Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH PONUDA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

 1659

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznanja patenta za takve izume (»Narodne novine« broj 10/05), donosim

 

PRAVILNIK

 

O VOĐENJU REGISTRA PATENATA ZA POVJERLJIVE IZUME

 

I. UVODNA ODREDBA

 

Članak 1.

 

Pravilnik o vođenju registra patenata za povjerljive izume (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje sadržaj i oblik rješenja o priznanju patenata i sadržaj podataka registra patenata za povjerljive izume i osobe koje imaju pravo uvida u registar.

 

II. RJEŠENJE O PRIZNANJU PATENATA

 

Članak 2.

 

Ako u provedenom upravnom postupku Ministarstvo obrane utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za priznanje patenata za povjerljivi izum, podnositelju prijave izdaje se rješenje o priznanju patenata za povjerljivi izum.

Nacrt rješenja o priznanju patenata za povjerljive izume nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

 

III. REGISTAR PATENATA ZA POVJERLJIVE IZUME

 

Članak 3.

 

O priznatim patentima za povjerljive izume Ministarstvo obrane vodi registar patenata za povjerljive izume (u daljnjem tekstu: Registar patenata).

Registar patenata sadržava sljedeće podatke:

– broj patenata

– naziv izuma

– podaci o nositelju patenata, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu

– podaci o izumitelju, prezime, ime i prebivalište

– podaci o zastupniku, prezime, ime i prebivalište za fizičku osobu, ili tvrtka i sjedište za pravnu osobu

– datum podnošenja prijave patenta

– klasifikacijska oznaka prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata (MKP)

– podatak o prijenosu prava i licenci

– promjene koje se odnose na nositelja patenta

– podaci o prestanku važenja patenta: pravni temelj i datum prestanka

– drugi podaci koji su prestali vrijediti

Članak 4.

Pravo uvida u Registar patenata imaju djelatnici Službe za razvoj, opremanje i modernizaciju Uprave za materijalne resurse koji vode registar patenata i osobe koje posebnom odlukom ovlasti pomoćnik ministra za materijalne resurse.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 5.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 123-03/05-04/1

Urbroj: 512-01-05-3

Zagreb, 5. srpnja 2005.

 

Ministar

Berislav Rončević, v. r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSVO OBRANE

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02 i 173/03) i članka 7. stavka 1. Uredbe o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume (»Narodne novine«, br. 10/05) u povodu prijave podnositelja________________ radi priznavanja patenta, donosim

 

RJEŠENJE

 

Usvaja se zahtjev za priznanje patenta po prijavi br. _______, podnesenoj dana ________ godine, za izum pod nazivom: ___________________________, prema opisu, nacrtu i patentnim zahtjevima.

Priznato pravo upisuje se u Registar patenata za povjerljive izume pod brojem________

nositelj patenta:                        ______________

s oznakom MKP:                    ______________

izumitelj naznačeni u prijavi:      ______________

Izumitelju patenta pripada jednokratna naknada u iznosu od ________ kuna.

 

Obrazloženje

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovoga rješenja:

 

                                                                           Ministar

                                                                       ____________

Dostaviti:

– nositelju patenta

– Registru patenata za povjerljive izume

– pismohrani, ovdje.

 

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga