POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1011

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA GUME
 

I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati tlakomjeri za gume (u daljnjem tekstu: tlakomjeri).

Članak 2.

Tlakomjeri, u smislu odredaba ovog pravilnika, su uređaji koji služe za mjerenje tlaka pri napuhavanju guma motornih i priključnih vozila.

Članak 3.

Tlakomjeri se dijele na:

1. tlakomjere fiksno ili pokretno postavljene u servisnim i benzinskim postajama koji služe za kontrolu tlaka dok se gume pune

2. ručne tlakomjere koji su dio pribora vozila, a namijenjeni su povremenoj kontroli tlaka u gumama

3. tlakomjere ugrađene na vozilu, namijenjene neprekidnoj kontroli tlaka u gumama u tijeku vožnje.

Članak 4.

Donja granica mjernog područja tlakomjera iznosi 0 MPa, odnosno 0 bar.

Gornja granica mjernog područja tlakomjera može biti od 0,4 MPa do 1 MPa, odnosno od 4 bar do 10 bar.

Članak 5.

Izrazi u ovom pravilniku znače:

1. oznaka razreda točnosti tlakomjera je broj koji označava apsolutnu vrijednost najveće dopuštene mjerne pogreške pri upotrebi manometra, iskazane u postocima gornje granice mjerenja

2. varijacija pokazivanja tlakomjera je razlika u pokazivanjima manometra na istim pokaznim točkama, bilo da pokazivanje odnosno tlak raste ili opada.
 

II. KONSTRUKCIJSKA SVOJSTVA

Mehanički tlakomjeri

Članak 6.

Tlakomjer se sastoji od ovih dijelova:

1. kućišta s poklopcem

2. pokaznog uređaja (brojčanika i kazaljke)

3. elastičnoga mjernog elementa

4. mehanizma za prijenos tlaka s elastičnoga mjernog elementa na kazaljku

5. nosača s priključkom.

Članak 7.

Kućište tlakomjera mora zaštititi mjerni mehanizam i ljestvicu od prašine i vlage te od udaraca i oštećenja.

Članak 8.

Brojčanik tlakomjera mora biti ravan i tako pričvršćen za kućište da se djelovanjem vibracija ili udaraca ne može pomaknuti.

Ljestvica brojčanika tlakomjera mora imati jednake razmake između bilo kojih dviju uzastopnih podjelnih crta.

Brojevi kojima su obilježene podjelne crte moraju neposredno, a da se ne primjenjuje faktor množenja, iskazivati veličinu izmjerenog tlaka.

Članak 9.

Vrh kazaljke mora pokrivati od 1/3 do 2/3 duljine najkraćih podjelnih crta.

Debljina vrha kazaljke ne smije biti veća od debljine najuže podjelne crte.

Razmak između kazaljke i površine brojčanika ne smije biti veći od 0,02 l + 1 mm, gdje je l udaljenost u mm između rotacijske osi kazaljke i njezina vrha.

Članak 10.

Elastični mjerni element je element tlakomjera (npr. tlakomjerska cijev, membrana, mijeh, spiralna opruga, elastična čahura) koji se pod utjecajem mjernog tlaka elastično deformira.

Elastični mjerni element mora biti izrađen od materijala koji osigurava postojanost fizikalno-kemijskih svojstava elementa (npr. od bakrenih, niklenih, čeličnih slitina).

Članak 11.

Mehanizam za prijenos tlaka s elastičnoga mjernog elementa na kazaljku sastoji se od:

1. vodilice vezane jednim krajem za slobodni kraj elastičnoga mjernog elementa, a drugim krajem za segmentni zupčanik

2. segmentnog zupčanika i

3. zupčanika.

Članak 12.

Nosač s priključkom mora biti vezan za elastični mjerni element i preko njega se mora prenositi tlak iz gume na elastični mjerni instrument.

Članak 13.

Ručni tlakomjeri mogu imati uređaj za blokiranje i vraćanje kazaljke u osnovni položaj. Uređaj mora omogućiti očitavanje vrijednosti izmjerenog tlaka nakon odvajanja tlakomjera od ventila gume.

Članak 14.

Vrijednost podjeljka tlakomjera mora iznositi 0,01 MPa odnosno 0,1 bar.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, vrijednost podjeljka ručnog tlakomjera čija je gornja granica mjerenja viša od 0,4 MPa odnosno 4 bar može biti i veća, ali ne veća od 0,025 MPa odnosno 0,25 bar.

Članak 15.

Širina podjeljka ne smije biti manja od 1,5 mm.

Širine podjeljka istog brojčanika ne smiju se međusobno razlikovati više od 1/5 širine najmanjeg podjeljka.

Debljina podjelne crte ne smije biti veća od 1/5 širine podjeljka.

Svaka peta podjelna crta mora se razlikovati od ostalih podjelnih crta većom duljinom, a svaka peta ili deseta crta mora biti brojčano obilježena.

Ljestvica na brojčaniku mora biti vidljiva i lako čitljiva s udaljenosti najmanje 0,6 m, bez optičkog sustava za uvećavanje.

Članak 16.

Tlakomjer mora biti konstruiran tako da izdrži:

1. tlak koji 15 minuta premašuje gornju granicu mjerenja 25%

2. 1.000 impulsa što ih daje tlak koji varira od 0% do 90% ili 95% gornje granice mjerenja, ako je riječ o tlakomjerima koji se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim stanicama te o ručnim tlakomjerima

3. 10.000 ciklusa tlaka koji polako varira od 0% do 75% gornje granice mjerenja, s učestalosti koja ne premašuje 60 ciklusa u minuti, ako je riječ o manometrima koji se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim stanicama te o ručnim manometrima čiji se uređaj za blokadu zaustavlja nakon mjerenja

4. 20.000 ciklusa tlaka koji polako varira od 25% do 75% gornje granice mjerenja, s učestalosti koja ne premašuje 60 ciklusa u minuti, ako je riječ o tlakomjerima koji su ugrađeni u vozilu

5. temperatura okoline – 20 oC i + 50 oC, svaku po šest sati

6. vibracije frekvencije 50 Hz i ubrzanje 50 m/s2 – dva sata, ako je riječ o ručnim tlakomjerima i tlakomjerima koji su ugrađeni u vozilu

7. potrese učestalosti od 80 do 120 udara u minuti i ubrzanje 50 m/s2 – dva sata, ako je riječ o tlakomjerima koji su ugrađeni u vozilu, odnosno ubrzanje 70 m/s2, ako je riječ o ručnim tlakomjerima.

Granice dopuštene pogrješke mjerenja i varijacije pokazivanja tlakomjera, nakon što tlakomjer u tijeku jednog sata nije bio pod tlakom, ne smiju premašivati vrijednosti granica dopuštenih pogrešaka koje su propisane ovim pravilnikom.

Elektronski tlakomjeri

Članak 17.

Elektronski tlakomjeri za gume su samostojeći uređaji ugrađeni u nosač, a omogućavaju namještanje željenog tlaka te njegovo automatsko podešavanje. Na uređaju se nalaze priključci vanjskog izvora komprimiranog zraka i priključak za odvod zraka na ventil gume. Unutar uređaja se nalaze ventili preko kojih se obavlja otvaranje i zatvaranje priključaka i oduška za ispuštanje viška zraka. Ventilima se upravlja ugrađenom automatikom. Mjernoj ćeliji se preko tipkala na prednjoj ploči može zadavati željeni tlak. Načelo rada je u naizmjeničnom mjerenju i podešavanju tlaka ventilima. Nakon postizanja namještenog tlaka, uređaj mora dati zvučni signal.

Članak 18.

Podešavanje željenog tlaka mora biti u koracima  0,1 bar.
 

III. GRANICE DOPUŠTENIH POGREŠAKA

Članak 19.

Najveće dopuštene pogreške za tlakomjere koji se upotrebljavaju u servisnim i benzinskim postajama i za ručne tlakomjere navedene su u tablici 1.

 

Gornje granice mjerenja, u MPa

Najveće dopuštene pogreške u MPa

kod prve ovjere

kod ponovne ovjere

 

± 0,008
± 0,016

± 0,01
± 0,02

 

Članak 20.

Najveće dopuštene pogreške za tlakomjere ugrađene u vozila, iskazane u postocima gornjih granica mjerenja jesu:

1. pri ispitivanju tipa                             ± 1,3%

2. kod prve ovjere                               ± 1,3%

3. kod ponovne ovjere i u radu            ± 1,6%

Članak 21.

Varijacije pokazivanja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogreške iz članaka 19. i 20. ovoga pravilnika.

Članak 22.

Promjene pokazivanja tlakomjera pri temperaturama koje su manje od 15 oC ili veće od 25 oC ne smiju premašiti ± 0,4% gornje granice mjerenja za svakih 10 oC.
 

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 23.

Natpisi i oznake na tlakomjeru moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku i latiničnim pismom.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati niti skinuti.

Članak 24.

Na pokazivaču tlakomjera mora se ispisati:

1. oznaka mjerne jedinice

2. tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

3. tvornički broj

4. godina proizvodnje

5. službena oznaka tipa manometra.

Oznake pod točkama 2 do 5 mogu se ispisati i na kućištu tlakomjera.

Članak 25.

Na tlakomjerima koji su ugrađeni u vozilu mora se ispisati:

1. tip automobilskih guma

2. visina tlaka koja odgovara tom tipu.
 

V. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti odredbe Prilog br. 2 (Tehnički i mjeriteljski zahtjevi i postupak ispitivanja i ovjeravanja tlakomjera za gume) Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjere za gume (»Narodne novine« br. 142/04.).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Klasa: 011-02/05-07/15

Urbroj: 558-03/11-05-1

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga