Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1693

 

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine donijela

ODLUKU

 

o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

 

I.

 

Osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

II.

 

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno međuresorno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja zatočenih i nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata.

 

III.

 

Zadaća je Povjerenstva da Vladi Republike Hrvatske daje prijed­loge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja traženja zatočenih i nestalih osoba. U ostvarivanju svoje zadaće Povjerenstvo:

1. predlaže Vladi Republike Hrvatske strategiju u području traženja zatočenih i nestalih osoba, a osobito u vezi:

– prikupljanja saznanja o zatočenim i nestalim osobama

– pregovora o zatočenim i nestalim osobama s nadležnim tijelima drugih država

– prikupljanja saznanja o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica

– procesu ekshumacija te identifikacija ekshumiranih posmrt­nih ostataka

2. ocjenjuje stanje u problematici zatočenih i nestalih osoba, predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema, te mjere za poboljšanje stanja

3. prati učinkovitost sustava tijela državne uprave i drugih sudionika koji se u svome djelokrugu rada bave pitanjem zatočenih i nestalih osoba, te predlaže eventualne izmjene i dopune toga sustava

4. predlaže Vladi Republike Hrvatske osnivanje pomoćnih tijela – radnih skupina, radi rješavanja pojedinih segmenata pitanja zatočenih i nestalih osoba

5. razmatra odnose s međunarodnim organizacijama koje se u svomu djelokrugu bave pitanjem zatočenih i nestalih osoba u Repub­lici Hrvatskoj, te daje prijedloge i mišljenja o odnosima s relevant­nim međunarodnim organizacijama

6. daje prijedloge i mišljenja o odnosima s nevladinim udrugama registriranim u Republici Hrvatskoj koje okupljaju obitelji zatočenih i nestalih osoba

7. prati iskustva drugih zemalja i međunarodnih organizacija koje se bave traženjem nestalih osoba, te sukladno interesu i potrebama, predlaže Vladi Republike Hrvatske uspostavu suradnje.

 

IV.

 

Predsjednika, članove i tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik Povjerenstva je dužnosnik nadležan za Upravu za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a članovi Povjerenstva su dužnosnici – predstavnici sljedećih tijela i ustanova:

a) Ministarstvo unutarnjih poslova

b) Ministarstvo obrane

c) Ministarstvo pravosuđa

d) Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

e) Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

f) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

g) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

h) Sigurnosne agencije (OA, POA, VSA)

i) Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu

j) Hrvatski Crveni križ.

 

V.

 

Za potrebe pregovora s nadležnim tijelima drugih država, te raz­govore s međunarodnim organizacijama, predsjednik Povjerenstva određuje pregovarački tim kojega predvodi. Pregovarački tim čine tajnik i određeni članovi Povjerenstva, ovisno o temama pregovora.

 

VI.

 

Poslove Povjerenstva vodi tajnik Povjerenstva koji je državni službenik zaposlen u Upravi za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.       

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Uprava za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

VII.

 

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Uprave za zatočene i nestale Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

VIII.

 

Povjerenstvo o svome radu izravno i kontinuirano izvještava potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske nadležnog za društvene djelatnosti i ljudska prava.

 

IX.

 

Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Vladi Republike Hrvatske.

 

O svome radu, Povjerenstvo podnosi polugodišnje i godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske.

 

X.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-02/21

Urbroj: 5030104-05-1

Zagreb, 8. srpnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga