POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2917

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj gospodar­skoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91) i članka 76. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« br. 11/94. – pročiš­ćeni tekst 108/95, 19/96 i 64/01), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE U 2006. GODINI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore u 2006. godini (u daljnjem tekstu Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

 

Članak 2.

Sredstva za rad Komore u 2006. godini osiguravat će se iz sljedećih izvora:

– članarine,

– doprinosa,

– prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

– prihoda od vlastite djelatnosti,

– drugih izvora

Članarinu i doprinos iz stavka 1. ovog članaka, članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

 

Članak 3.

Članice Komore članarinu iz članka 2. stavak 1. ove Odluke plaćaju ovisno o kategoriji u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu kategoriju čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 7.500,000 kuna

b) ukupni prihod iznosi 15.000,000 kuna

c) imaju 50 zaposlenika

Drugu kategoriju čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

a) ukupna aktiva iznosi 30.000,000 kuna

b) ukupni prihod iznosi 59.000,000 kuna

c) imaju 250 zaposlenika

Treću kategoriju čine članice koje prelaze bar dva od tri kriterija za drugu kategoriju.

Trećom kategorijom smatraju se i: sve banke, stambene štedionice, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnosti, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskom fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju mirovinska osiguravajuća društva.

 

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

– I kategoriju poduzetnika 55,00 kuna,

– II kategoriju poduzetnika 1.500,00 kuna,

– III kategoriju poduzetnika 5.500,00 kuna

 

Članak 5.

Visinu godišnje obveze članice komore po osnovi doprinosa iz članka 2. stavak 1. podstavak 2. ove Odluke, čini njen ukupan prihod iskazan za 2004. godinu, pomnožen sa stopom od 0,01%.

 

Članak 6.

Članarinu i doprinos utvrđen ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račun: 1001005-1700052620 za članarinu i račun: 1001005-1700052783 za doprinos, a sve sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

 

Članak 7.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2005. godini i 2006. godini, dužne su plaćati članarinu sukladno članku 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

 

Članak 8.

Članice Komore iz članka 2. stavak 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 66/91 i 73/91), dužne su plaćati članarinu na način utvrđen člankom 4. ove Odluke.

 

Članak 9.

Članice Komore za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu, dužne su platiti svoja dospjela dugovanja po osnovi članarine i doprinosa za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenog stečajnog postup­ka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju.

 

Članak 10.

Nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa utvrđenih ovom Odlukom provodi Porezna uprava.

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Broj: I- 6548/1-2005.

Zagreb, 14. prosinca 2005.

Predsjednik

Nadan Vidošević, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga