MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

            1888

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročiš­ćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

 

I.

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narod­ne novine«, br. 101/02) u glavi III. točki 1. riječi:

»Tunj (Thunnus thynnus)                                            70 cm (6,4 kg)«

zamjenjuju se riječima:

»Tuna (Thunnus thynnus)                                           75 cm ili 10 kg«

U točki 3. iza naslova točke dodaju se riječi:

»Dagnja (Mytilus galloprovincialis)                                              6 cm

Kamenica (Ostrea edulis)                                                         7 cm«

 

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 324-01/05-01/133

Urbroj: 525-8-05-1

Zagreb, 27. lipnja 2005.

 

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga