POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1851

Na temelju odredbi članka 12. točka 5. i članka 82. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Varaždinske burze d.d., Varaždin, Kapucinski trg 2/I, u predmetu odobrenja Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., na sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Varaždinskoj burzi d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/1, odobravaju se Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., od 8. srpnja 2005. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Varaždinska burza d.d. Varaždin, Kapucinski trg 2/I, podnijela je 12. srpnja 2005. godine Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija) zahtjev za odobrenje Izmjena i dopuna Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d., od 8. srpnja 2005. godine.

Po provedenom postupku, a na temelju ovlaštenja iz članka 12. točka 5. i članka 82. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Komisija je odobrila predmetne Izmjene i dopune Pravila članstva i trgovanja na Varaždinskoj burzi d.d. i riješila kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Podnositelj zahtjeva ispunio je uvjete iz članka 2. točka 13. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narod­ne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/101

Urbroj: 567-03/05-2

Zagreb, 21. srpnja 2005.

Predsjednik komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga