POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE

1013

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5., članka 12. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine« br. 122/03, 158/03 i 60/04) (dalje u tekstu: Zakon), te članka 6. stavka 7. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju (»Narodne novine« 185/03) (dalje u tekstu: Pravilnik), u postupku izdavanja suglasnosti trgovačkom društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, na dodatak 1 Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj, koji se odnosi na Pristup posebnim uslugama operatora od 1. ožujka 2005., Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agencije) je na sjednici održanoj 24. ožujka 2005.  donijelo

ODLUKU

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 na Dodatak 1 Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj, koji se odnosi na Pristup posebnim uslugama operatora od 1. ožujka 2005.g., koja je sastavni dio ove Odluke.

2. Ova će se Odluka objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće Agencije je na 22. sjednici održanoj 25. veljače 2005. godine izdalo suglasnost trgovačkom društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32 na Standardnu ponudu HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj od 8. veljače 2005. Navedena Standardna ponuda nije sadržavala Dodatak koji se odnosi na pristup posebnim uslugama operatora, te je nakon stupanja na snagu Odluke o prenosivosti broja i predodabiru operatora (1. ožujka 2003.), HT d.d., na zahtjev Agencije, dostavio dopunu Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja s Dodatkom 1 koji se odnosi na Pristup posebnim uslugama operatora. Navedeni Dodatak 1 Standardne ponude od 1. ožujka 2005., dostavljen  je Agenciji 2. ožujka 2005. godine

Iz provedene analize Dodatka 1 Standardne ponude, Vijeće Agencije je utvrdilo da Dodatak 1 Standardne ponude ispunjava uvjete određene Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju na način da su definirani pojmovi posebnih usluga na koje se odnosi dodatak; objašnjen je način pristupa i mogućnost isporuke prometa prema davateljima usluga s dodanom vrijednošću – 060 skupina brojeva; objašnjen je način pristupa i mogućnost isporuke prometa prema usluzi 0800; definirano je obavezno spajanje Operatora na regionalnu točku međusobnog povezivanja; definirana je jedinstvena cijena za pristup uslugama s dodanom vrijednošću (060) i to posebno za uspostavu veze i posebno naknada za trajanje veze po minuti; definirana je jedinstvena cijena za pristup usluzi 0800 i to posebno za uspostavu veze i posebno naknada za trajanje veze po minuti; definirana je odredba da se naplaćuje samo za uspješno uspostavljene pozive.

Predloženim načinom pristupa i mogućnosti isporuke prometa zabranjeno je ostvarivanje poziva prema uslugama s dodanom vrijednošću (060) i prema usluzi 0800 putem odabira ili predodabira operatora, a definirano je da je Operator odgovoran za naplatu poziva krajnim korisnicima T-Com-a.

Provedenom analizom utvrđeno je da Dodatak 1 Standardne ponude ispunjava uvjete određene Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju, te je Vijeće Agencije temeljem članka 6. stavka 7. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju a prema svom Poslovniku, donijelo Odluku kako je navedeno u točki 1. dispozitiva.

Dodatak 1 Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. za telekomunikacijske operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj, koji se odnosi na Pristup posebnim uslugama operatora je na snazi do dana 1. lipnja 2005.g., do kojeg datuma vrijedi i sama Standardna ponuda.

HT d.d. obvezuje pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti na novi Dodatak Standardne ponude usklađen s troškovnim modelom određivanja cijena prema modelu koji će odrediti Agencija.

Na temelju članka 56. st. 4. Zakona o telekomunikacijama, članka 6. st. 8. i članka 12. st. 1. Pravilnika o pristupu mreži i međusobnom povezivanju, ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka.

Klasa: 344-01/05-01/47

Urbroj: 376-05-08

Zagreb, 24. ožujka 2005.

Predsjednik

Vijeća Hrvatske agencije zatelekomunikacije

Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

 

DODATAK 1

 

PRISTUP POSEBNIM USLUGAMA OPERATORA STANDARDNOJ PONUDI ZA USLUGE MEĐUSOBNOG POVEZIVANJA HT – HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATORE I DAVATELJE USLUGA S DOZVOLOM ZA PRUŽANJE JAVNE GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Dodatak 1 – Pristup posebnim uslugama Operatora, sastavni je i neodvojivi dio Standardne ponude za usluge međusobnog povezivanja HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d. (dalje u tekstu: T-Com) za operatore i davatelje usluga s dozvolom za pružanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Standardna ponuda) u tekstu predanoj Hrvatskoj Agenciji za telekomunikacije (dalje u tekstu: Agencija) na odobrenje 8. veljače 2005. a koju je Agencija odobrila na svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2005. godine.

Ovim Dodatkom 1 dopunjuje se tekst Standardne ponude. Pojmovi navedeni u ovom Dodatku 1 imaju značenje određeno Standardnom ponudom osim ako ovim Dodatkom 1 pojedinim pojmovima nije pridodano drugačije značenje.

1. Pojmovi

Pozivi na posebne usluge Operatora za krajnje korisnike T-Com-a:

• pozivi na 060 brojeve Operatora (davatelji usluga s dodanom vrijednosti koji su spojeni na Operatora)

• pozivi na 0800 brojeve Operatora (pretplatnici 0800 usluga koji su spojeni na Operatora)

1.1 Pristup davatelja usluga s dodanom vrijednošću uslugama Operatora

Pozivi generirani od strane T-Com-ovih krajnjih korisnika prema davateljima usluga s dodanom vrijednosti (060) koji su spojeni na mrežu Operatora mogu biti predani u mrežu Operatora samo na regionalnim točkama za međusobno povezivanje. Pozivi se ne mogu ostvariti putem odabira ili pred-odabira operatora.

1.2 Pristup 0800 usluzi Operatora

Pozivi generirani od strane T-Com-ovih krajnjih korisnika prema usluzi 0800 u mreži drugog Operatora mogu biti predani u mrežu Operatora samo na regionalnim točkama za međusobno povezivanje. Pozivi se ne mogu ostvariti putem odabira ili pred-odabira operatora.

1.3 Cijene za pristup uslugama s dodatnom vrijednošću (060) u mreži drugog operatora za pozive koje generiraju pretplatnici T-Com-a

Operator plaća T-Com-u sljedeću naknadu (svi iznosi u kunama bez PDV-a):

 

Vrsta poziva

Uspostava veze*(kn/po pozivu)

Naknada za trajanje (kn/po minuti)

Cijena za posebni pristup VAS uslugama u mreži drugog Operatora (060)

0,015

0,15

 

*naknada za uspostavu poziva se naplaćuje za uspješno uspostavljene veze

**da bi mogao koristiti ovu uslugu Operator mora biti spojen na regionalnu točku

***Operator je odgovoran za naplatu poziva krajnjim korisnicima T-Com-a

 

1.4 Cijene za pristup usluzi 0800 u mreži drugog operatora za pozive koje generiraju pretplatnici T-Com-a

Operator plaća T-Com-u sljedeću naknadu (svi iznosi su u kunama bez PDV-a):

 

Vrsta poziva

Uspostava veze*(kn/po pozivu)

Naknada za trajanje(kn/po minuti)

Cijena za posebni pristup usluzi 0800 u mreži drugog Operatora

0,015

0,15

 

*naknada za uspostavu poziva se naplaćuje za uspješno uspostavljene veze

**da bi mogao koristiti ovu uslugu Operator mora biti spojen na regionalnu točku

***Operator je odgovoran za naplatu prema svom pretplatniku usluge 0800

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga