POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1821

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Petra Marije Radelja iz Zagreba, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 13. srpnja 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida dio odredbe članka 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine«, broj 4/03. ), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, koji glasi: »Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.«

II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Petar Marija Radelj podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine«, broj 4/03. ), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca.

Ističe da je stupanje na snagu te Odluke uređeno protivno izričitoj odredbi članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 117/01., 150/02. i 147/03. ), kojom je propisano da se odluka grada o prirezu porezu na dohodak mora objaviti u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmog dana od objave. Naime, odredbom članka 4. navedene Odluke propisano je da ta Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Vinkovaca, a ne od objave u »Narodnim novinama«. Dakle, kako navedena Odluka ima ništavu odredbu o stupanju na snagu, ona po samome pravu nije mogla stupiti na snagu niti proizvoditi pravne učinke, te je valja poništiti.

Također ističe da se osporena Odluka primjenjuje retroaktivno, jer bi sukladno odredbi članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave trebala stupiti na snagu osmi dan od dana objave, odnosno 16. siječnja 2003. godine, te se ne može primjenjivati od 1. siječnja 2003. godine, kako je to propisano odredbom članka 4. te Odluke. Stoga ta Odluka nije suglasna vladavini prava kao najvišoj vrednoti ustavnog poretka (članak 3. Ustava), kao i načelu jednakosti svih pred zakonom, propisanom odredbom članka 14. stavka 2. Ustava, te načelima jednakosti i pravednosti poreznog sustava, propisanima člankom 51. Ustava, stoga predlaže pokretanje postupka i poništenje, a podredno ukidanje osporene Odluke.

2. Tijekom ustavnosudskog postupka prijedlog je dostavljen na očitovanje Gradskom vijeću Grada Vinkovaca, koje je dostavilo očitovanje 13. lipnja 2005. godine.

Prijedlog je djelomice osnovan.

 

3. Mjerodavne odredbe Ustava Republike Hrvatske, prema ocjeni Ustavnog suda, za ocjenu ustavnosti osporene Odluke o gradskim porezima su:

»Članak 3.

Sloboda (...) vladavina prava (...) najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.«

Članak 89. stavci 2. i 4.

»Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom.

Zakon i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.«

4. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak donijelo je Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00. i 59/01.), članaka 18. i 51. Statuta Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca, broj 10/01. – pročišćeni tekst) i članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (»Službeni glasnik« Grada Vinkovaca, broj 10/01. – pročišćeni tekst) na svojoj 12. sjednici održanoj 13. prosinca 2002. godine.

Odluka o općinskim porezima objavljena je u »Narodnim novinama«, broj 4 od 8. siječnja 2003. godine i u »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca broj 9 od 16. prosinca 2002. godine.

Odredbom članka 4. navedene Odluke propisano je:

»Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« Republike Hrvatske.«

5. Za ocjenu zakonitosti osporene Odluke mjerodavna je odredba članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja propisuje:

»Odluka grada o prirezu poreza na dohodak mora se objaviti u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od objave.«

6. U konkretnom slučaju prva rečenica članka 4. osporene Odluke u suprotnosti je s odredbom članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ista je protuzakonita. Naime, sve odluke gradova o prirezu poreza na dohodak moraju se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu osmoga dana od objave.

Propisavši stupanje na snagu navedene Odluke osmoga dana od dana objave iste u »Službenom glasniku« Grada Vinkovaca, Gradsko vijeće Grada Vinkovaca postupilo je suprotno navedenoj izričitoj zakonskoj odredbi.

Stoga takvo normativno rješenje ne udovoljava zahtjevima vladavine prava – pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka, propisanim člankom 3. Ustava. Takvo rješenje ujedno nije suglasno s odredbom članka 89. stavka 2. Ustava.

7. Slijedom navedenog, Ustavni sud je utvrdio da osporena Odluka ima protuzakonitu odredbu o stupanju na snagu, koja nije suglasna s odredbama članaka 3. i 89. stavka 2. Ustava.

Stoga je Ustavni sud ukinuo prvu rečenicu članka 4. osporene Odluke. Pri tome, Ustavni sud utvrđuje da je osporena Odluka stupila na snagu, prema odredbi članka 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osmoga dana od dana njezine objave u »Narodnim novinama«. Osporena Odluka objavljena je u »Narodnim novinama«, broj 4 od 8. siječnja 2003. godine, te je stupila na snagu 16. siječnja 2003. godine.

Stoga je, na temelju odredbe članka 55. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), odlučeno kao u izreci (točka I.).

Objava ove odluke (točka II. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

 

Broj: U-II-1306/2005

Zagreb, 13. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga