POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1003

Na temelju članka 10. stavka 6. Zakona o otocima (»Narodne novine« 34/99, 149/99 i 32/02) a u svezi s člankom 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima (»Narodne novine« 32/02), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava besplatnoga javnoga pomorskog prijevoza korisnicima iz članka 10. stavak 2. Zakona o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon) koji imaju prebivalište na otocima, te postupak izračuna i ostvarivanja naknade dijela neostvarenih prihoda iz članka 10. stavak 4. Zakona prijevoznicima (u daljnjem tekstu: brodari) koji obavljaju usluge javnoga pomorskog prijevoza na linijama koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Članak 2.

Korisnici iz članka 10. stavak 2. Zakona, u odnosu na uvjete i način ostvarivanja prava i vrijeme trajanja prava besplatnog prijevoza, razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

– učenici srednjih škola i studenti koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan mjesta prebivališta, odnosno koriste pomorski prijevoz od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke škole ili visokoškolske ustanove,

– učenici srednjih škola i studenti koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan mjesta prebivališta, a vikendom dolaze u mjesto prebivališta, odnosno koriste pomorski prijevoz od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke škole ili visokoškolske ustanove,

– umirovljenici

– osobe starije od 65 godina.

Članak 3.

Korisnici iz članka 2. ovog Pravilnika ostvaruju prava iz članka 1. ovog Pravilnika predočenjem odgovarajuće isprave.

Pod odgovarajućom ispravom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se iskaznica koju, na zahtjev i trošak korisnika, izdaje brodar, za korisnike iz članka 2. stavak 1. alineja 1., 2. i 3. ovog Pravilnika, te osobna iskaznica za korisnike iz članka 2. stavak 1. alineja 4. ovog Pravilnika.

Pri putovanju trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama, pored iskaznice iz stavka 1. ovog članka, odnosno osobne iskaznice, korisnici su dužni za svako putovanje posjedovati i prijevoznu kartu koja se izdaje bez naknade (»nulta« karta).

Članak 4.

Učenici srednjih škola i studenti koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do škole odnosno visokoškolske ustanove ostvaruju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke mjesta školovanja i natrag.

Osobe iz prethodnog stavka ostvaruju pravo na besplatan prijevoz posjedovanjem iskaznice koju su ishodovali na temelju potvrde škole odnosno visokoškolske ustanove kojom dokazuju status učenika odnosno studenta.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruje se u vremenu trajanja školske odnosno akademske godine, tj. od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno do 15. srpnja za studente.

Članak 5.

Učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na otoku koji zbog školovanja privremeno borave izvan mjesta prebivališta imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu jednom tjedno (vikendom) od ishodišne otočne luke mjesta prebivališta do odredišne luke mjesta školovanja i natrag.

Osobe iz prethodnog stavka imaju pravo na onoliko povratnih besplatnih vožnji, sukladno broju vikenda u mjesecu, temeljem potvrde škole odnosno visokoškolske ustanove i potvrde općinskog ili gradskog poglavarstva o mjestu prebivališta, pravu na besplatan prijevoz i evidenciji korištenja prava.

Pravo besplatnoga tjednog prijevoza ostvaruje se u vremenu trajanja školske odnosno akademske godine, tj. od 1. rujna do 30. lipnja za učenike, odnosno do 15. srpnja za studente.

Članak 6.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku imaju pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu na svim trajektnim i brodskim (klasičnim) linijama. Na brzobrodskim linijama pravo na besplatan prijevoz imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima prve skupine sukladno članku 2. stavak 2. Zakona.

Umirovljenici do 65 godina starosti obvezni su izvaditi iskaznice, a osobe starije od 65 godina pravo na besplatan prijevoz u javnom pomorskom prijevozu ostvaruju samo predočenjem osobne iskaznice.

Osobe do 65 godina starosti iz prethodnog stavka pravo ishodovanja iskaznice ostvaruju temeljem potvrde o statusu umirovljenika (rješenje o mirovini i potvrda o primitku mirovine) i osobne iskaznice.

Pravo na besplatan prijevoz korisnici iz stavka 1. ostvaruju na neodređeno vrijeme.

Članak 7.

Kategorije pomorskih linija i koeficijent nadoknade za linije (koeficijent linije) prema kojem se nadoknađuje dio neostvarenih prihoda brodaru za pružanje usluga besplatnog prijevoza kategorijama korisnika iz članka 2. ovog Pravilnika, naveden je u tablicama I., II., III. i IV. koje čine sastavni dio ovog Pravilnika kao prilozi 1., 2., 3. i 4.

Članak 8.

Osnovica za izračun visine naknade dijela neostvarenog prihoda koja pripada brodaru za pojedine kategorije korisnika utvrđuje se na način:

(1) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 1. ovog pravilnika

– broj učenika/studenata

– relacije putovanja

– dani rada škole, odnosno visokoškolske ustanove

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni umanjena za 40% po relaciji putovanja, i to bez PDV-a.

(2) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 2. ovog pravilnika

– broj učenika/studenata

– relacije putovanja

– broj vikenda u promatranom mjesecu

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni umanjena za 40% po relaciji putovanja, i to bez PDV-a.

(2) Za kategorije korisnika iz članka 2. stavak 1. alineja 1. ovog pravilnika broj umirovljenika do 65 godina/osoba starijih od 65 godina

– prosječan broj putovanja jednog umirovljenika, odnosno osobe starije od 65 godina u jednom mjesecu na liniji javnoga pomorskog prijevoza utvrđen je za otoke i linije u tablicama V.a, V.b, V.c koje čine sastavni dio ovog Pravilnika kao prilozi 5., 6. i 7.

– cijena karte u jednom smjeru (bez povlastice) u vansezoni bez PDV-a za prosječan put putovanja na liniji javnoga pomorskog prijevoza.

Članak 9.

Brodar koji obavlja usluge javnoga pomorskog prijevoza mjesečni iznos naknade dijela neostvarenog prihoda izračunava množenjem osnovice utvrđene člankom 8. i koeficijenta naknade dijela neostvarenog prihoda za liniju iz članka 7.

Članak 10.

Brodari koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju javni pomorski linijski prijevoz, dužni su voditi i dostavljati Ministarstvu evidenciju o broju prevezenih korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika s osnova obavljenoga besplatnog prijevoza korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika, najkasnije do svakog 10. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 11.

Sredstva za podmirenje naknade dijela neostvarenih prihoda osigurati će se u Državnom proračunu u okviru razdjela 065 Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, glave 05 More, turizam, promet i razvitak.

Članak 12.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narod­nim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/13

Urbroj: 530-06-05-1

Zagreb, 15. travnja 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.

 

Napomena: prilozi i dodaci ispušteni su u ovom info pregledu


 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga