KOLEKTIVNI UGOVORI

1883

Na temelju čl. 104. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u os­novnoškolskim ustanovama (»Narodne novine« br. 80/02 i 174/04) Vlada Republike Hrvatske i Sindikat Hrvatskih učitelja i Savez školskih sindikata zaključili su 15. lipnja 2005. godine

IZMJENU

KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

 

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine« br. 80/02 i 174/04) članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji odmor zaposlenika u pravilu se podudara sa zimskim, proljetnim i ljetnim odmorom učenika.

(2) »Trajanje godišnjeg odmora zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama utvrđuje se na način da se na 18 radnih dana dodaju dani godišnjeg odmora prema utvrđenim kriterijima kako slijedi:

a)         prema uvjetima rada:

                      rad na poslovima s otežanim ili posebnim

                        uvjetima rada                                                  2 dana

                      rad u smjenama, rad u turnusu ili redovni rad

                        subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim

                        danima određenim zakonom                             2 dana

                      za poslove razrednika                                        1 dan

                      za rad u više nastavnih predmeta                        1 dan

                      za rad s učenicima s teškoćama u razvoju         2 dana

                      za rad u dvije škole                                           1 dan

b) prema složenosti poslova

                      poslovi I. vrste                                                4 dana

                      poslovi II. vrste                                               3 dana

                      poslovi III. vrste                                              2 dana

                      ostali poslovi                                                     1 dan

c)         prema dužini radnog staža:

                      od 5 do 10 godina radnog staža                       2 dana

                      od 10 do 15 godina radnog staža                    3 dana

                      od 15 do 20 godina radnog staža                     4 dana

                      od 20 do 25 godina radnog staža                     5 dana

                      od 25 do 30 godina radnog staža                     6 dana

                      od 30 do 35 godina radnog staža                      7 dana

                      35 i više godina radnog staža                           8 dana

d)         prema posebnim socijalnim uvjetima

                      roditelju, posvojitelju ili staratelju s jednim

                        malodobnim djetetom                                      2 dana

                      roditelju, posvojitelju ili staratelju djeteta s

                        poteškoćama u razvoju                                    3 dana

                      roditelju, posvojitelju ili staratelju za svako

                        daljnje malodobno dijete                                   1 dan

                      invalidu                                                           2 dana

                      samohranom roditelju                                        1 dan

                      sudioniku Domovinskog rata                              1 dan

e)         prema doprinosu na radu:

                      ako ostvaruje izvrsne rezultate rada                  3 dana

                      ako je vrlo uspješan                                        2 dana

                      ako je uspješan                                                 1 dan

(3) Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 30 radnih dana.»

(4) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu ili sukladno odredbama Zakona o radu.

(5) Zaposleniku čija je narav posla takva da mora raditi pod posebnim uvjetima iz. čl. 18. ovoga ugovora, prekovremeno ili noću ili nedjeljom, odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, pripada pravo na naknadu plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca, ukoliko je to za njega povoljnije.

 

Članak 2.

 

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa.

 

VLADA                                                                                                          SINDIKAT

REPUBLIKE HRVATSKE                                                       HRVATSKIH UČITELJA

Ministar znanosti,                                                                                              Predsjednik

obrazovanja i športa                                                                     Zvonimir Laktašić, v. r.

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.                            SAVEZ ŠKOLSKIH SINDIKATA                          

                                                                                                                        Predsjednik  

                                                                                                             Željko Stipić, v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga