POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1079

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi mr. sc. D. V. iz D., na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Dubrovniku dužan je donijeti odluku u pred­metu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: P-29/03 (P-125/84), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od jedne (1) godine, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, D. V. iz D., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 3.000,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj ustavne tužbe, temeljem članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 30. svibnja 2003. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustav­nog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Dana 31. siječnja 1984. godine podnositelj je Općinskom sudu u Dubrovniku podnio tužbu, u parničnom predmetu radi utvrđenja da određenoj zgradi u društvenom vlasništvu pripada pravo korištenja građevinske parcele na kojoj je zgrada sagrađena. Predmet se vodio pod poslovnim brojem: P-125/84.

Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, broj: P-125/84 od 9. ožujka 1984. godine, utvrđeno je da se radi zajedničkog raspravljanja spajaju parnica broj: P-556/77 i P-125/84, i da će se spojeni jedinstveni spis voditi pod brojem: P-566/77.

Rješenjem Okružnog suda u Dubrovniku, broj: -175/84-2 od 23. ožujka 1984. godine, odbijena je žalba tužitelja, podnesena protiv rješenja Općinskog suda u Dubrovniku, broj: P-556/77-36 od 8. ožujka 1984. godine. Tim rješenjem suda prvog stupnja prekinut je postupak, jer je tuženik umro, a nije imao opunomoćenika.

Općinski sud u Dubrovniku je 26. travnja 1984. godine dopisom pozvao D. K. da kao jedina nasljednica tuženika, pok. N. K., preuzme parnični postupak na strani tuženika.

Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, broj: P-556/77-48 od 29. veljače 1988. godine, sud je ponovio navode iz dopisa od 26. travnja 1984. godine, ponovno pozvavši D. K. da preuzme postupak na strani tuženika, nakon čega će se odrediti ročište za glavnu raspravu.

Na ročištu održanom 13. listopada 1999. godine opunomoćenik tužitelja zatražio je kraću odgodu radi konzultacije sa strankama. Rješenjem suda prvog stupnja ročište je odgođeno, a opunomoćenik tužitelja obvezan je da se u roku od 8 dana izjasni je li povlači tužbu i da obavijesti sud o zakonskim nasljednicima iza pok. D. K..

Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku od 27. siječnja 2000. godine, pozvana je tužiteljica M. K. da u roku od 8 dana obavijesti sud je li povlači tužbu ili da u suprotnom točno odredi tuženike.

Ured predsjednika Općinskog suda u Dubrovniku je obaviješću, broj: Su-72/01 od 31. siječnja 2001. godine, obavijestilo raspravnog suca zaduženog za predmet broj: P-556/77 da je Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku zatražilo na uvid navedeni parnični spis i utvrdilo da je zadnja radnja u predmetu poduzeta 27. siječnja 2000. godine. Spis je potom vraćen Uredu predsjednika suda i predsjednik suda je zamolio raspravnog suca da predmet odmah uzme u rad, kako bi se parnični postupak što prije dovršio.

Ročište za glavnu raspravu zakazano je za 16. veljače 2001. godine. Na prijedlog opunomoćenika tužitelja za odgodu ročišta, sud je rješenjem odredio da će se iduće ročište zakazati pismenim putem.

Na ročištu održanom 5. studenoga 2002. godine sud je rješenjem pozvao punomoćnika tužitelja da odredi osobe tužitelja i tuženika, njihove adrese i da precizira tužbeni zahtjev.

Uslijed utvrđenja Općinskog suda u Dubrovniku da u konkretnoj pravnoj stvari postoje procesne smetnje za raspravljanje o tužbenim zahtjevima tužitelja, rješenjem istog suda od 9. siječnja 2003. godine, parnice, ranije spojene radi zajedničkog raspravljanja (kako je navedeno u odjeljku 3. točke 2. obrazloženja ove odluke), sada su ponovno razdvojene. Parnica vođena po tužbi D. V. protiv tuženika D. i B. K. dobila je novi poslovni broj: P-29/03.

Rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, broj: P-29/03-32 od 24. ožujka 2003. godine, utvrđen je prekid postupka u pravnoj stvari tužitelja D. V. protiv tuženika D. K. i B. K., jer su tuženici umrli, a nemaju opunomoćenika u toj pravnoj stvari.

Podnositelj ustavne tužbe podnio je žalbu protiv tog rješenja suda prvog stupnja. Rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, broj: -514/03 od 29. srpnja 2004. godine, utvrđeno je da je podnositelj ustavne tužbe odustao od žalbe.

Provjerom na dan 14. ožujka 2005. godine, utvrđeno je da je pod­nositelj 10. siječnja 2005. godine zatražio nastavak prekinutog parnič­nog postupka.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je 31. siječnja 1984. godine, tužbom podnositelja podnesenom Općinskom sudu u Dubrov­niku, u parničnom postupku radi utvrđenja da određenoj zgradi u društvenom vlasništvu pripada pravo korištenja građevinske parcele na kojoj je zgrada sagrađena.

Ustavna tužba podnesena je dana 30. svibnja 2003. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da do dana podnošenje ustavne tužbe postupak u ovom predmetu ukupno traje devetnaest (19) godina i – sumarno – četiri (4) mjeseca.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7, 11, 12 i 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, 14/02. – u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije) stupio na snagu dana 5. studenoga 1997. godine. Sukladno navedenom, konvencijsko pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije (5. studenoga 1997. godine).

Ustavni sud je ocijenio da se u ovom slučaju pravno relevantnim razdobljem, sa stajališta povrede prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku, smatra razdoblje od 5. studenoga 1997. godine (to jest, od dana stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije) do 30. svibnja 2003. godine (to jest, do dana podnošenja ustavne tužbe podnositeljice), što ukupno iznosi pet (5) godina, šest (6) mjeseci i dvadeset pet (25) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud utvrđuje da u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, Općinski sud u Dubrovniku nije poduzeo niti jednu radnju relevantnu za meritorno odlučivanje o tužbenom zahtjevu podnositelja.

Pri takvom stanju stvari Ustavni sud ima u vidu da je u pravnoj stvari podnositelja ustavne tužbe, a nakon ponovnog razdvajanja spisa, pravno egzistentno rješenje Općinskog suda u Dubrovniku o prekidu postupka. Međutim, podnositelj je 10. siječnja 2005. godine zatražio nastavak postupka, u skladu sa mjerodavnim odredbama Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03.).

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE

Prema ocjeni ovog Suda, podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj parničnom postupku, svojim ponašanjem pridonio je duljini cjelokupnog sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da nije riječ o složenom predmetu,

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da parnični postupak po tužbi podnositelja traje preko devetnaest godina, a u pravno relevantnom razdoblju traje preko pet godina.

Ustavni sud napominje da je Europski sud za ljudska prava u više svojih presuda izrijekom utvrdio da su države-ugovornice obvezne organizirati svoje pravne poretke na način koji omogućava sudovima da ispune zahtjeve propisane člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije, opetovano ističući naročitu važnost tog zahtjeva za pravilno i uredno vođenje sudskih postupaka (v., primjerice, presude Europskog suda u predmetima Bucholoz protiv Njemačke od 6. svibnja 1981., Guincho protiv Portugala od 10. srpnja 1984., Union Alimentaria Sanders SA od 7. srpnja 1989., Brigandi protiv Italije od 19. veljače 1991. i dr.).

Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka, izrazito neučinkovito postupanje suda za koje nema nikakvog opravdanja, kao i okolnost da se ne radi o složenom postupku, Ustavni sud smatra da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno odredbom članka 29. stavka 1. Ustava.

Stoga je u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud u pravilu određuje za razmatrano, pravno relevantno razdoblje, uz iznimnu mogućnost uvažavanja nerazumno dugog razdoblja potpune neaktivnosti suda i prije 5. studenoga 1997. godine, što ovisi o osobitim okolnostima svakog pojedinog slučaja. U konkretnom slučaju, Ustavni sud je kod određivanja visine naknade uzeo u obzir doprinos podnositelja duljini postupka.

Pri utvrđivanju visine naknade, na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, Ustavni sud uzima u obzir sve okolnosti slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

Slijedom svega iznijetoga, sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) utemeljena je na odredbi članka 29. stavka 1. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Dubrovniku dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-1939/2003

Zagreb, 7. travnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga