POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1029

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom K. A. iz Ž., koju zastupa K. G., odvjetnik iz Ž., na sjednici održanoj 30. ožujka 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Ukida se rješenje Županijskog suda u Vukovaru broj: -647/01 od 26. travnja 2001.

III. Predmet se vraća Županijskom sudu u Vukovaru na ponovni postupak.

IV. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj: -647/01 od 26. travnja 2001., kojim je odbijena žalba podnositeljice i potvrđeno rješenje Općinskog suda u Županji broj: Ovr-172/00 od 15. siječnja 2001.

Navedeno prvostupanjsko rješenje doneseno je u ovršnom postupku radi naplate novčane tražbine, kojeg je podnositeljica, kao ovrhovoditeljica, pokrenula pred Općinskim sudom u Županji protiv ovršenika B. r. »W. G.« iz V. K., vlasnika J. G., tražeći, temeljem pravomoćne i ovršne sudske presude, isplatu iznosa od 3.806,46 kn, s kamatama tekućim od 31. listopada 1998. te troškovima postupka (ukupno 4.838,46 kn).

Rješenjem broj: Ovr-172/00 od 15. siječnja 2001. naloženo je pod­nositeljici da, povodom prijedloga ovršenika za provođenje protuovrhe (zbog dvostruke isplate istog iznosa potraživanja sa žiroračuna ovršenika u korist podnositeljice), ovršeniku vrati iznos od 4.838,46 kn, s kamatama tekućim od 23. svibnja 2000. i troškovima postupka.

2. U ustavnoj tužbi podnositeljica izrijekom ističe povrede odredaba članaka 3. i 5. te ustavnih prava zajamčenih odredbama članaka 14. i 26. Ustava, dok je iz sadržaja ustavne tužbe razvidno da ukazuje i na povredu ustavnog prava zajamčenog odredbom članka 29. stavka 1. Ustava.

Podnositeljica izlaže tijek ovršnog i protuovršnog postupka te ističe da je Županijski sud u Vukovaru počinio nedopustivu pogrešku previdjevši neospornu činjenicu da je ona svoju obvezu, zbog koje je protuovršni postupak vođen, izvršila. Smatra da joj je na taj način nanesena velika šteta i nepravda jer je osporenim drugostupanjskim rješenjem dovedena u situaciju da ovršeniku mora, pored već vraćenog iznosa, vratiti i iznos koji je on dugovao njoj, odnosno isti iznos koji je od ovršenika prinudno naplaćen u ovršnom postupku, time da nastalu situaciju ovršenik zloupotrebljava, pozivajući se na pravomoćno rješenje o protuovrsi.

Predlaže ukidanje rješenja Općinskog suda u Županji i rješenja Županijskog suda u Vukovaru.

Ustavna tužba je osnovana.

3. Uvidom u spis predmeta Općinskog suda u Županji broj: Ovr-172/00, kao i u osporena rješenja, a imajući u vidu navode i razloge ustavne tužbe, Ustavni sud je utvrdio sljedeće:

U ovom ovršnom postupku doneseno je, na prijedlog podnositeljice, rješenje o ovrsi broj: Ovr-172/00 od 16. veljače 2000., kojim se protiv ovršenika određuje predložena ovrha te je nadležna ispostava Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu: ZAP) postupila po navedenom rješenju 20. ožujka 2000. Naknadno je, dana 23. svibnja 2000., ista ispostava ZAP-a ponovno postupila po istom rješenju o ovrsi, čime je izvršila dvostruku isplatu istog potraživanja sa žiroračuna ovršenika.

Ovršenik je 12. rujna 2000. podnio Općinskom sudu u Županji prijedlog za protuovrhu te je taj sud donio rješenje broj: Ovr-172/00 od 15. siječnja 2001., kojim je naložio podnositeljici – ovrhovoditeljici da ovršeniku vrati iznos od 4.838,46 kn, s kamatama tekućim od 23. svibnja 2000. i troškovima postupka.

Podnositeljica je protiv navedenog rješenja podnijela žalbu u kojoj je, pored ostalih žalbenih razloga, istaknula da je potraživanje koje je, predmetom protuovrhe, namirila dvjema uplatama:

– 13. lipnja 2000. (dvadeset dana nakon što je ZAP izvršio spornu isplatu, a prije nego što je ovršenik podnio prijedlog za protuovrhu) uplatila je iznos od 1.793,34 kn,

– 26. siječnja 2001. (sedam dana nakon što je primila rješenja o protuovrsi) uplatila je iznos od 3.855,00 kn, čime je uplatila ukupno 5.648,34 kn.

U žalbi je navela i to da se ne smatra obveznom podmiriti iznose zateznih kamata i troškova postupka budući da do dvostruke isplate s računa ovršenika nije došlo njezinom krivnjom, već greškom ZAP-a.

Žalbi je priložila priznanice o izvršenim uplatama.

Rješenjem, koje se osporava ustavnom tužbom, žalba je odbijena, pri čemu je Županijski sud u Vukovaru obrazložio svoja stajališta o žalbenim navodima podnositeljice, koji su se odnosili na zastarni rok te aktivnu i pasivnu legitimaciju stranaka u postupku.

O žalbenim navodima vezanim uz činjenicu da je povrat izvršen, da (ne) postoji obveza plaćanja zateznih kamata i troškova postupka, odnosno o dokazima koje je na okolnost isplate podnositeljica priložila žalbi, Županijski sud u Vukovaru nije se očitovao. U obrazloženju rješenja navodi se da je podnositeljica, nakon primitka druge isplate istog iznosa, znala i morala znati da se radi o isplati koja joj ne pripada i da je dužna taj iznos vratiti ovršeniku.

4. Člankom 19. stavkom 1. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 57/96) propisano je da se u postupku ovrhe i postupku osiguranja na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91, 91/92 i 112/99, u daljnjem tekstu: ZPP) ako Ovršnim ili drugim zakonom nije drugačije određeno.

Člankom 352. stavkom 1. ZPP-a propisano je da se u žalbi mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Pozivajući se na nove činjenice žalitelj je dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile, a predlažući nove dokaze dužan je navesti činjenice koje tim dokazima treba utvrditi.

Člankom 353. stavkom 1. točkom 2. ZPP-a propisano je da se presuda može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Člankom 355. stavkom 2. ZPP-a propisano je da nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upozoravaju nove činjenice ili novi dokazi.

Člankom 370. stavkom 3. ZPP-a propisano je da će drugostupanjski sud ukinuti prvostupanjsku presudu i vratiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje ako ustanovi da, radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, treba utvrditi nove činjenice ili izvesti nove dokaze.

Člankom 375. stavkom 1. ZPP-a propisano je da u obrazloženju presude, odnosno rješenja, drugostupanjski sud treba ocijeniti žalbene navode koji su od odlučnog značenja i označiti razloge koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti.

U konkretnom slučaju, Županijski sud u Vukovaru, donoseći osporeno rješenje, postupio je protivno navedenim mjerodavnim zakonskim odredbama.

5. Povreda ustavnog prava na pravično suđenje, zajamčenog odred­bom članka 29. stavka 1. Ustava, postoji ako stranci u postupku ne bi bila dana mogućnost da bude saslušana i da, u okviru zakona, sudjeluje u postupku, ako joj ne bi bila dana mogućnost da iznosi činjenice i predlaže dokaze, a nadležni sud se ne bi izjasnio o njenim navodima važnim za odlučivanje, ako pojedinačni akt, protivno zakonu, ne bi bio obrazložen te ako stranci na drugi način ne bi bilo omogućeno pravično suđenje pred nadležnim tijelom ustanovljenim zakonom.

Slijedom navedenog, Ustavni sud ocjenjuje da je osporenim rješenjem Županijskog suda u Vukovaru povrijeđeno ustavno pravo podnositeljice na pravično suđenje, zajamčeno odredbom članka 29. stavka 1. Ustava.

6. Budući da je Ustavni sud utvrdio povredu podnositeljičinog ustavnog prava, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava, postojanje povrede ustavnog jamstva jednakosti pred zakonom, propisanog člankom 14. stavkom 2. Ustava, nije razmatrano.

7. Odredbe članka 14. stavka 1. i članka 26. Ustava, na čiju se povredu podnositeljica također poziva, nisu mjerodavne u konkretnom slučaju.

8. Odredbe članaka 3. i 5. Ustava ne sadrže ljudska prava i temeljne slobode, koje bi Ustavni sud štitio u ustavnosudskom postupku pokrenutom ustavnom tužbom.

9. Zbog izloženih razloga, a na temelju odredaba članaka 73. i 76. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst), donesena je odluka kao u točkama I., II. i III. izreke.

10. Odluka o objavi (točka IV. izreke) temelji se na odredbi članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-1484/2001

Zagreb, 30. ožujka 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga