POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1828

Na temelju članka 64. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE DRŽAVNOGA MJERITELJSKOG INSPEKTORA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM

 

Članak 1.

Ovim se naputkom propisuje način pečaćenja neispravnih zakonitih mjerila odnosno pakovina, kada se rješenja donijeta na temelju Zakona o mjeriteljstvu ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem.

 

Članak 2.

Državni mjeriteljski inspektor (u daljnjem tekstu: »inspektor«) odredit će izvršenje rješenja pečaćenjem kada se:

– izvršno rješenje, kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema naravi obveze može izvršiti neposrednom prinudom

– istim rješenjem, kojim je izrekao određenu mjeru, privremeno do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, može pečaćenjem označiti mjerilo i onemogućiti njegovu uporabu odnosno stavljanje u promet mjerila ili pakovine do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti

– u svrhu osiguranja provedbe izrečene zabrane, može, ako je to neophodno, zapečatiti radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine.

 

Članak 3.

Stranci se zaključkom o dozvoli izvršenja, odnosno istim rješenjem kojim se određuje pečaćenje radnih prostorija i prostora, nalaže da poslovne prostorije koje se pečate isprazni od svih roba koje bi se za vrijeme trajanja mjere pečaćenja mogle pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključiti struju, plin, vodu, osigurati protupožarne mjere i sl.).

Ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija, akt kojim se određuje mjera pečaćenja (zaključak ili rješenje) dostavlja se na znanje i vlasniku poslovnih prostorija.

 

Članak 4.

Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da nije moguća uporaba odnosno stavljanje u promet neispravnih mjerila odnosno pakovina, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat ili znak koji je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.

 

Članak 5.

Za pečaćenje se upotrebljava:

1) žig za pečaćenje mjerila u obliku naljepnice

2) žig za pečaćenje pakovina u obliku naljepnice

3) žig za utiskivanje za pečaćenje mjerila odnosno pakovina

4) žig za utiskivanje za kliješta

5) samoljepiva vrpca za pečaćenje mjerila odnosno pakovina

6) hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom).

 

Članak 6.

Žig za pečaćenje mjerila u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira žute boje. Ima oblik kvadrata s osnovicom 60 mm. Rub žiga je crvene boje, a središnji dio žiga je žute boje. Na žigu se nalazi:

– na gornjemu dijelu grb Republike Hrvatske i tekst »RH, DZM«

– u središnjemu dijelu tekst: »Na temelju članka 67. točka 2. Zakona o mjeriteljstvu (NN 163/03)«

– u donjemu dijelu tekst: »ZABRANJENA JE UPORABA MJERILA«.

 

Članak 7.

Žig za pečaćenje pakovina u obliku naljepnice izrađen je od trajnoga samoljepljivog papira crvene boje. Pravokutnog je oblika dimenzija 105 mm x 52 mm i sadrži:

– na gornjemu dijelu grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, ODJEL MJERITELJSKE INSPEKCIJE«

– u središnjemu dijelu tekst: »Na temelju članka 67. točka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03)«

– u donjemu dijelu tekst: »ZABRANJENO JE STAVLJANJE PAKOVINA U PROMET«.

 

Članak 8.

Žig za utiskivanje za pečaćenje mjerila ima kružni oblik promjera 30 mm. Na žigu se u kružnom vijencu nalazi tekst »Republika Hrvatska – Državni zavod za mjeriteljstvo – «, a u središnjem dijelu žiga je tekst: »ZABRANJENA JE UPORABA MJERILA«.

 

Članak 9.

Žig za utiskivanje za pečaćenje pakovina ima kružni oblik promjera 30 mm. Na žigu se u kružnom vijencu nalazi tekst »Republika Hrvatska – Državni zavod za mjeriteljstvo – «, a u središnjem dijelu žiga je tekst: »ZABRANJENO JE STAVLJANJE PAKOVINA U PROMET«.

 

Članak 10.

Žig za utiskivanje za kliješta ima kružni oblik promjera 7 mm u kojemu se nalaze slova »HR«, a ispod njih »DZM«.

Na drugoj strani ovog žiga nalaze se slova »MI«, a ispod njih brojčana oznaka inspektora koji izvršava pečaćenje.

 

Članak 11.

Samoljepiva vrpca za pečaćenje mjerila je bijele boje, širina vrpce je 35 mm i sadrži:

– na gornjemu dijelu grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, ODJEL MJERITELJSKE INSPEKCIJE«

– u središnjemu dijelu tekst: »Na temelju čl. 67. točka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03)«.

– u donjemu dijelu tekst: » ZABRANJENA JE UPORABA I STAVLJANJE MJERILA U PROMET«.

 

Članak 12.

Samoljepiva vrpca za pečaćenje pakovina je bijele boje, širina vrpce je 35 mm i sadrži:

– na gornjemu dijelu grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, ODJEL MJERITELJSKE INSPEKCIJE«

– u središnjemu dijelu tekst: »Na temelju čl. 67. točka 2. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03)«.

– u donjemu dijelu tekst: »ZABRANJENO JE STAVLJANJE PAKOVINA U PROMET«.

 

Članak 13.

Kada se za pečaćenje upotrebljava hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom), na njega se utiskuje žig za utiskivanje.

 

Članak 14.

Za pečaćenje mogu se upotrebljavati sredstva pečaćenja iz članka 5. ovoga naputka ili žica s olovnom plombom i kliještima, ili lokot, ovisno o ocjeni inspektora kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju najpogodnije izvršiti.

 

Članak 15.

Nakon što je obavio pečaćenje neispravnih mjerila ili pakovina, odnosno ulaza u radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine, inspektor u pravilu na vidnom mjestu zapečaćenih mjerila odnosno pakovina ili zapečaćenih ulaznih vrata postavlja primjerak rješenja koje je izvršeno i/ili pisano upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 323. Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 110/97., 27/98., 129/00., 51/01 i 105/04).

 

Članak 16.

Upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka sadrži:

– na gornjemu dijelu grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, ODJEL MJERITELJSKE INSPEKCIJE«

– u središnjemu dijelu tekst: »UPOZORENJE – KAZNENO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (članak 323. Kaznenog zakona Republike Hrvatske)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 323. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

 

Članak 17.

Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u svezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprječavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada dok mjera pečaćenja traje, to će obaviti, kao i novo pečaćenje, inspektor koji je izvršio pečaćenje ili drugi nadležni inspektor Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavoda), uz obvezno sastavljanje zapisnika o tim radnjama.

 

Članak 18.

Nakon što inspektor utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena, dužan je odmah otpečatiti radne prostorije i prostore odnosno mjerila ili pakovine i o tome sastaviti poseban zapisnik.

Kada je za otklanjanje utvrđene nepravilnosti potrebno prethodno otpečatiti radne prostorije i prostore odnosno mjerila ili pakovine, kako bi se ta radnja mogla obaviti, inspektor će iste otpečatiti te o tome sastaviti poseban zapisnik.

Na zahtjev stranke da se privremeno otpečate radne prostorije i prostori, odnosno mjerila ili pakovine, inspektor je dužan odgovoriti u roku koji nije duži od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Članak 19.

Žigovi za pečaćenje u obliku naljepnica prikazani su na slici 1. u prilogu ovog naputka, žigovi za utiskivanje na slici 2., samoljepiva naljepnica za pečaćenje mjerila prikazana je na slici 3., samoljepiva naljepnica za pečaćenje pakovina prikazana je na slici 4., a upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata prikazano je na slici 5. u prilogu ovog naputka. Navedeni prilog čini sastavni dio ovog naputka.

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog naputka prestaje vrijediti Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje državnoga mjeriteljskog inspektora izvršava pečaćenjem (»Narodne novine« br. 39/05).

 

Članak 21.

Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-07/21

Urbroj: 558-07/2-05-3

Zagreb, 20. srpnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
Napomena: prilozi su ispušteni

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga