Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2929

Na temelju članka 45. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/2001, 87/2002, 48/2005 i 90/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine donijela

ODLUKU

O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL

 

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje tvrtki Kutjevo d.d., Kutjevo (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije), koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol, u k.o. Češljakovci i k.o. Doljanovci u Požeško-slavonskoj županiji, koje je prema izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi i posjedovnom listu Područnog Ureda za katastar Požega, Državne geodetske uprave, označeno kao:

 

k.o. Češljakovci

 

k.č.br.

Kultura

klasa

ha a m2

1465

ORANICA

4

6 01 74

1466

ORANICA

4

3 99 35

 

 

k.o. Doljanovci

 

k.č.br.

Kultura

klasa

ha a m2

1813/1

ORANICA

6

40 52

1813/2

ORANICA

5

63 50

1813/3

ORANICA

3

84 00

1813/3

ORANICA

4

27 99

1813/5

ORANICA

4

1 73 03

1813/5

ORANICA

5

1 73 04

1813/6

ORANICA

4

55 69

1813/6

ORANICA

5

55 69

1814/1

ORANICA

4

58 21

1814/1

ORANICA

5

58 22

1814/2

ORANICA

4

43 14

1814/2

ORANICA

5

43 14

1814/4

ORANICA

4

34 47

1814/4

ORANICA

5

34 48

1814/6

ORANICA

4

66 59

1814/6

ORANICA

5

66 60

1814/7

ORANICA

4

38 65

1814/7

ORANICA

5

38 65

1814/8

ORANICA

4

59 05

1814/8

ORANICA

5

59 05

1814/9

ORANICA

4

8 63 80

1814/9

ORANICA

5

8 63 80

1815

ORANICA

4

11 64 40

1815

ORANICA

5

11 64 41

1975

ORANICA

3

47 01 68

1975

ORANICA

5

11 75 42

1978/1

ORANICA

3

29 58 16

1978/1

ORANICA

5

8 43 59

1979

ORANICA

4

10 96 44

1979

ORANICA

5

10 96 43

1980

ORANICA

5

28 07 87

 

Sveukupna površina: 210 ha 10 a  80 m2

Sveukupna visina godišnje koncesijske naknade iznosi: 65.000,00kuna.

 

II.

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je predmet ove Odluke, daje se u koncesiju kao proizvodno tehnološka cjelina u svrhu  biljne i stočarske proizvodnje.

 

III.

Korisnik koncesije dužan je iskorištavati poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke u skladu s Programom iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koji čini sastavni dio Ugovora o koncesiji i na način kojim će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša.

 

IV.

Korisnik koncesije ne može ući u posjed poljoprivrednog zemljišta koje je minirano, do razminiranja, a troškove razminiranja sam će snositi.

 

V.

Za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske navedenog u točki I. ove Odluke, Korisnik koncesije dužan je plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu u iznosu navedenom u točki I. ove Odluke.

Dinamika plaćanja naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.

 

VI.

Koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 30 godina, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji predmetnog poljoprivrednog zemljišta.

 

VII.

Dozvoljava se Korisniku koncesije postavljanje gospodarskih objekata, pomoćnih uređaja i objekata za iskorištavanje zemljišta, ako je to u skladu s dokumentima prostornog uređenja i graditeljstva.

Po isteku koncesije navedeni objekti postaju vlasništvo Davatelja koncesije.

Davatelj koncesije ima pravo tražiti da Korisnik koncesije o svom trošku ukloni postavljene gospodarske, pomoćne i druge objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu.

 

VIII.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva može otkazati Korisniku koncesije Ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, ako Korisnik koncesije i nakon opomene koristi predmetno poljoprivredno zemljište suprotno Ugovoru i ne primjenjuje mjere i postupke predviđene propisima o zaštiti i korištenju poljoprivrednog zemljišta.

 

IX.

Ugovor o koncesiji raskida se ako Korisnik koncesije ne plati godišnju koncesijsku naknadu utvrđenu Ugovorom o koncesiji u roku od 15 dana od dana primitka poziva Davatelja koncesije, te ako predmetno zemljište daje u zakup ili potkoncesiju.

 

X.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, da sklopi Ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Korisnika koncesije.

 

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 320-02/05-03/10

Urbroj: 5030116-05-3

Zagreb, 14. prosinca 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga