POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1072

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi D. P. iz S., zastupanog po opunomoćeniku Z. K., odvjetniku u S., na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Sisku dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod poslovnim brojem: P-1340/96 (raniji broj Općinskog suda u Zagrebu: P-519/93), u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe, D. P. iz S., B. Č. 20, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 5.000,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 15. ožujka 2004. ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 22. siječnja 1993. T. i. d.o.o. iz Z. podnio je Općinskom sudu u Zagrebu tužbu protiv tuženika D. P. (podnositelja ustavne tužbe) i njegova oca Z. P. radi plaćanja dospjelih obroka po ugovoru o leasingu za najam automobila.

Do 5. studenoga 1997. u postupku je učinjeno sljedeće:

Općinski sud u Zagrebu postupak vodi pod brojem: P-519/93; u odgovoru na tužbu od 12. listopada 1993. tuženi su istakli prigovor mjesne nenadležnosti suda u Zagrebu; ročište od 25. listopada 1993. održano je u odsutnosti tuženika, uredno pozvanih; rješenjem od 25. listopada 1993. Općinski sud u Zagrebu oglašava se mjesno nenadležnim te se predmet 28. travnja 1994. ustupa Općinskom sudu u Sisku, koji dalje postupak vodi pod brojem: P-654/94; sud je nastavno zakazao pet ročišta (20. lipnja, 12. rujna, 17. listopada i 14. prosinca 1994. te 20. veljače 1995.), koja se odgađaju zbog izostanka tužitelja; na ročištu od 22. svibnja 1995. stranke predlažu mirno rješavanje spora, što im sud odobrava; na ročištu od 14. rujna 1995. sud donosi rješenje o mirovanju postupka; slijede ročišta od 11. siječnja, 15. svibnja i 18. lipnja 1996., na kojemu je glavna rasprava zaključena. Dana 21. lipnja 1996. sud donosi presudu, kojom obvezuje podnositelja na plaćanje, dok odbija tužbeni zahtjev protiv njegova oca Z. P. Županijski sud u Sisku presudom broj: -552/96 od 31. listopada 1996. ukida prvostupanjsku presudu i predmet vraća na ponovno suđenje. Postupak se pred prvostupanjskim sudom dalje vodi pod brojem: P-1340/96. Slijede ročišta od 4. ožujka i 5. svibnja 1997. te traženja suda od Trgovačkog suda u Ljubljani i Trgovačkog suda u Zagrebu podataka o eventualnom stečaju protiv tužitelja.

Sljedeće ročište održano je tek 19. svibnja 1999., na kojemu je zbog promjene predsjednika vijeća glavna rasprava započela iznova.

Podneskom od 6. rujna 1999. podnositelj ističe protutužbeni zahtjev.

Sljedeća ročišta održana su 1. srpnja, 15. rujna te 7. prosinca 1999., na kojemu je tužitelj stavio prigovor promašene aktivne legitimacije.

Rješenjem od 3. svibnja 2000. sud navedeni prigovor odbija. Pod­nositelj 11. srpnja 2000. ulaže žalbu, koju Županijski sud u Sisku rješenjem broj: -1485/00 od 11. listopada 2001. usvaja i ukida pobijano rješenje te predmet vraća na ponovno suđenje.

Sljedeće ročište održano je 5. veljače 2002. godine.

Rješenjem od 21. veljače 2002. ponovno je odbijen prigovor promašene aktivne legitimacije. Dana 26. veljače 2002. podnositelj ulaže žalbu, koju, rješenjem od 20. veljače 2003., Županijski sud u Sisku odbija.

Sljedeća ročišta održana su dana 12. lipnja, 11. srpnja te 8. prosinca 2003. godine, zatim 10. ožujka i 3. lipnja 2004., s kojim danom je donijeto rješenje kojim je utvrđeno da se tužba smatra povučenom.

Podneskom od 15. rujna 2004. tužitelj je stavio prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Provjerom na sudu utvrđeno je da se uredujuća sutkinja trenutačno nalazi na porodiljnom dopustu.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za utvrđenje povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava te članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

UTVRĐENJA VAŽNA ZA ODLUKU

4. Svoju odluku Ustavni sud temelji na sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Zagrebu podnijeta dana 22. siječnja 1993. godine.

Duljina postupka u pravilu se uzima u razmatranje tek od 5. studenoga 1997., kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj: 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije). U članku 6. stavku 1. Konvencija jamči pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je 15. ožujka 2004., do kada postupak nije pravomoćno okončan. Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno jedanaest (11) godina, jedan (1) mjesec i dvadeset dva (22) dana, dok je od stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do podnošenja ustavne tužbe postupak trajao šest (6) godina, četiri (4) mjeseca i deset (10) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju započeo na Općinskom sudu u Zagrebu te se nastavio voditi do podnošenja ustavne tužbe pred Općinskim sudom u Sisku i Županijskim sudom u Sisku. U razdoblju od 5. svibnja 1997., odnosno 5. studenoga 1997. do 19. svibnja 1999. prvostupanjski sud je bio potpuno neaktivan, što iznosi pune dvije godine. O prigovoru promašene aktivne legitimacije, stavljenom na ročištu od 7. prosinca 1999., sud je donio rješenje tek 3. svibnja 2000. te su o tom prigovoru Općinski sud u Sisku i Županijski sud u Sisku u dva navrata ukupno rješavali dulje od tri godine, iako je riječ o postupovnom pitanju. Postupak još uvijek traje u prvom stupnju suđenja.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE (TUŽENIK I PROTUTUŽITELJ U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe u navedenom parničnom postupku svojim ponašanjem nije pridonio duljini postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da u predmetu nema elemenata složenosti, koji bi opravdali utvrđenu duljinu trajanja postupka.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet vodio u trajanju duljem od jedanaest godina te da je u razdoblju nakon 5. studenoga 1997. sud prvog stupnja najprije bio neaktivan u duljem razdoblju (dvije godine), a zatim se o jednom postupovnom pitanju (aktivnoj legitimaciji) odlučivalo u razodblju od 7. prosinca 1999. do 20. veljače 2003., što iznosi tri godine, dva mjeseca i trinaest dana. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje suda te okolnost da se postupak i nadalje vodi pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-897/2004

Zagreb, 7. travnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

PredsjednikVijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga