POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

1018

Sukladno odredbama članka 13. stavka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine« broj 84/02, 87/02 i 120/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na temelju Zahtjeva trgovačkog društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, zastupanog po opunomoćeniku, trgovačkom društvu AUCTOR d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 2, kojeg zastupa Marijan Palić, član Uprave, za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva ROVINJTURIST d.d., Rovinj, Monsena b.b., na sjednici održanoj 12. travnja 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva ROVINJTURIST d.d., Rovinj, Monsena b.b.

2. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. Trgovačko društvo ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1 (dalje u tekstu: Ponuditelj), zastupano po opunomoćeniku, trgovačkom društvu AUCTOR d.o.o., Zagreb, Palmotićeva 2, kojeg zastupa Marijan Palić, član Uprave, podnijelo je Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Komisija), 8. travnja 2005. godine, sukladno odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: Zakon), Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva ROVINJTURIST d.d., Rovinj, Monsena b.b. (dalje u tekstu: Izdavatelj), ponudu isprave iz članka 12. stavak 2. Zakona.

Komisija je 8. travnja 2005. godine zatražila ispravak teksta ponude za preuzimanje i dopunu dokumentacije koje je zaprimila 11. travnja 2005. godine, od kada se Zahtjev Ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje smatra urednim.

II. Izdavatelj je javno dioničko društvo, sukladno odredbi članka 14. Pravilnika o sadržaju i obliku financijskih i poslovnih izvješća javnih dioničkih društava (»Narodne novine« broj 118/03), u svezi s odredbama članka 114. stavaka 1. i 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02).

Komisija je izvršila uvid u podatke sudskog registra na Internetu te utvrdila da temeljni kapital Izdavatelja iznosi 44.635.770,10 kuna.

Uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, kojima raspolaže Komisija, utvrđeno je da Izdavatelj, ima više do 100 dioničara.

III. Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbi članka 4. stavak 1. Zakona, nastala je za Ponuditelja 15. ožujka 2005. godine, stjecanjem 24.000 dionica, odnosno 23,94% učešća u temeljnom kapitalu Izdavatelja, što daje 23,94% od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa, transakcijom na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, a nakon kojeg stjecanja raspolaže sa 46.182 dionice, odnosno 46,06% učešća u temeljnom kapitalu Izdavatelja, što daje 46,04% od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavatelja s pravom glasa.

IV. Cijena po kojoj Ponuditelj nudi otkup dionica u ponudi za preuzimanje iznosi 445,19 kuna po dionici. Najviša cijena po kojoj je Ponuditelj stekao dionice Izdavatelja s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dan objavljivanja ponude za preuzimanje iznosi 445,19 kuna po dionici. Prema očitovanjima Zagrebačke burze d.d., Zagreb, i Varaždinske burze d.d., Varaždin, dostavljenim na zahtjev Komisije (u predmetu: klasa: 4550-08/05-01/116), na Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nije bilo trgovine dionicama Izdavatelja niti kroz trgovinski sustav niti putem dražbi, dok je na Varaždinskoj burzi d.d., Varaždin, u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje prosječna cijena ostvarena na burzi niža od ponudbene cijene, te je utvrđeno da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 445,19 kuna po dionici, utvrđena u skladu s odredbama članka 15. stavci 3. – 6. Zakona.

V. Ponuditelj je vlasnik 46.182 redovne dionice Izdavatelja, a temeljni kapital Izdavatelja podijeljen je na 100.263 redovne dionice. Novčana sredstva potrebno je osigurati sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona, za plaćanje preostalih 54.081 dionice Izdavatelja s pravom glasa, u iznosu od najmanje 24.076.320,39 kuna. uvidom u Garanciju broj 5004-0-01507 koju je 5. travnja 2005. godine u korist svih dioničara Izdavatelja izdala Zagrebačka banka d.d., Sektor tržišta kapitala i velikih sustava, grupa veliki sustavi 2, Zagreb, Savska cesta 60, s rokom valjanosti 60 dana od datuma zadnje objave ponude za preuzimanje, utvrđeno je da je Ponuditelj osigurao sredstva u iznosu 24.076.320,39 kuna.

VI. Nadalje, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbama članka 2. točke 24. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« broj 115/02 i 43/03).

VII. Budući da je Ponuditelj dostavio tekst ponude za preuzimanje sastavljen sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona, te dokumentaciju propisanu odredbom stavka 2. istoga članka Zakona, odlučeno je kao u izreci.

VIII. Temeljem odredbe članka 8. stavka 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, ovo Rješenje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/05-02/50

Urbroj: 567-01/05-4

Zagreb, 12. travnja 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga