Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1691

 

Na temelju članaka 8. i 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2005. godine donijela

 

UREDBU

O TRŽNOM REDU ZA PŠENICU U 2005. GODINI

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Uredbom utvrđuju se:

– zajamčena i minimalna cijena,

– mjere intervencijskog otkupa i prodaje,

– kakvoća pšenice koja je predmet intervencijskog otkupa.

Zajamčena i minimalna cijena

 

Članak 2.

 

(1) Zajamčena cijena za pšenicu roda 2005. godine standardne kakvoće je 0,75 kuna po kilogramu i po njoj Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Ravnateljstvo za robne zalihe (u daljnjem tekstu: Ravnateljstvo) provodi interventni otkup.

(2) Minimalna cijena za pšenicu standardne kakvoće, iznosi 0,92 kuna po kilogramu franko skladište (bez ikakvih dodatnih troškova skladištara pšenice) po kojoj otkupljivači pšenice otkupljuju pšenicu od poljoprivrednih gospodarstava u razdoblju od početka žetve do 31. kolovoza 2005. godine i ostvaruju pravo na potporu trženju pšenice u sklopu ovoga tržnog reda.

(3) Odredbe obračuna odstupanja standardne kakvoće utvrđene u članku 3. ove Uredbe primjenjuju se i na minimalnu cijenu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Troškove sušenja pšenice snosi vlasnik pšenice.

 

OBRAČUN CIJENE S OBZIROM NA KAKVOĆU

 

Članak 3.

(1) Zajamčena cijena koju Ravnateljstvo plaća proizvođaču odnosi se na neto količinu pšenice standardne kakvoće s 2% primjesa, 13% vlage i 76 kg hektolitarske mase.

(2) Ukoliko utvrđena kakvoća pšenice, odstupa od standardne kakvoće iz članka 13. ove Uredbe, zajamčena cijena će se smanjiti, odnosno povećati za isti postotak, primjesa, nečistoća ili vlage.

(3) Za pšenicu koja odstupa od hektolitarske mase od 76 kg, Ravnateljstvo isplaćuje proizvođaču zajamčenu cijenu, koja se za svaki kilogram odstupanja od standardne hektolitarske mase, smanjuje ili povećava za 0,5%, (razlomljena zrna se uzimaju u obzir).

(4) Ukoliko pšenica ima utvrđenu veću hektolitarsku masu od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

 

INTERVENCIJSKI OTKUP I PRODAJA PŠENICE

 

Članak 4.

(1) Proizvođači koji ne mogu prodati pšenicu roda 2005. godine tržnim otkupljivačima, mogu neprodane količine ponuditi Ravnateljstvu.

(2) Intervencijski otkup se obavlja od 1. rujna do 30. rujna tekuće godine.

(3) Predmet intervencijskog otkupa može biti samo pšenica iz stavka 1. ovog članka, koja je proizvedena u tekućoj proizvodnoj godini u Republici Hrvatskoj i koja ispunjava uvjete glede minimalne kakvoće iz članka 14. ove Uredbe.

 

Članak 5.

(1) Proizvođači iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: ponuđači) putem pisanih ponuda nude Ravnateljstvu na intervencijski otkup pšenicu u roku iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Pisana ponuda mora sadržavati:

– podatke o ponuđaču (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, te adresu, odnosno sjedište),

– podatke o pšenici, koja je predmet ponude i to: mjesto skladištenja, količinu i kakvoću ovjerenu od skladištara pšenice, uz zadužnicu ovjerenu od strane skladištara i ovlaštene kontrolne kuće,

– pisanu izjavu ponuđača da je pšenica proizvedena u tekućoj godini u Republici Hrvatskoj s navedenim područjem proizvodnje.

(3) Ponuđači mogu dostaviti ponude putem preporučene pošte ili izravno u Ravnateljstvo.

(4) Ponuđač može predložiti način preuzimanja ponuđene pšenice, koja je predmet ponude u vlastitom skladištu.

(5) Ravnateljstvo provjerava ponude i u roku od 5 dana od njihovog prijema izvješćuje ponuđače o izboru ponude, te zaključuju kupoprodajni ugovor.

 

Članak 6.

Ravnateljstvo plaća pšenicu ponuđaču, koja je predmet intervencijskog otkupa u roku od 25 dana od dana prijema računa.

 

Članak 7.

(1) Ravnateljstvo vodi posebnu evidenciju o količinama i kakvoći pšenice, koja je predmet intervencijskog otkupa.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka obuhvaća podatke o prijemu, skladištenju i otpremi iz intervencijskog skladišta, te podatke o utvrđenoj prometno-tehnološkoj kakvoći.

(3) Skladišta u kojima je smještena otkupljena pšenica, dužna su Ravnateljstvu do desetog u mjesecu na obrascu iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Uredbe, dostaviti mjesečno izvješće o zalihama pšenice, koja je predmet intervencijskog otkupa.

(4) Skladišta iz stavka 3. ovog članka dužna su Ravnateljstvu do 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu, na obrascu iz Priloga 2., koji je sastavni dio ove Uredbe, dostaviti godišnje izvješće o zalihama pšenice, koja je predmet intervencijskog otkupa.

(5) Godišnje izvješće iz stavka 4. ovog članka prije dostave kontrolira i potvrđuje nadležna inspekcija (u daljnjem tekstu: inspektor) koji u izvješće unosi utvrđeno stanje na temelju obavljenog pregleda.

(6) U slučaju možebitnih odstupanja iz stavka 5. ovog članka, skladištar mora dati obrazloženje, koji je sastavni dio toga izvješća.

 

Članak 8.

(1) Ravnateljstvo prodaje pšenicu, koja je predmet intervencijskog otkupa na temelju javnog natječaja, a isti se objavljuje u javnim glasilima.

(2) Za objavu i tekst natječaja Ravnateljstvo mora dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

 

Članak 9.

Pšenica iz članka 8. ove Uredbe prodaje se po načelu »viđeno-kupljeno«.

Članak 10.

Zainteresirani kupci dostavljaju ponudu o kupnji preporučenom poštom ili izravno u Ravnateljstvo, a na način kako je uređeno javnim natječajem.

 

KAKVOĆA PŠENICE

 

Članak 11.

Kontrola kakvoće pšenice, koja je predmet intervencijskog otkupa, obuhvaća uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje zadanih parametara, sukladno metodama propisanim za utvrđivanje kakvoće pšenice.

 

Članak 12.

Pšenica koja je predmet intervencijskog otkupa (kupnje) mora biti:

1. zrela, zdrava i neoštećenih zrna;

2. očišćena i zadovoljavajuće kakvoće za trženje;

3. zadovoljavajuće boje za određenu sortu pšenice;

4. bez stranog mirisa i okusa;

5. bez živih insekata.

 

Članak 13.

Standardna kakvoća pšenice, prema kojoj se obračunava zajamčena cijena iz članka 2. ove Uredbe određena je:

 

Sadržaj vlage (%) max

13,00

Hektolitarska masa (kg/100 l) min

  76

Sadržaj primjesa (%) max

  2

 

 

Članak 14.

 

Pšenica koja je predmet intervencijskog otkupa mora pored općih zahtjeva iz članka 12. ove Uredbe ispunjavati i sljedeće minimalne uvjete kakvoće:

 

Sadržaj vlage (%) max.

14,00

Hektolitarska masa (kg/100 l) min.

  74

Sadržaj primjesa (%) max.

  12

 

 

POTPORA TRŽENJU PŠENICE

 

Članak 15.

 

(1) Potencijalni korisnici za potporu trženju pšenice su tržišni otkupljivači, koji su otkupili određene količine pšenice proizvedene u Republici Hrvatskoj u 2005. godini.

(2) Visina potpore trženju pšenice iznosi 0,10 kuna/kg standardne kakvoće.

(3) Sredstva za potporu trženju pšenice iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske, s proračunske stavke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, pozicija A568050-Intervencije Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi.

(4) Ostvarenje prava na potporu trženju pšenice temelji se na količinama pšenice koju su tržišni otkupljivači, nakon otkupa, uskladištili u vlastitom ili unajmljenom skladištu.

(5) Detaljne uvjete i upute za ostvarivanje prava na potporu trženju pšenice propisat će ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

 

Detaljne uvjete i postupke provedbe intervencijskog otkupa pšenice, roda 2005. godine, donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva.

 

Članak 17.

 

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 332-01/05-01/01

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 8. srpnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

Prilog 1.

 

MJESEČNI IZVJEŠTAJ INTERVENCIJSKOG SKLADIŠTA

 

Vrsta žita:

_________

_________

Intervencijsko skladište:

Naziv: __________________________

Broj: ___________________________

Mjesec:

Serija

Opis

Količina – kilograma

Datum

Napomena

Preuzeto

Otpremljeno

 

Prenesena
količina

 

 

 

 

 

Količina koja se prenosi

 

 

 

 

 

 

 

Žig i potpis

_____________________________

Mjesto: _______________________

Datum: _______________________

Ime: ________________________________________

 

Prilog 2.

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INTERVENCIJSKOG SKLADIŠTA

 

Vrsta žita:

_________

_________

Intervencijsko skladište:

Naziv: __________________________

Broj: ___________________________

Mjesec:

Serija

Opis

Knjižena
količina
kilograma

Utržena
količina
kilograma

Pregledana
količina
kilograma

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Žig i potpis

_____________________________

Mjesto: _______________________

Datum: _______________________

Ime: ________________________________________

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga