje Zavod ili ovlaštena pravna osoba na zahtjev za izdavanje ovjernice. U ovjernicu trebaju biti unijeti osnovni podaci mjerila, kao što su naziv ili znak proizvođača s tvorničkim ili serijskim brojem, tako da je izdanom ovjernicom mjerilo jednoznačno određeno.

Obavezni prilog ovjernice je ispitno izvješće.

34. Sadržaj i oblik potvrde o umjeravanju etalona prikazan je ispravom DZM 3.2 i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o umjeravanju etalona je ispitno izvješće.

Potvrdu o umjeravanju izdaje Zavod na zahtjev korisnika etalona.

35. Sadržaj i oblik potvrde o službenom i ekspertnom mjerenju prikazan je ispravom DZM 3.3 i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o službenom i ekspertnom mjerenju je ispitno izvješće.

Službeno i ekspertno mjerenje provodi Zavod na zahtjev korisnika mjerila, državnog organa ili suda, a o nalazu službenog i ekspertnog mjerenja izdaje potvrdu o službenom i ekspertnom mjerenju.

Potvrda o službenom i ekspertnom mjerenju služi kao mjerodavni dokaz u nekom postupku ili donošenju odluke državnog organa ili suda.

36. Sadržaj i oblik potvrde o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila prikazan je ispravom DZM 3.4 i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila je ispitno izvješće.

Izvanredno ispitivanje ovjerenog zakonitog mjerila provodi se na zahtjev korisnika mjerila u slučaju sumnje u ispravnost zakonitog mjerila.

Potvrda o izvanrednom ispitivanju zakonitog mjerila izdaje Zavod na temelju provedenog ispitivanja, a njome se utvrđuje da li mjerilo udovoljava propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

37. Sadržaj i oblik potvrde o službenom mjerenju prikazan je ispravom DZM 3.5 i čini sastavni dio ove naredbe. Obavezni prilog potvrde o službenom mjerenju je ispitno izvješće.

Službeno mjerenje provodi ovlaštena pravna osoba.

38. O provedenom postupku ispitivanja ovjeravatelji i ovlašteni servisi izdaju ispitno izvješće.

Ispitno izvješće treba sadržavati sljedeće:

1) podatke o podnositelju zahtjeva;

2) podatke o mjerilu (proizvođač, vrsta, serijski broj);

3) podatke o upotrijebljenim etalonima (proizvođač, vrsta, serijski broj, naziv ovjeravatelja koji je umjerio etalon, rok valjanosti umjeravanja);

4) osnovne značajke upotrijebljenih etalona (mjerno područje, deklarirana mjerna nesigurnost prilikom umjeravanja);

5) kratak opis ili naziv mjerne metode;

6) datum i vrijeme ispitivanja;

7) vanjske uvjete (ako su propisani pri ispitivanju);

8) rezultate mjerenja;

9) ocjenu ispravnosti mjerila;

10) prezime i ime osobe koja je obavila ispitivanje;

11) potpis ovlaštene osobe;

12) žig za dokumente ovjeravatelja ili ovlaštenog servisa.

Svaka stranica ispitnog izvješća mora biti označena rednim brojem stranice i ukupnim brojem stranica izvješća.

39. Žigovi za dokumente su prikazani na slici 1., žigovi u obliku naljepnica prikazani su na slikama 2., 3., 4., 5. i 6., žigovi za utiskivanje prikazani su na slici 7., a žig u obliku plastične plombe na slici 8. u prilogu ove naredbe i čine sastavni dio ove naredbe.

40. Izgledi isprava DZM 3.1, DZM 3.2, DZM 3.3, DZM 3.4. i DZM 3.5. dani su u prilogu ove naredbe i čine sastavni dio ove naredbe.

41. Izradbu i podjelu državnih ovjernih žigova i oznaka za ovjeravanje mjerila obavlja Zavod, te vodi popis svih isporučenih i utrošenih količina državnih ovjernih žigova i oznaka.

42. Ovjeravatelji moraju do 31. siječnja tekuće godine dostaviti Zavodu izvješće o utrošenim količinama državnih ovjernih žigova u protekloj godini.

43. Žigovi i isprave kojima je potvrđena ispravnost mjerila prema Naredbi o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, te obliku i sadržaju ovjernice (»Narodne novine« br. 179/03, 154/04 i 19/05) vrijede do isteka roka njihove valjanosti.

44. Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, te obliku i sadržaju ovjernice (»Narodne novine« br. 179/03, 154/04 i 19/05) i Naredba o izgledu i sadržaju oznaka koje rabe ovlašteni servis (NN broj 179/2003.).

45. Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/0039

Urbroj: 558-03/10-05-1

Zagreb, 20. listopada 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 

PRILOG NAREDBI O VRSTI, OBLIKU I NAČINU POSTAVLJANJA DRŽAVNIH OVJERNIH ŽIGOVA I OZNAKA ZA OVJERAVANJE MJERILA, OZNAKA ZA OZNAČIVANJE MJERILA TE OVJERNIH ISPRAVA
Napomena: prilozi u obliku slika su ispušteni u ovom neslužbenom info pregledu
 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga