Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1850

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12. točke 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02) i članka 18. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 107/95, 12/96 i 114/01), rješavajući o zahtjevu društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, koje zastupa uprava društva, u predmetu za izdavanje odobrenja za poslovanje, donijela je na sjednici 21. srpnja 2005. godine

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, koje je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 080530805 daje se odobrenje za poslovanje.

2. Ovo rješenje objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/108

Urbroj: 567-02/05-02

Zagreb: 21. srpnja 2005.

Predsjednik komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga