POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2954

Na temelju članka 33. stavka 3. i članka 37. podstavka 2. Zakona o uzimanju i presađivanju dijelova ljudskoga tijela u svrhu liječenja (»Narodne novine«, br. 177/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA DODJELU DIJELOVA LJUDSKOGA TIJELA I VOĐENJA NACIONALNE LISTE ČEKANJA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se postupci imunogenetske obrade, testovi za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja i drugi kriteriji za dodjelu dijelova ljudskog tijela radi presađivanja u svrhu liječenja te način vođenja nacionalne liste čekanja.

 

Članak 2.

Svi državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su osigurane osobe osnovnog zdravstvenog osiguranja, imaju jednake mogućnosti uključivanja na nacionalnu listu čekanja za presađivanje dijelova ljudskoga tijela (u daljnjem tekstu: nacionalna lista čekanja) te zagarantiranu jednaku dostupnost liječenja presađivanjem dijelova ljudskoga tijela.

 

Članak 3.

Bolesnici-kandidati za presađivanje dijelova ljudskog tijela su bolesnici s oštećenjem organa ili tkiva koje više nije moguće liječiti drugim metodama liječenja ili oni bolesnici kod kojih je zbog oštećenja organa ili tkiva smanjena kvaliteta života, bez obzira na liječenje provedeno sukladno medicinskim saznanjima.

Indikacije za presađivanje dijelova ljudskog tijela specifične su za svaki organ i tkivo. Svaki ovlašteni transplantacijski centar mora imati jasno određene indikacije za presađivanje dijelova ljudskog tijela, koje moraju biti detaljno opisane u protokolu i usklađene s nacionalnim smjernicama za dodjelu dijelova ljudskog tijela.

Nacionalne smjernice iz stavka 3. ovoga članka određuju se posebnim propisom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo.

 

Članak 4.

Za svaki organ ili tkivo u Republici Hrvastsakoj vodi se posebno nacionalna lista čekanja.

Nacionalnu listu čekanja vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Upis mogućeg primatelja na nacionalnu listu čekanja obavljaju zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za presađivanje dijelova ljudskog tijela (u daljnjem tekstu: transplantacijski centar).

Primatelji organa od živih darivatelja moraju ispuniti iste kriterije za upis na istu listu čekanja kao i primatelji organa s umrle osobe.

 

Članak 5.

Odluku o upisu na nacionalnu listu čekanja donosi Povjerenstvo transplatacijskog centra.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje ravnatelj transplantacijskog centra iz redova transplantacijskih stručnjaka.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka prihvaća ili odbija prijedlog za upis na nacionalnu listu čekanja za svaki organ, odnosno tkivo, posebno.

 

Članak 6.

Upis bolesnika na nacionalnu listu čekanja obavlja se na temelju njegovog prethodnog informiranog pisanog pristanka.

Za bolesnika koji nije poslovno sposoban ili nije sposoban za rasuđivanje ili je maloljetan pristanak iz stavka 1. ovoga članka daje njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

 

Članak 7.

Za vrijeme čekanja na presađivanje organa ili tkiva bolesnik mora obavljati redovite kontrolne preglede u skladu s protokolom transplantacijskog centra.

 

Članak 8.

Nacionalna lista čekanja vodi se u pisanom i//ili elektronskom obliku.

Kandidate na nacionalnu listu čekanja upisuju osobe koje ovlašćuje ravnatelj transplantacijskog centra.

 

Članak 9.

O svakoj promjeni zdravstvenog stanja bolesnika na nacionalnoj listi čekanja, koja trenutno onemogućava presađivanje, nadležni liječnik treba pisanim putem ili u elektronskom obliku i telefonski obavijestiti ovlaštene osobe iz stavka 2. članka 8. ovoga Pravilnika, koja će bolesnika privremeno isključiti s nacionalne liste čekanja.

Bolesnika na nacionalnu listu čekanja ponovno upisuje ovlaštena osoba iz stavka 2. članka 8. ovoga Pravilnika nakon poboljšanja njegova zdravstvenoga stanja. Odluku o ponovnom upisivanju na listu čekanja donosi Povjerenstvo iz stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika.

Svaka promjena stanja na nacionalnoj listi čekanja bilježi se u pisanom obliku i/ili u elektronskoj bazi podataka najkasnije 24 sata po nastanku promjene.

 

Članak 10.

Povjerenstvo iz stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika može bolesnika-kandidata za presađivanje trajno isključiti s nacionalne liste čekanja na temelju kriterija koji su određeni protokolom transplantacijskog centra i usklađeni s nacionalnim smjernicama.

 

Članak 11.

Bolesnik-kandidat za presađivanje može nadležnom transplantacijskom centru podnijeti pisani zahtjev za isključenje s nacionalne liste čekanja.

Za bolesnika koji nije poslovno sposoban ili nije sposoban za rasuđivanje ili je maloljetan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka daje njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Bolesnik-kandidat ispisuje se s nacionalne liste čekanja u slučaju smrti ili nakon obavljenog presađivanja.

 

Članak 12.

Svaki transplantacijski centar mora obavljati djelatnost na temelju detaljno izrađenih protokola u skadu s nacionalnim smjernicama.

Protokoli iz stavka 1. ovoga članka sadrže indikacije i kontraindikacije za presađivanje organa i tkiva, kriterije za upis bolesnika na nacionalnu listu čekanja, pripremu bolesnika prije presađivanja, operativni postupak i postoperativno praćenje.

Protokoli moraju biti revidirani od strane stručnjaka najmanje jednom godišnje i moraju biti usklađeni s nacionalnim smjernicama.

Protokoli moraju biti utvrđeni u svakoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se liječe bolesnici prije i poslije presađivanja organa i tkiva te dostupni zdravstvenom osoblju i bolesnicima prilikom obrade za upis na listu čekanja. Protokol mora biti objavljen na web-stranici zdravstvene ustanove.

Primjerak protokola transplantacijski centri moraju dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

 

Članak 13.

Svaki transplantacijski centar mora postupati u skladu s nacionalnim smjernicama iz stavka 3. članka 3. ovoga Pravilnika za dodjelu dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.

Pri odabiru primatelja moraju se poštovati:

– medicinski kriteriji,

– stupanj hitnosti,

imunogenetski kriteriji,

– vrijeme čekanja,

– posebne okolnosti (npr. dijete, primatelj više organa).

 

Članak 14.

Odabir i način vrednovanja kriterija iz stavka 2. članka 13. ovoga Pravilnika specifični su za svaki organ, odnosno tkivo i obavljaju se u skladu s nacionalnim smjernicama iz stavka 3. članka 3. ovoga Pravilnika.

Potrebni testovi za određivanje tkivne podudarnosti moraju biti usklađeni s međunarodnim standardima.

Standardi iz stavka 2. ovoga članka određeni su posebnim propisom iz stavka 4. članka 3. ovoga Pravilnika.

Imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja obavlja ovlašteni laboratorij s međunarodnom akreditacijom koji određuje ministar nadležan za zdravstvo.

 

Članak 15.

Svaki transplantacijski centar obvezan je ispunjavati propisane protokole za praćenje bolesnika nakon presađivanja organa, odnosno tkiva i redovito ih dostavljati ministarstvu nadležnom za zdravstvo.

 

Članak 16.

Za ponovni upis na nacionalnu listu čekanja važe ista pravila kao za prvi upis.

Za hitno presađivanje organa ili tkiva važe posebna pravila, koja moraju biti detaljno određena posebnim propisom iz stavka 4. članka 3. ovoga Pravilnika.

 

Članak 17.

Izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite i liječnici specijalisti moraju biti educirani o dostupnosti i indikacijama za različite vrste presađivanja dijelova ljudskoga tijela.

Edukaciju liječnika iz stavka 1. ovoga članka provode nadležne komore u suradnji sa stručnjacima iz transplantacijskih centara te ministarstva nadležnog za zdravstvo.

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-04/17

Urbroj: 534-06-05-1

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga