Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2917

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodar­skoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91) i članka 76. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94. – pročiš­ćeni tekst 108/95, 19/96 i 64/01), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE U 2006. GODINI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2006. godini (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

 

Članak 2.

Sredstva za rad Komore u 2006. godini osiguravat će se iz sljedećih izvora:

– članarine,

– doprinosa,

– prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

– prihoda od vlastite djelatnosti,

– drugih izvora

Članarinu i doprinos iz stavka 1. ovog članaka, članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

 

Članak 3.

Članice Komore članarinu iz članka 2. stavak 1. ove Odluke plaćaju ovisno o kategoriji u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu kategoriju čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 7.500,000 kuna

b) ukupni prihod iznosi 15.000,000 kuna

c) imaju 50 zaposlenika

Drugu kategoriju čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 30.000,000 kuna

b) ukupni prihod iznosi 59.000,000 kuna

c) imaju 250 zaposlenika

Treću kategoriju čine članice koje prelaze bar dva od tri kriterija za drugu kategoriju.

Trećom kategorijom smatraju se i: sve banke, stambene štedionice, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnosti, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskom fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju mirovinska osiguravajuća društva.

 

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

– I kategoriju poduzetnika 55,00 kuna,

– II kategoriju poduzetnika 1.500,00 kuna,

– III kategoriju poduzetnika 5.500,00 kuna

 

Članak 5.

Visinu godišnje obveze članice komore po osnovi doprinosa iz članka 2. stavak 1. podstavak 2. ove Odluke, čini njen ukupan prihod iskazan za 2004. godinu, pomnožen sa stopom od 0,01%.

 

Članak 6.

Članarinu i doprinos utvrđen ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račun: 1001005-1700052620 za članarinu i račun: 1001005-1700052783 za doprinos, a sve sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

 

Članak 7.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2005. godini i 2006. godini, dužne su plaćati članarinu sukladno članku 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

 

Članak 8.

Članice Komore iz članka 2. stavak 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91), dužne su plaćati članarinu na način utvrđen člankom 4. ove Odluke.

 

Članak 9.

Članice Komore za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu, dužne su platiti svoja dospjela dugovanja po osnovi članarine i doprinosa za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenog stečajnog postup­ka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju.

 

Članak 10.

Nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa utvrđenih ovom Odlukom provodi Porezna uprava.

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Broj: I- 6548/1-2005.

Zagreb, 14. prosinca 2005.

Predsjednik

Nadan Vidošević, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga