POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1010

Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA
ZA UREĐAJE ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA (TLAKOMJERE)
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji za mjerenje krvnog tlaka (u nastavku teksta »tlakomjeri«).

Članak 2.

Tlakomjeri, u smislu odredaba ovog pravilnika, su uređaji pomoću kojih se mjeri krvni tlak kod odraslih osoba, a čiji se mjerni sklop (dio) sastoji od:

a) mehaničkih tlakomjera

1. manometra s tekućinom (živin tlakomjer), jer se kao tekućina upotrebljava živa

2. manometra s elastičnim mjernim elementom (manometar s cjevastom oprugom, manometar s spiralnom oprugom, manometar s elastičnom membranom, manometar s elastičnom čahurom ili kapsulom i manometar s elastičnim šupljim tijelom)

b) elektroničkih tlakomjera

3. elektroničkog mjernog sklopa s pokaznim uređajem.
 

II. ZAHTJEVI NA TLAKOMJERE

Članak 3.

Živini tlakomjeri mogu biti dvokraki ili jednokraki sa spremnikom.

Unutarnji promjer mjerne cijevi ne smije biti manji od 4 mm.

Članak 4.

Kod živinih tlakomjera moraju presjeci elemenata u kojima je živa biti takvi da se živa u njima ujednačeno kreće.

Članak 5.

Kod živinih tlakomjera moraju posude i cijevi u kojima je živa te sastavni elementi biti izrađeni od materijala koji ne razvijaju kemijsku reakciju sa živom, niti živa djeluje na njih.

Cijevi u kojima je živa i uzduž kojih se očitava njezina razina moraju biti izrađene od prozirna materijala koji omogućuje lako i neometano očitovanje.

Članak 6.

Mehanički tlakomjeri s elastičnim mjernim elementom moraju biti izrađeni od odgovarajućeg materijala (npr. bakrenih, niklenih i čeličnih slitina) i moraju biti izdržljivi i otporni na starenje.

Članak 7.

Ljestvica mehaničkih tlakomjera mora biti takva da se njezinim pomicanjem može ugoditi ništica.

U toku mjerenja ljestvica se ne smije pomicati zbog vibracija ili lakih udaraca.

Članak 8.

Očitovanje na ljestvici mehaničkih tlakomjera mora biti izravno, bez upotrebe faktora množenja.

Oznake na ljestvici mehaničkih tlakomjera moraju biti iskazane u jedinici tlaka mm Hg ili u kPa.

Članak 9.

Podjela ljestvice mehaničkih tlakomjera mora biti ujednačena i čista, ugravirana ili otiskana jasno i neizbrisivo.

Podjelna crta ne smije biti deblja od 1/5 širine podjeljka.

Svaka peta odnosno svaka deseta podjelna crta mora biti dulja od ostalih crta.

Najmanje svaka deseta podjelna crta mora biti obilježena brojem.

Članak 10.

Ako na živinim tlakomjerima podjela nije izravno označena na cijevi kroz koju se kreće živa nego na ljestvici pričvršćenoj uzduž cijevi, ljestvica mora biti postavljena tako da se može vidjeti sa svake strane živine niti.

Članak 11.

Na mehaničkim tlakomjerima s elastičnim mjernim elementom, vrh kazaljke mora pokrivati od 1/3 do 2/3 duljine najkraćih podjelnih crta.

Kazaljka na mjestu očitovanja ne smije biti deblja od podjelne crte.

Članak 12.

Živini tlakomjeri moraju imati uređaj za zaustavljanje što sprječava rasipanje žive kao i spremnik za prihvat žive.

Uređaj za zaustavljanje može se nalaziti u spremniku ili cijevi.

Ako cijev ima uređaj iz stavka 1. ovoga članaka, usporenje izazvano protokom žive ne smije biti veće od 1,5 sekunde pri padu tlaka od 187 mm Hg odnosno 25 kPa.

Članak 13.

Mehanički tlakomjeri s elastičnim mjernim elementom moraju prema ovom pravilniku, izdržati u transportu:

1. temperaturu okoline – 20°C i + 50°C, i to šest sati za svaku od tih temperatura

2. potrese s ubrzanjem 30 m/s˛ i učestalošću od 80 do 120 udaraca u minuti, i to dva sata.

Članak 14.

Mjerni mehanizam i mjerna ljestvica mehaničkih tlakomjera moraju imati ovoj koji ih štiti od prašine.

Članak 15.

Kod mehaničkih tlakomjera kod kojih se krvni tlak mjeri pomoću slušalica (stetoskopa), smanjivanje tlaka u zatvorenom sustavu ne smije iznositi više od 4 mm Hg/min (0,6 kPa/min).

Članak 16.

Elektronički tlakomjer mora biti konstruiran tako da omogućuje na pokaznom uređaju lako prepoznavanje i očitovanje mjernih vrijednosti i drugih oznaka smještenih na kućištu tlakomjera.

Ako se na pokaznom uređaju elektroničkih tlakomjera upotrebljavaju kratice, one moraju biti označene na sljedeći način:

»SYS« za sistolički krvni tlak i

»DIA« za dijastolički krvni tlak.

Kratice od samo jednog slova moraju biti smještene tako da ne može doći do zabune odnosno zamjene s oznakama međunarodnih SI-jedinica.

Članak 17.

Manžete koje se upotrebljavaju kod elektroničkih tlakomjera mogu biti smještene neposredno na kućište tlakomjera ili mogu biti razdvojene od kućišta.

Članak 18.

Kod elektroničkih tlakomjera, smanjivanje tlaka u zatvorenom sustavu ne smije iznositi više od 6 mm Hg/min (0,8 kPa/min).

Članak 19.

Napajanje energijom za rad elektroničkih tlakomjera može biti baterijsko ili iz vanjskog strujnog izvora.

Konstrukcija i zaštita elektroničkih tlakomjera s vanjskim napajanjem mora biti tako izvedena da spriječi djelovanje struje na osobe koje s njima rukuju ili kojima se mjeri tlak.

Članak 20.

Prema načinu uporabe, živini tlakomjeri su samostojeći (stolni ili zidni).

Mehanički tlakomjeri s elastičnim mjernim elementom mogu biti ručni ili samostojeći.

Elektronički tlakomjeri mogu biti ručni, samostojeći ili ugrađeni u drugu opremu.
 

III. GRANICE DOPUŠTENIH POGREŠAKA

Članak 21.

Granice dopuštene pogreške pokazivanja tlakomjera za svaku vrijednost tlaka u mjernom području ne smiju iznositi više od ± 0,5 kPa ili ± 3,75 mmHg.

Varijacije pokazivanja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost najveće dopuštene pogrješke.

Pri atmosferskom tlaku kazaljka manometra, pokazni uređaj elektroničkoga mjernog sklopa odnosno razina žive u mjernoj cijevi treba pokazivati ništicu ili biti u granicama koje odgovaraju najvećoj dopuštenoj pogrješci.

Članak 22.

Pri temperaturama između 15 °C i 25 °C, najveće dopuštene pogrješke ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost granica dopuštene pogrješke.

Nakon djelovanja pretlaka u iznosu većem za 10% od gornje granice mjerenja kroz 15 minuta, pogrješke mjerenja tlakomjera ne smiju premašiti apsolutnu vrijednost granica dopuštene pogrješke.
 

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 23.

Natpisi i oznake na tlakomjeru moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku, latiničnim pismom.

Članak 24.

Natpisi i oznake na tlakomjeru moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 25.

Na kućištu tlakomjera ili na brojčaniku manometra (kod tlakomjera s elastičnim mjernim elementom) moraju se ispisati ovi natpisi i oznake:

1. naziv ili znak proizvođača

2. serijski ili tvornički broj

3. službena oznaka tipa mjerila.
 

V. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti odredbe Priloga br. 3 (Tehnički i mjeriteljski zahtjevi i postupak ispitivanja i ovjeravanja tlakomjera za mjerenje krvnog tlaka) Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjere za gume (»Narodne novine« br. 142/04.).

Članak 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Klasa: 011-02/05-07/14

Urbroj: 558-03/11-05-1

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga