OPĆINA RAKOVICA

1853

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 73/00 i 59/01) i članka 19. Statuta Općine Rakovica, Općinsko vijeće Općine Rakovica na 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK

 

Članak 1.

Ovom Odukom Općina Rakovica uvodi prirez porezu na dohodak i propisuje obveznicima poreza na dohodak obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak, te visini, obveznike, utvrđivanje i naplatu prireza porezu na dohodak.

 

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 8%. Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

 

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Rakovica.

 

Članak 4.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i ovrhom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava, Ispostava Slunj, sukladno propisima koji reguliraju predmetnu oblast.

 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Rakovica i u »Narodnim novinama«.

 

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narod­nim novinama«, a primjenjivat će se od 1. rujna 2005. godine.

 

Klasa: 410-01 /05-01 /02

Urbroj: 2133/16-05-1

Rakovica, 28. lipnja 2005.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Franjo Franjković, v. r.
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga