POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE

1014

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. i članka 12. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03 i 60/04) (dalje u tekstu: Zakon), te članka 6. stavka 7. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju (»Narodne novine« 185/03) (dalje u tekstu: Pravilnik), u postupku izdavanja suglasnosti trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, na »Standardnu ponudu međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o. za operatore s koncesijom ili dozvolom za pružanje javnih govornih usluga u nepokretnim ili pokretnim telekomunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj« od 18. 3. 2005., Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agencije) je na sjednici održanoj 24. ožujka 2005.  donijelo

ODLUKU
 

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, na Standardnu ponudu međusobnog povezivanja T-Mobile Hrvatska d.o.o. za operatore s koncesijom ili dozvolom za pružanje javnih govornih usluga u nepokretnim ili pokretnim telekomunikacijskim mrežama u Republici Hrvatskoj od 18. ožujka 2005., koja je sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do 1. listopada 2005.

3. Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona, a na zahtjev Hrvatske agencije za telekomunikacije za dostavom standardne ponude međusobnog povezivanja, T-Mobile Hrvatska d.o.o, Zagreb, Ulica grada Vukovara 23 je dana 22. rujna 2004. g. izradio Standardnu ponudu i dostavio ju Agenciji radi izdavanja suglasnosti. Vijeće Agencije je analiziralo Standardnu ponudu T-Mobile Hrvatska d.o.o. od 22. rujna 2004.g., te je utvrdilo da ona nije izrađena u skladu s člankom 59. stavkom 1. Zakona. Također, analizom navedene Standardne ponude utvrđeno je da nije u skladu s odredbama Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju, te se kao takva nije mogla prihvatiti, već je vraćena radi usklađivanja. T-Mobile Hrvatska d.o.o. je 18. ožujka 2005. g. izradio ispravljenu Standardnu ponudu, koju je Vijeće Agencije analiziralo u ovom predmetu.

Provedenom analizom utvrđeno je da Standardna ponuda ispunjava uvjete određene Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju i to po sljedećim komponentama: opisana je usluga za međusobno povezivanje završavanja poziva (call termination), te mogućnost ugovaranja dodatnih telekomunikacijskih usluga na komercijalnoj osnovi; definirani su uvjeti plaćanja, uključujući i postupke za izdavanje računa i razmjenu podataka na temelju kojih se izdaje račun, kao i financijske garancije; definirane su točke za međusobno povezivanje kako za promet tako i za signalizaciju; definirani su uvjeti planiranja obujma telekomunikacijskog prometa; definirani su uvjeti planiranja obujma signalizacijskog prometa; definirane su tehničke norme za međusobno povezivanje, uključujući odrednice kao što je opis i karakteristike sučelja; definirani su uvjeti ispitivanja sposobnosti međusobnog povezivanja, uključujući vrste testiranja, vrste opreme za testiranje, protokola koji se moraju poštivati prilikom testiranja, te rokovi u kojima se testiranje mora izvršiti; definirane su mjere za usklađivanje s osnovnim (bitnim) uvjetima, a koji se odnose na sigurnost rada sustava, održavanje cjelovitosti mreže, sposobnosti međusobnog funkcioniranja te zaštite podataka; određena su prava intelektualnog vlasništva; određena je odgovornost te ograničenja, kao i naknada štete; definirani su pojmovi, kratice, uvodne i opće odredbe kao i način podnošenja zahtjeva; određene su cijene međusobnog povezivanja usluga definiranih ovom Standardnom ponudom, te mogućnost njihovih promjenama tijekom vremena; utvrđeni su postupci u slučaju promjena u telekomunikacijskoj mreži ili u slučaju novoponuđenih ili izmijenjenih telekomunikacijskih usluga uključujući odrednice kao što su obveze planiranja i predviđanja promjena te proširenje ponude međusobnog povezivanja; utvrđene su mjere zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske infrastrukture, postupci za određivanje dostupnog kapaciteta, postupci za dodjelu kapaciteta operatorima koji su podnijeli zahtjev, cijene i način određivanja troškova, pružanje dodatnih usluga i određivanje njihovih cijena, pristup osoblja za održavanje zajedničkom dijelu infrastrukture, i slično; određen je način upravljanja telekomunikacijskim prometom i telekomunikacijskom mrežom te odgovorna ugovorna strana kao i postupci mjerenja i izvješćivanja; određeni su parametri kakvoće usluga međusobnog povezivanja u skladu s međunarodnim normama za kakvoću usluge; postavljeni su kriteriji tajnosti, tj. povjerljivosti i poslovne tajne.

Usporedba cijena međusobnog povezivanja s referentnim vrijednostima zemalja Europe, pokazala je da su cijena usluga međusobnog povezivanja među nižima u Europi.

Vijeće Agencije je temeljem članka 6. stavka 7. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju a prema svom Poslovniku, donijelo Odluku kako je navedeno u točki 1. dispozitiva. Odluka je donesena na razdoblje do 1. listopada 2005. iz razloga promjene načina određivanja cijena, te se T-Mobile Hrvatska d.o.o. obvezuje pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na novu Standardnu ponudu usklađenu s troškovnim modelom određivanja cijena prema modelu koji će odrediti Agencija.

Na temelju članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama, članka 6. st. 8. i članka 12. st. 1. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju, ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka.
 

Klasa: 344-01/05-01/59

Urbroj: 376-05-03

Zagreb, 24. ožujka 2005.

Predsjednik

Vijeća Hrvatske agencije zatelekomunikacije

Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

 

Napomena: prilozi i dodaci ispušteni su u ovom info pregledu


 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga