POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1819

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi »A. E.« d.o.o. iz Z., kojeg zastupa direktor A. S., na sjednici održanoj 12. srpnja 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: -4835/04 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. – pročišćeni tekst), određuje se primjerena naknada podnositelju ustavne tužbe »A. E.« d.o.o. iz Z., zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6. 500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositelj ustavne tužbe podnio je 17. lipnja 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2.Dana 15. listopada 1998. »A. E.« d.o.o. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupano po direktoru A. S., a ovaj po opunomoćeniku – odvjetniku, podnijelo je tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv B. Đ., M. R., N. D., I., A. i M. P., kao zakonskih nasljednika ostaviteljice, pok. I. P., radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke. Na pokretanje parničnog postupka podnositelj je upućen rješenjem Općinskog suda u Zagrebu, broj: O-8150/94 od 25. svibnja 1998., kojim je rješenjem prekinut ostavinski postupak iza pok. I. P.

Podneskom od 1. veljače 1999. peto i šestotuženik usprotivili su se tužbi.

Na ročištu održanom 1. travnja 1999. prvo, drugo, treće i četvrtotuženik usprotivili su se tužbi, a podnositelj je predao podnesak kojim se očituje na navode odgovora na tužbu i predlaže saslušanje svjedoka usmene oporuke. Riješeno je da će se priklopiti ostavinski spis i da će se saslušati predloženi svjedoci. Naloženo je podnositelju da dostavi dokumentaciju vezanu uz pravnu osobnost odnosno pravni slijed tužitelja.

Na ročište 16. lipnja 1999. nije pristupio jedan od svjedoka, podnositelj je priložio traženu dokumentaciju i predložio saslušanje svjedoka – liječnika koji je liječio ostaviteljicu, tuženici su se usprotivili dokaznim prijedlozima, te je ročište odgođeno, uz nalog podnositelju da dostavi zdravstvenu dokumentaciju za ostaviteljicu.

Na ročištu 24. studenoga 1999. podnositelj je predao liječničku dokumentaciju, saslušani su svjedoci usmene oporuke, te je riješeno da će se na idućem ročištu saslušati tužitelj i predloženi svjedok – liječnik.

Podneskom od 11. studenoga 1999. podnositelj je dostavio adresu predloženog svjedoka.

Podneskom od 2. prosinca 1999. peto i šestotuženik su dostavili dokumentaciju o vremenu osnivanja pravne osobe – tužitelja u svrhu dokazivanja činjenice da je ostaviteljica umrla godinu dana prije, te iznijeli više činjeničnih navoda o međusobnim odnosima sudionika u ovom parničnom postupku.

Podneskom od 1. ožujka 2000. podnositelj je dostavio sudu pisanu zabilježbu usmene oporuke, koju su zabilježbu sačinili svjedoci naknadno, nakon što su saslušali usmenu oporuku ostaviteljice.

Podneskom od 21. ožujka 2000. peto i šestotuženik poriču sve navode podneska od 1. ožujka 2000., ukazuju na to da usmena oporuka može biti valjana samo u slučaju postojanja izvanrednih okolnosti, te prigovaraju lažnom iskazivanju navodnih svjedoka oporuke.

Na ročištu održanom 8. svibnja 2000. saslušan je svjedok – liječnik, te A. S. (direktor podnositelja), koji je predao u spis predmeta sporazum sklopljen s ostaviteljicom o korštenju dijela njezinog stana kao poslovnog prostora te podnesak kojim odgovara na navode prethodnog podneska tuženika. Izvršen je uvid u pomoćni omot ostavinskog spisa. Obje stranke su stavile daljnje dokazne prijedloge za salušanje svjedoka, te je riješeno da će se predloženi svjedoci pozvati.

Podneskom od 20. rujna 2000. podnositelj je dostavio adresu predloženog svjedoka.

Ročište 9. studenoga 2000. je odgođeno zbog neuredne dostave poziva za prvo i drugotuženika, time da je naložena podnositelju dostava medicinske dokumentacije za ostaviteljicu. Podnositelj je odustao od prijedloga za saslušanje svjedoka s prebivalištem u S.

Na ročištu održanom 5. ožujka 2001. saslušan je jedan svjedok, te je riješeno da će se od nadležne zdravstvene ustanove pribaviti medicinska dokumentacija za ostaviteljicu.

Dopisom od 3. travnja 2001. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je zatražilo dostavu spisa predmeta za potrebe kaznenog postupka protiv A. S. zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza i krivotvorenja isprava.

Na ročištu održanom 24. rujna 2001. predan je podnesak tužitelja kojim pobija navode svjedoka s prethodnog ročišta, ustraje kod prijedloga za saslušanjem liječnice iz Doma zdravlja M., predlaže provođenje psihijatrijskog vještačenja na okolnost psihofizičkog stanja ostaviteljice na dan izjavljivanja usmene oporuke i neposredno prije smrti. Raspravnim rješenjem je naloženo podnositelju da dostavi dokumentaciju o osnivanju poslovne jedinice u sastavu trgovačkog društva, time da će istodobno sud provjeriti na temelju kojih podataka je ta jedinica registrirana kod Državnog zavoda za statistiku, te je riješeno da će se ponovo zatražiti medicinska dokumentacija ostaviteljice.

Dopisima suda od 27. rujna 2001. zatraženi su podaci od Zavoda za statistiku i Doma zdravlja M., te je spis predmeta dostavljen Državnom odvjetništvu na uvid.

Dopisom suda od 17. listopada 2001. zatražen je od Državnog odvjetništva povrat spisa, koji je vraćen 26. listopada 2001.

Dopisima od 4. prosinca 2001. sud je ponovo zatražio podatke od Zavoda za statistiku i od Doma zdravlja M..

Podneskom od 11. prosinca 2001. podnositelj obavještava sud o promjeni adrese sjedišta, te upozorava na sporost i propuste u radu suda.

Podneskom od 14. prosinca 2001. liječnica Doma zdravlja M. obavještava sud da zdravstveni karton ostaviteljice ne postoji i da je ona izvršila samo jedan njezin pregled prije jedanaest godina.

Dana 21. prosinca 2001. zaprimljen je odgovor Državnog zavoda za statistiku.

Izvanraspravnim rješenjem od 31. prosinca 2001. sud je odredio provođenje psihijatrijskog vještačenja.

Dopisom suda od 23. siječnja 2002. pozvan je vještak da obavi vještačenje.

Podneskom na kojem nije vidljiva oznaka datuma zaprimanja u sudu podnositelj dostavlja dokaz o uplati predujma.

Dana 6. veljače 2002. dostavljen je sudu nalaz i mišljenje vještaka.

Podneskom od 14. veljače 2002. peto i šestotuženik se protive provođenju vještačenja i traže okončanje postupka.

Dopisom suda od 12. travnja 2002. pozvan je vještak da dopuni nalaz i mišljenje.

Dopisom suda od 15. svibnja 2002. ponovo je pozvan vještak da dopuni nalaz i mišljenje.

Dana 5. lipnja 2002. zaprimljen je odgovor vještaka.

Podneskom od 21. lipnja 2002. podnositelj se očituje na nalaz vještaka.

Na ročištu održanom 16. prosinca 2002., na prijedlog podnositelja, određuje se provođenje dokaza usmenim saslušanjem vještaka.

Podneskom od 17. prosinca 2002. podnositelj je dostavio dokaz o uplati predujma za pristup vještaka.

Ročište zakazano za 10. veljače 2003. odgođeno je zbog bolesti sutkinje.

Dopisima od 6. veljače 2003. i od 25. veljače 2003. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zatražilo je hitnu dostavu spisa predmeta, koji je i otpremljen 24. ožujka 2003., a vraćen 21. svibnja 2003.

Podneskom od 27. ožujka 2003. podnositelj traži da se spis predmeta rasporedi drugom sucu, zbog očekivanog duljeg izbivanja raspravne sutkinje.

Podneskom od 3. srpnja 2003. podnositelj požuruje zakazivanje ročišta.

Podneskom od 7. listopada 2003. podnositelj upozorava sud na neurednu dostavu poziva vještaku za iduće ročište.

Na ročištu održanom 14. listopada 2003. saslušan je vještak, te je rasprava zaključena.

Podneskom od 24. studenoga 2003. podnositelj požuruje izradu presude.

17. lipnja 2004. podnesena je ustavna tužba.

Presudom (izrađenom 30. lipnja 2004. ) je tužbeni zahtjev podnositelja odbijen.

Dana 22. srpnja 2004. podnositelj je izjavio žalbu.

Dana 24. rujna 2004. peto i šestotuženik dali su odgovor na žalbu.

Žalba je dostavljena Županijskom sudu u Zagrebu 22. prosinca 2004., te se predmet kod tog suda vodi pod brojem: -4835/04.

Kako je Županijski sud u Zagrebu na sjednici nadležnog vijeća 14. lipnja 2005. utvrdio da spisu predmeta ne prileže dostavnice iz kojih bi bilo razvidno da je žalba dostavljena svim tuženicima u sporu, spis predmeta je remisorno vraćen prvostupanjskom sudu radi dopune.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 15. listopada 1998. godine tužbom podnositelja protiv više tuženika, radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke.

Ustavna tužba podnesena je 17. lipnja 2004. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno pet (5) godina, osam (8) mjeseci i dva (2) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Prema stanju spisa, postupak se, u razmatranom pravno relevantnom razdoblju, cijelo vrijeme vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu. Izrada pisanog otpravka prvostupanjske presude i postupak po žalbi protiv te presude uslijedili su nakon podnošenja ustavne tužbe, pri čemu se napominje da je Županijski sud u Zagrebu (gotovo godinu dana nakon izjavljivanja žalbe) morao spis predmeta vratiti prvostupanjskom sudu, radi nepotpunosti dokumentacije uz žalbu.

Nadležni prvostupanjski sud je u tijeku postupka proveo osam ročišta za glavnu raspravu, saslušan je zakonski zastupnik tužitelja i troje svjedoka, te je provedeno medicinsko vještačenje, dopunsko medicinsko vještačenje i saslušanje vještaka.

Dana 14. listopada 2003. godine zaključeno je raspravljanje u ovom predmetu, međutim je presuda od 14. listopada 2003. izrađena u pisanom obliku i dostavljena podnositelju tek nakon što je on podnio ustavnu tužbu Ustavnom sudu, u kojoj je, pored ostalog, ukazao i na činjenicu da pisani otpravak presude nije izrađen i dostavljen ni nakon osam mjeseci od zaključenja glavne rasprave.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U SUDSKOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u sudskom postupku nije pridonio duljini trajanja sudskog postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Prema stajalištu Ustavnog suda, ne radi se o iznimno složenom predmetu.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Parnični postupak po tužbi podnositelja, koji se sada vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu, pod brojem: -4835/04, trajao je preko pet godina do podnošenja ustavne tužbe. U postupanju prvostupanjskog suda nije bilo razdoblja potpune neaktivnosti.

Međutim, imajući u vidu ukupno trajanje postupka i činjenicu da se radi o parničnom postupku koji je pokrenut po uputi ostavinskog suda, pred kojim prekinuti ostavinski postupak može biti nastavljen tek po pravomoćnom okončanju ovog parničnog postupka, Ustavni sud nalazi da vođenje postupka ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku.

Stoga Ustavni sud utvrđuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao pod točkama III. i IV. izreke odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud određuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi odluke (točka V. izreke) temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-2241/2004

Zagreb, 12. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga