POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1855

Na temelju članka 96. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 122/03., 158/03., 60/04. i 70/05.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADE ZA DODJELU I UPORABU RADIJSKIH FREKVENCIJA

 

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija (»Narodne novine«, broj 49/04. i 57/04.) u članku 1. stavku 2. iza riječi: »visini antene« stavlja se zarez i dodaju riječi: »području koncesije«.

 

Članak 2.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. mijenjaju se i glase:

»Radijske frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži

 

Članak 10.

Naknada za uporabu radijskih frekvencija, koje upotrebljavaju sve radijske postaje na određenom području koncesije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, utvrđuje se prema dodijeljenom radiofrekvencijskom spektru, frekvencijskom pojasu i području koncesije, i to u skladu s izrazima danima u Tablici 12.:

 

Tablica 12.

 

Br.

Frekvencijski pojas

Godišnja naknada (u kunama), pri čemu je 2×B ukupno dodijeljeni upareni radiofrekvencijski spektar,  izražen u MHz

 

Županija do
300.000 stanovnika

Županija s više od 300.000 stanovnika

Grad Zagreb

 

1.

3410 – 3600 MHz

B × 2.000,00

B × 4.000,00

B × 9.000,00

 

2.

24,5 – 26,5 GHz

B × 1.400,00

B × 2.500,00

B × 6.000,00

«

 

 

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Za radijsku postaju, koju upotrebljavaju ustanove hitne medicinske pomoći i druge zdravstvene ustanove, godišnja naknada iznosi 60,00 kuna.

(2) Za radijske postaje, koje upotrebljavaju dragovoljna vatrogasna društva te službe i postrojbe tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje (civilna zaštita, vatrogastvo, Centar 112 i dr.), kao i druge spasilačke službe i postrojbe, ne plaća se naknada.«

 

Članak 4.

U članku 15. stavku 7. riječi: »člankom 91. stavkom 1. točkom 5.« zamjenjuju se riječima: »člankom 91. stavkom 2. točkom 4.«.

 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-05/68

Urbroj: 530-10-05-1

Zagreb, 22. srpnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga