POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1089

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK

 

Članak 1.

 

Republika Hrvatska osniva Arheološki muzej Osijek (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnu ustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

 

Članak 2.

Naziv ustanove glasi: Arheološki muzej Osijek.

Sjedište Muzeja je u Osijeku.

Članak 3.

 

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

 

Članak 4.

 

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

 

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.

Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti, te drugih izvora, kao što su: darovi, potpore i slično.

Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.

 

Članak 7.

 

Muzejom upravlja ravnatelj.

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:

– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,

– vodi i odgovara za stručni rad Muzeja,

– poduzima pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

– predstavlja i zastupa Muzej,

– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima,

– donosi Statut, kao temeljni opći akt ustanove, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– donosi druge opće akte Muzeja,

– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,

– donosi financijski plan i godišnji obračun Muzeja,

– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 100.000,00 kuna samostalno, a većim iznosima uz suglasnost osnivača,

– odgovara za zakonitost rada Muzeja,

– najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Muzeja,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.

 

Članak 8.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponov­no imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, propisat će se Statutom Muzeja.

 

Članak 9.

 

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, Vlada Republike Hrvatske će imenovati privremenog ravnatelja. Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 10.

 

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

 

Članak 11.

 

Ravnatelj Muzeja dužan je donijeti Statut Muzeja u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 12.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/05-01/02

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 28. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga