POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

1066

Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine«, br. 171/04.), Ministarstvo financija, u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, donosi

NAPUTAK

O POVRATU PLAĆENOG POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA UVEZENU I U TUZEMSTVU NABAVLJENU OPREMU ZA TEHNOLOGIJSKO--ISTRAŽIVAČKE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2005. GODINI

Članak 1.

Ovim Naputkom određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost koji su ovlaštene znanstvene ustanove platile za uvezenu opremu i opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj za realizaciju u godini 2005. tehnologijsko-istraživačkih i znanstvenoistraživačkih projekata u skladu sa člankom 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine«, br. 171/04.).

Članak 2.

Ovlaštenim znanstvenim ustanovama iz članka 1. Naputka smatraju se pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (u nastavku teksta: ovlaštene pravne osobe), u kojima se izvode tehnologijsko-istraživački i znanstveno-istraživački projekti, a koje nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovlaštenim pravnim osobama smatraju se i one pravne osobe koje su upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a sudjeluju u projektu pod uvjetima iz članaka 4. i 5. ovoga Naputka.

Članak 3.

Oprema u smislu članka 1. ovoga Naputka jest oprema za rad na realizaciji projekta, bilo da je riječ o zamjeni postojeće ili nabavi nove opreme potrebne za rad na projektu, bez obzira na to da li je uvezena ili nabavljena u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Tehnologijsko-istraživački projekti za 2005. godinu u smislu članka 1. ovoga Naputka jesu projekti usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija te projekti strategijskih istraživanja (istraživanja i razvoja generičkih tehnologija i istraživanja u transfernim znanostima).

Znanstvenoistraživački projekti u smislu članka 1. ovoga Naputka jesu znanstveni projekti, razvojni projekti i projekti razvoja postojeće infrastrukture te uvođenja nove.

Članak 5.

Projekti iz članka 4. ovoga Naputka jesu oni projekti koji se ugovore između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i ovlaštenih pravnih osoba.

Na temelju Ugovora iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izdaje odobrenje ovlaštenim pravnim osobama za nabavu opreme koja služi realizaciji projekata iz članaka 4. ovog Naputka.

Članak 6.

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: porez) ostvaruju ovlaštene pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovoga Naputka za kupljenu opremu iz članka 3. ovoga Naputka.

Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene pravne osobe ostvaruju i u slučaju kada opremu kupuju od ovlaštenog uvoznika opreme.

Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju i ovlaštene pravne osobe iz članka 2. stavak 2. ovoga Naputka na iznos sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu kojima se financiraju projekti iz članka 4. i 5. ovoga Naputka.

Članak 7.

Pravo na povrat poreza iz članka 6. ovoga Naputka ovlaštene pravne osobe ostvaruju od 1. siječnja do 31. prosinca 2005. godine za kupljenu opremu iz članka 3. ovoga Naputka.

Pravo na povrat poreza iz članka 6. ovog Naputka ovlaštene pravne osobe ne ostvaruju i za kupljenu opremu plaćenu u 2004. godini, a isporučenu u 2005. godini.

Članak 8.

Ovlaštene pravne osobe iz članka 2. ovoga Naputka podnose zahtjev za povrat plaćenog poreza Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na obrascu, koji je sastavni dio ovoga Naputka, do 31. siječnja 2006. za 2005. godinu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se ugovor iz stavka 2. članka 5. ovoga Naputka, carinska deklaracija o uvezenoj opremi ili račun za opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Ovlaštene pravne osobe iz članka 2. stavak 1. ovoga Naputka dužne su uz zahtjev za povrat plaćenog poreza priložiti i uvjerenje da nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka izdaje Porezna uprava u mjestu u kojem ovlaštene pravne osobe imaju sjedište.

Članak 10.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za povrat poreza prema ovom Naputku, objediniti podatke i dostaviti ih Financijskoj agenciji, Središnji ured u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 70 (u nastavku teksta: Agencija).

Na temelju zahtjeva iz članka 8. ovoga Naputka Agencija će podnositelju izvršiti povrat poreza na teret računa broj 1001005-1863000160 državnog proračuna, šifra 1201.

Agencija će o izvršenom povratu poreza izvijestiti Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 11.

Zahtjevi iz članka 8. ovoga Naputka koji nisu u skladu s ovim Naputkom vratit će se podnositeljima zahtjeva radi dopune.

Članak 12.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dužno je Vladi Republike Hrvatske dostavljati tromjesečno izvještaj o nabavi opreme i o visini utrošenih sredstava za tu opremu.

Članak 13.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Klasa: 410-19/04-01/125

Urbroj: 513-05-02/05-12

Zagreb, 7. travnja 2005.

Ministar financija

Ivan Šuker, v. r.

 

PRILOG

 

ODOBRENJE IZ ČLANKA 5. STAVAK 2. NAPUTKA

NAZIV OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE

MB

ŽIRORAČUN

BANKA

ADRESA

Datum

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6

PREDMET: Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 32.

Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

 

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA

                    TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE

I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2005. GODINI

 

Red. br.

Naziv ovlaštene pravne osobe

Iznos računa bez poreza na dodanu vrijednost

Iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV)

Ukupno uplaćeni iznos

Iznos povrata poreza na dodanu vrijednost

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

UKUP.

 

 

 

 

 

 

                                              

Povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu _______ kuna doznačiti

 

na račun broj: ____________ otvoren u _____________________                                                                

                                                                       (mjesto i naziv banke)

Datum:_______________ 2005.

 

_________________________

         (potpis ovlaštene osobe)

 

– Račun odnosno carinska deklaracija o uvezenoj, odnosno nabavljenoj opremi u Republici Hrvatskoj (članak 8. stavak 2. Naputka)

– Uvjerenje da ovlaštena pravna osoba nije upisana u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (članak 9. stavak 1. Naputka)

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga