POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1006

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi S. K. iz S., na sjednici održanoj 22. ožujka 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem: -783/05 u najkraćemu mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe S. K. iz S., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Podnositelj ustavne tužbe, temeljem članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je dana 11. lipnja 2003. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je uvidom u preslik spisa Općinskog suda u Splitu, broj: P-635/93, utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava:

Podnositelj je dana 1. travnja 1993. godine podnio tužbu Općinskom sudu u Splitu protiv I. tuženice L. B. i II. tuženika E. T. iz S. radi predaje u posjed dijelova nekretnine čest. zgr. 1331/9, 1331/4 i 1331/3 K.O. S. k.o., a prema oznakama iz kupoprodajnog ugovora od 1. ko­lovoza 1971. godine i dodatka istom Ugovoru od 10. prosinca 1971. godine.

Do 5. studenoga 1997. godine donijeta je presuda zbog izostanka, broj: P-635/93 od 3. travnja 1996. godine u odnosu na I. tuženicu.

Na ročištu 13. studenoga 1997. godine ukinuta je presuda zbog izostanka, tuženicima je dat rok radi očitovanja na tužbu i angažiranja odvjetnika, te je rješeno da se zatraži spis tog Suda, broj: P-676/78.

Tužitelj podneskom od 4. veljače 1998. godine požuruje postupanje suda.

Na ročištu 1. rujna 1998. godine naloženo je tužitelju da dostavi ugovore na koje se poziva u tužbi, te da uplati troškove za izlazak sudske komisije na lice mjesta radi očevida uz vještaka mjernika. Rješeno je da se zatraži spis toga suda, broj: P-806/72 i Povjesni ZK izvadak za sporne nekretnine.

Podneskom od 9. rujna 1998. godine sud je zatražio od Zemljišnoknjižnog odjela Povjesni ZK izvadak.

Dana 21. rujna 1998. godine tuženici su dostavili pripremni podnesak.

Podneskom od 30. rujna 1998. godine tužitelj je izvijestio sud da je uplatio troškove radi očevida na licu mjesta.

Očevid na licu mjesta obavljen je 11. prosinca 1998. godine kada je naloženo vještaku da izradi nalaz i mišljenje te skicu s lica mjesta koje je zaprimljeno na sud 29. siječnja 1999. godine.

Dopisom od 30. lipnja 1999. godine pozvan je tužitelj da uplati razliku na ime troškova vještačenja, te da će nakon uplate biti zakazano ročište.

Podneskom od 2. kolovoza 1999. godine tužitelj je prigovorio visini troškova vještačenja te je zatražio njihovu specifikaciju troškova, te je sud 16. kolovoza zatražio vještaka da specificira svoj račun.

Podneskom od 20. listopada 1999. godine tužitelj se očitovao na podneske tuženika i subjektivno preinačio tužbu označivši kao III. tuženika T. Lj., te se očitovao na nalaz vještaka.

Podneskom od 25. listopada tužitelj je dostavio podatke za III. tuženika, te požuruje zakazivanje ročišta podneskom od 6. prosinca 1999. godine.

Dopisom od 8. prosinca 1999. godine sud je zatražio III. tuženika da se izjasni o tome da li pristaje na subjektivno proširenje tužbe.

Ročište zakazano za 10. veljače 2000. godine nije održano jer nije iskazana dostava za tužitelja.

Na ročištu 15. ožujka 2000. godine tužitelj je izjavio da je III. tuženik odbio pristupiti u parnicu te da je protiv III. tuženika ustao posebnom tužbom, te predlaže spajanje spisa. Sud je naložio tužitelju da uplati razliku na ime troškova vještačenja i dostavi broj spisa na koji se poziva.

Na ročištu 28. travnja 2000. godine tužitelj je obavjestio sud o broju spisa P-340/00. Tužitelj je ponovno pozvan da uplati razliku na ime troškova vještačenja.

Na ročištu 5. lipnja utvrđeno je da je 28. travnja 2000. godine ovom spisu P-635/93 pripojen spis P-340/00. Rješeno je da se od Ureda za katastar i geodetske poslove i Zemljišno knjižne službe zatraži povjesni posjedovni list za čest. zem. 1331/3, 1331/4 i 1331/9 K.O. S., koje podatke je sud zatražio podneskom od 5. lipnja 2000. godine. Tužitelj je ponovno pozvan da uplati razliku na ime troškova vještačenja.

Na ročištu 5. rujna 2000. godine saslušan je sudski vještak, te je određeno da, povodom prigovora tužitelja na njegovo vještvo, vještak izađe ponovno na lice mjesta.

Podnescima suda od 11. siječnja, 13. lipnja i 7. studenoga 2001. godine požurivan je sudski vještak da izvrši dopunu vještačenja.

Dana 20. veljače 2002. godine tužitelj podneskom požuruje postupanje suda.

Na ročištu od 5. veljače 2002. godine sud je odredio rok od 7 dana u kojem je vještak obvezan dostaviti dopunu svog vještva, te je ponovno naloženo tužitelju da plati razliku na ime provedenog vještačenja.

Dopuna vještva zaprimljena je na sud 11. ožujka 2002. godine.

Na ročištu 19. ožujka 2002. godine tužitelj je prigovorio dopuni vještava te mu je sud odredio rok od 15 dana da se pisano očituje na isto.

Tužitelj podneskom od 29. svibnja 2002. godine požuruje postupanje suda.

Podnescima suda od 13. lipnja i 5. prosinca 2002. godine pozvan je tužitelj da plati razliku troškova vještačenja.

Na održanim ročištima 11. studenoga i 23. prosinca 2003. godine, te 10. svibnja 2004. godine saslušane su stranke.

Dana 5. srpnja 2004. godine zatražen je na uvid spis tog Suda broj: I P-676/78.

Dana 4. listopada 2004. godine zaključena je rasprava i presuda je objavljena 17. prosinca 2004. godine.

Na presudu Općinskog suda u Splitu, kojom je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, tužitelj je uložio žalbu 27. siječnja 2005. godine.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Pravo važno za ustavnosudski postupak sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članku 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Podnositelj je tužbu radi predaje nekretnina podnio Općinskom sudu u Splitu 1. travnja 1993. godine.

Međutim, duljina postupka ne uzima se u razmatranje od tog dana već od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine –  Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostalog, i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je dana 11. lipnja 2003. godine, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno deset (10) godina i dva (2) mjeseca i deset (10) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao pet (5) godina, sedam (7) mjeseci i šest (6) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju od 5. studenoga 1997. godine do podnošenja ustavne tužbe vodio pred Općinskim sudom u Splitu kao sudom prvog stupnja.

Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, Općinski sud u Splitu, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku održao 11 ročišta za glavnu raspravu, te je izvršio uvid na licu mjesta i proveo vještačenje i dopunu vještačenja po vještaku mjerniku.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE

Podnositelj ustavne tužbe kao tužitelj u parničnom postupku pridonio je duljini postupka time što je tijekom postupka (20. listopada 1999.) subjektivno proširio tužbu na III. tuženika kao i time što nije uplatio razliku na ime troškova vještačenja.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Iako okolnosti konkretnog slučaja (provođenje vještačenja po vještaku mjerniku, dopuna vještačenja, više tuženika u postupku) ukazuju da se radi o složenijoj sudskoj stvari, ocjena je Ustavnog suda da navedene okolnosti ne mogu opravdati ukupno trajanje parničnog postupka od preko deset godina.

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet vodio u trajanju duljem od deset godina. Iako nakon 5. studenoga 1997. godine u postupku pred sudom nije bilo duljih zastoja, ipak ukupno trajanje postupka pred tim sudom ne udovoljava zahtjevu za suđenje u razumnom roku. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje suda (sud u razdoblju duljem od jedne godine, od 5. rujna 2000. godine do 11. ožujka 2002. godine, poziva vještaka da dopuni vještvo), te okolnost da se postupak vodio samo pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud nalazi da je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njihovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakoga pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. Pri odlučivanju o naknadi Ustavni sud je uzeo u obzir i doprinos podnositelja duljini trajanja postupka.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Županijskog suda u Splitu dužan je dostaviti Ustav­nom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-2074/2003

Zagreb, 22. ožujka 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga