POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1026

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Agata Račan, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, u postupku pokrenutom ustavnom tužbom Ž. G. iz Š., kojeg zastupa D. Š., odvjetnik iz V., na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se odbija.

II. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-197/01-2 od 10. veljače 2004. godine kojom je odbijena revizija podnositelja izjavljena protiv presude Županijskog suda u Vukovaru, broj: -1187/00-3 od 26. rujna 2000. godine.

Tom presudom Županijskog suda u Vukovaru uvažena je žalba tužene Republike Hrvatske i preinačena je međupresuda Općinskog suda u Županji, broj: P-102/96-18 od 23. lipnja 2000. godine na način da je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja kojim je isti zatražio nalaganje obveze tuženoj da mu s naslova ratne štete isplati navedene novčane iznose nematerijalne štete, a koju je podnositelj pretrpio za vrijeme boravka u zarobljeništvu od 9. studenoga 1991. godine do 14. kolovoza 1992. godine.

2. U ustavnoj tužbi podnositelj ponavlja navode istaknute u postup­cima koji su prethodili postupku pred ovim Sudom.

Smatra da su nadležni sudovi, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja pogrešno protumačili i primijenili odredbu članaka 1. i 2. Zakona o utvrđivanju ratne štete (»Narodne novine«, broj 61/91).

Ističe da su osporenom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske povrijeđena ustavna prava propisana odredbama članaka 14., 26. i 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

3. U ustavnosudskom postupku pribavljen je spis Općinskog suda u Županji, broj: P-102/96.

Ustavna tužba nije osnovana.

4. U konkretnom slučaju, mjerodavna je odredba članka 2. Zakona o utvrđivanju ratne štete, kojom je propisano da se ratnom štetom u smislu ovoga zakona smatra imovinska i neimovinska, posredna i neposredna šteta, a naročito:

1. šteta učinjena tjelesnom integritetu, životu i zdravlju ljudi, slobodi i časti,

2. imovini (pokretnoj i nepokretnoj),

3. ratni rashodi,

4. gubitak nacionalnog dohotka,

5. gubitak nacionalnog bogatstva.

6. šteta po okoliš,

7. sve druge vrste šteta.

Ratnom štetom, u smislu ovoga zakona, smatra se šteta učinjena od neprijatelja, ilegalnih skupina, legalnih tijela Republike Hrvatske, kao i saveznika navedenih skupina i tijela, ukoliko je posredno ili neposredno nastala u vrijeme navedeno u članku 1. ovoga zakona.

5. Analizom osporenih presuda razvidno je da su nadležni sudovi tijekom provedenih postupaka utvrdili kako je podnositelj, kao djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, prilikom obrane suvereniteta Republike Hrvatske, bio zarobljen te da je u zarobljeništvu bio u razdoblju od 9. studenoga 1991. do 14. kolovoza 1992. godine.

Budući da je podnositelj bio u zarobljeništvu, Ustavni sud osnovanim cijeni stajalište nadležnih sudova da podnositelj nema pravne osnove za isplatu te vrste naknade štete. U konkretnom slučaju radi se o ratnoj šteti, u smislu odredbe članka 2. Zakona o utvrđivanju ratne štete i u vrijeme donošenja osporenih presuda propisi građanskog prava nisu propisivali odgovornost države za naknadu ratne štete.

6. Podnositelj je u ustavnoj tužbi istaknuo povredu odredbe članka 14. Ustava, koja glasi:

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Odredba članka 14. stavka 1. Ustava sadrži ustavno jamstvo nediskriminacije, odnosno zabranu diskriminacije u ostvarenju nekog konkretnog prava po bilo kojoj osnovi. Podnositelj u ustavnoj tužbi nije ni na koji način obrazložio povredu tog ustavnog prava. Uvidom u pribavljene spise, Ustavni sud u provedenom ustavnosudskom postupku nije utvrdio nijednu činjenicu ili okolnost koja bi na bilo koji način upućivala da je u postupcima koji su prethodili ustavnosudskom postupku, podnositelj bio diskriminiran po bilo kojem svojstvu. Stoga pozivanje podnositelja na povredu ustavnog jamstva nediskriminacije, Ustavni sud ocjenjuje neosnovanim.

Članak 14. stavak 2. Ustava sadrži ustavno jamstvo jednakosti svih pred zakonom. Istaknutu povredu navedene ustavne odredbe podnositelj nije potkrijepio nijednom ustavnopravno relevantnom činjenicom ili okolnošću koja bi upućivala na povredu tog ustavnog jamstva. U konkretnoj pravnoj stvari riješavao je nadležni sud, a osporene presude utemeljene su na zakonu. Stoga Ustavni sud utvrđuje da podnositelju nije povrijeđeno ustavno jamstvo jednakosti pred zakonom, propisano odredbom članka 14. stavka 2. Ustava.

7. Odredba članka 26. Ustava propisuje da su svi državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti. Navedena ustavna odredba nije mjerodavna u konkretnom slučaju (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-884/2004 od 16. prosinca 2004. godine, objavljena u »Narodnim novinama«, broj 2/05).

8. U ustavnoj tužbi podnositelj je istaknuo i povredu ustavnog prava na pravično suđenje, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava. Sadržaj ustavnog prava na pravično suđenje ograničen je na postupovna jamstva pravičnog suđenja pa Ustavni sud, ocjenjujući navode ustavne tužbe sa stajališta tog ustavnog prava, ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osiguravao pravično suđenje.

Ustavni sud utvrđuje da je postupak, koji je prethodio ustavnosudskom, vođen na način koji je podnositelju omogućio pravično suđenje.

9. Temeljem odredaba članaka 73. i 75. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točki I. izreke, a odluka iz točke II. izreke donesena je temeljem odredbe članka 29. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-1687/2004                                  

Zagreb, 24. ožujka 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga