POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1898

Na temelju odredbi članka 12. točka 5. i članka 58. stavka 1. toč­ka 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera i dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjet­nika Marku Ilijaševiću iz Rijeke, J. Završnika 7, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

 

1. Marku Ilijaševiću iz Rijeke, J. Završnika 7, oduzima se dozvo­la za obavljanje poslova brokera.

2. Marku Ilijaševiću iz Rijeke, J. Završnika 7, oduzima se dozvo­la za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

3. Marko Ilijašević iz Rijeke, J. Završnika 7, briše se iz Registra ovlaštenih brokera i iz Registra ovlaštenih investicijskih savjetnika, koje vodi Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje

 

Rješenjima Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) od 23. siječnja 2003. godine, klasa: UP/I-450-08/03-02/15 i klasa: UP/I-450-08/03-02/02, Marku Ilijaševiću iz Rijeke, J. Završnika 7, zaposleniku ovlaštenog društva Rijeka vrijednosnice d.o.o., Rijeka, izdane su na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova brokera i dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

Odredbom članka 10. stavka 1. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02) istaknuta je obveza brokera/investicijskog savjetnika da kontinuirano obavlja poslove sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) i aktima Komisije.

Rješenjem Komisije klasa: UP/I-450-08/05-02/61 od 19. travnja 2005. godine, ovlaštenom društvu Rijeka vrijednosnice d.o.o., Rijeka, oduzeta je dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima. Dakle, Rijeka vrijednosnice d.o.o., Rijeka, od 19. travnja 2005. godine nisu ovlašteno društvo.

Kako je odredbom članka 58. stavak 1. točka 7. Zakona propisano da će Komisija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru/investicijskom savjetniku koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako u roku koji Komisija odredi te uvjete ne ispuni, Komisija je zaključkom, klasa: UP/I-450-08/05-02/62 od 19. travnja 2005. godine imenovanom odredila rok od 3 mjeseca za dostavu do­kaza da je zaposlen u ovlaštenom društvu na obavljanju poslova trgovine s vrijednosnim papirima i/ili savjetovanja prilikom investiranja u vrijednosne papire. Kako je razvidno iz dostavnice, predmet­ni zaključak uručen je Marku Ilijaševiću 26. travnja 2005. godine.

Budući da Marko Ilijašević nije do 26. srpnja 2005. godine, a niti naknadno, Komisiji dostavio traženi dokaz o zaposlenju, valjalo je riješiti kao i uzreci ovog rješenja, dakle oduzeti mu predmetne dozvole i brisati ga iz Registra ovlaštenih brokera u koji je upisan pod rednim brojem 94 i iz Registra ovlaštenih investicijskih savjetnika u koji je bio upisan pod rednim brojem 12 (dvanaest).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/62

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 28. srpnja 2005.

 

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga