POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1008

Na temelju članka 8. stavak 5., članka 41. stavak 4. i članka 46. stavak 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 163/03.), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA OVLAŠĆIVANJE SERVISA ZA PRIPREMU ZA OVJERAVANJE MANOMETARA, VAKUUMOMETARA, MANOVAKUUMOMETARA, MJERNIH PRETVORNIKA TLAKA, UREĐAJAZA MJERENJE KRVNOG TLAKAI TLAKOMJERA ZA GUME

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju tehnički i mjeriteljski zahtjevi za ovlašćivanje servisa za pripremu za ovjeravanje manometara, vakuumometara, manovakuumometara, mjernih pretvornika tlaka, uređaja za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjera za gume (u daljnjem tekstu: mjerila tlaka).

Članak 2.

Ovlašteni servis pregledava, popravlja, podešava i ispituje mjerila tlaka radi pripreme za ovjeravanje, a ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) ovjerava mjerila tlaka.

Članak 3.

Priprema mjerila tlaka za ovjeravanje, u smislu ovoga pravilnika, podrazumijeva pregled, popravak mjerila tlaka (servisiranje), pripremu uređaja za ispitivanje mjerila tlaka (etalon), ispitivanje mjerila tlaka, tj. provjeru mjeriteljskih značajka mjerila tlaka te pisanje izvješća o ispitivanju mjerila tlaka.

II. TEHNIČKI I MJERITELJSKI ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNITI OVLAŠTENI SEVIS

Članak 4.

Ovlašteni servis mora ispuniti zahtjeve propisane zakonom i zahtjeve koji se odnose na:

1. opremu za ispitivanje mjerila tlaka

2. prostorije za ispitivanje mjerila tlaka

3. radnike

4. propisanu dokumentaciju.

Članak 5.

Potrebna oprema za ispitivanje mjerila tlaka je:

1. etalon tlaka, primjerice tlačna vaga, precizni manometar, tlačna pumpa ili vakuum crpka (hidraulična i/ili pneumatska) s mjernim pretvornikom tlaka ili koji drugi odgovarajući etalon tlaka, ovisno o vrsti mjerila tlaka za koje se traži ovlaštenje.

2. potreban pribor i alat za pregled, popravak i ispitivanje mjerila tlaka, kao što su primjerice razni nastavci, spojni elementi, adapteri, ključevi i slično.

Za ispitivanje tlakomjera za krvni tlak potrebno je sljedeće:

3. zaporni sat (štoperica)

4. uređaj (naprava) za zadavanje tlaka npr. ručna pumpa s ispusnim ventilom

5. čvrste metalne posude obujma 500 ml odnosno 100 ml

6. posude za prihvat i čuvanje istekle žive.

Za ispitivanje mjerila apsolutnog tlaka potrebno je:

7. barometar (mjerilo atmosferskog tlaka)

Za ispitivanje mjernih pretvornika tlaka bez pokaznog uređaja potrebno je:

8. etalonsko mjerilo struje (napona).

Etaloni s kojima se ovjeravaju mjerila tlaka moraju biti umjereni.

Članak 6.

Ovlašteni servis treba biti opremljen osobnim računalom (PC) s mogućnošću spajanja na internet i povezivanja s bazom podataka Zavoda.

Članak 7.

Ovlašteni servis mora imati radnu prostoriju za ispitivanje mjerila tlaka koja mora ispunjavati ove uvjete:

1. mora biti čista, suha i dovoljno prostrana za neometano ispitivanje i ovjeravanje mjerila tlaka

2. mora biti dovoljno prostrana za smještaj potrebne opreme

3. mora biti zaštićena od izravna sunčeva utjecaja

4. u prostoriji i njezinoj okolici izvori vibracija ne smiju utjecati na točnost mjerenja

5. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja se ispituju

6. mora imati namještaj za smještaj mjerila tlaka koja su ovjerena

7. u radnoj prostoriji mora biti smješten kontrolni termometar za mjerenje temperature zraka radnog okoliša mjernog područja od 10 C do 30 C kojemu najmanji podjeljak pokazuje najviše 0,5 C

8. u radnoj prostoriji mora biti smješten uređaj za mjerenje relativne vlažnosti zraka u radnom okolišu

9. mora imati dnevnu i električnu rasvjetu.

Članak 8.

Temperatura radnog okoliša u radnoj prostoriji za vrijeme ispitivanja mjerila tlaka mora biti u granicama od 15 oC do 25 oC.

Članak 9.

Izvori grijanja prostorije za ispitivanje mjerila tlaka moraju biti najmanje 1,5 m udaljeni od opreme, tj. od mjesta gdje se obavlja ispitivanje mjerila tlaka i moraju omogućiti ujednačeno zagrijavanje prostorije za ispitivanje mjerila tlaka.

III. RADNICI

Članak 10.

Ovlašteni servis mora imati najmanje dva zaposlena radnika koji obavljaju poslove pripreme za ovjeravanje mjerila tlaka.

Radnici iz stavka 1. ovoga članka moraju imati najmanje KV tehničke struke i najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja, proizvodnje ili servisiranja mjerila tlaka te moraju poznavati propise o postupcima i metodama ispitivanja mjerila tlaka.

IV. DOKUMENTACIJA

Članak 11.

Ovlašteni sevis mora imati ovu dokumentaciju:

1. rješenje o obrtu i obrtnicu ili registracijski akt

2. radne knjižice zaposlenih osoba

3. propise iz područja ispitivanja i ovjeravanja mjerila tlaka

4. naputak proizvođača o upotrebi opreme za ispitivanje mjerila tlaka

5. dokumentaciju o održavanju i praćenju ispravnosti opreme za ispitivanje mjerila tlaka

6. obrasce zahtjeva za ovjeravanje mjerila tlaka i izvješća o ispitivanju mjerila tlaka

7. preslike rješenja o odobrenju tipa mjerila za mjerila tlaka koje servis priprema za ovjeravanje

8. popis opreme za ispitivanje s tehničkim podacima i datumima umjeravanja i potvrde o umjeravanju za svaki etalon koje je sastavni dio ove opreme.

Članak 12.

Ovlašteni servis tijekom svog rada mora:

1. pripremati za ovjeravanje i ispitivati mjerila tlaka koja imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mjerila, u skladu s odobrenim postupkom ispitivanja mjerila tlaka

2. obavijestiti Zavod o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na osposobljenost ovlaštenog servisa da ispuni uvjete propisane ovim pravilnikom te upotrebljavati samo etalone za ispitivanje mjerila tlaka s važećom potvrdom o umjeravanju

3. sudjelovati u usporedbenim ispitivanjima na zahtjev Zavoda

4. nakon obavljenog ispitivanja sastaviti izvješće o ispitivanju

5. čuvati izvješća o ispitivanju na elektroničkom mediju ili u tiskanom obliku najmanje 3 godine od dana izdavanja izvješća.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovlaštenom servisu koji ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom izdaje se rješenje koje vrijedi 3 (tri) godine od dana njegove pravomoćnosti.

Članak 14.

Do izdavanja rješenja, u smislu odredaba ovoga pravilnika, a najdulje šest mjeseci, poslove ovlaštenog servisa obavljat će pravne ili fizičke osobe koje su za poslove pripreme mjerila tlaka za ovjeravanje bile ovlaštene prema Pravilniku o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje za ovjeravanje manometara, vakuumometara i manovakuumometara (»Narodne novine« br. 60/01) i prema Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje tlakomjera za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine« br. 29/02).

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju vrijediti odredbe članaka 1., 3. do 10., 12. do 15. te 17. do 19. Pravilnika o uvjetima ovlašćivanja pravnih osoba i servisa, o postupku ispitivanja i ovjeravanja, o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre, mjerne pretvornike tlaka, uređaje za mjerenje krvnog tlaka i tlakomjere za gume («Narodne novine» br. 142/04.), a koje se odnose na ovlaštene servise.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:  011-02/05-07/12

Urbroj: 558-03/11-05-1

Zagreb, 14. travnja 2005.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga