POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

598

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odluči­vanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Mrkonjić, Emilija Rajić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi M. I. iz I., Đ., na sjednici održanoj dana 14. veljače 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: Pn-3677/04 (raniji broj: XXXI-Pn-901/96) u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe, M. I. iz Đ., I., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke II. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje

1. Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu pozivom na odredbu članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02.,     49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), smatrajući da joj je nerazumno dugim trajanjem postupka pred Općinskim sudom u Zagrebu povrijeđeno ustavno pravo sadržano u članku 29. Ustava Republike Hrvatske.

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, primjenom članka 63. Ustavnog zakona, uvidom u spis Općin­skog suda u Zagrebu broj: Pn-901/96, utvrdio činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Dana 12. veljače 1996. godine pred Općinskim sudom u Zagrebu podnositeljica je pokrenula parnični postupak radi naknade štete protiv tuženika C. o. d.d. Z.

Do 5. studenoga 1997. godine prvostupanjski sud održao je tri ročišta, a na jednom od njih (ročištu održanom 19. studenoga 1996. godine) sud je odredio vještačenje po vještacima medicinske struke.

Općinski sud u Zagrebu je zatim održao ročišta u dane 17. ožujka 1998., 2. travnja 1999., 17. svibnja 2001., 16. listopada 2002. i 19. ožujka 2003. godine kada je zaključio glavnu raspravu i donio svoju presudu broj: XXXI-Pn-901/96. Pisani otpravak presude strankama je izvršen dana 23. svibnja 2003. godine.

Protiv navedene presude stranke su podnijele žalbe Županijskom sudu u Zagrebu.

Svojom presudom broj: Gžn-3209/03 od 18. svibnja 2004. godine drugostupanjski je sud ukinuo presudu prvostupanjskog suda i predmet vratio istome sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Predmet se sada ponovno vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod novim poslovnim brojem: Pn-3677/04.

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvat­ske zajamčeno je pravo na suđenje u razumnom roku, a odredbama članka 63. Ustavnog zakona propisano je da se ustavna tužba može podnijeti i prije nego je iscrpljen pravni put u slučaju kad o pravima i obvezama stranke nije u razumnom roku odlučio sud.

Ustavna tužba je osnovana.

OCJENA USTAVNOG SUDA

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđe­njima:

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski postupak započeo je 12. lipnja 1996. godine tužbom podnositeljice radi naknade štete zbog povreda zadobivenih u prometnoj nesreći, koju je kao suputnica doživjela dana 12. rujna 1995. godine u vozilu koje je bilo osigurano kod tuženika C. o. d.d. Z.

Međutim, duljina postupka uzima se u razmatranje od 5. studenoga 1997. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđiva­nju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola broj 1, 4, 6, 7 i 11 uz Konvenciju za zaštitu ljud­skih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst i 8/99. – ispravak, 14/02; u daljnjem tekstu: Zakon o potvrđivanju Konvencije), koja Konvencija u članku 6. stavku 1. jamči, između ostaloga, i pravo na suđenje u razumnom roku.

Ustavna tužba podnijeta je dana 12. svibnja 2003. godine, a do tog dana sudski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustav­ni sud utvrđuje da do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu traje ukupno šest (6) godina i jedanaest (11) mjeseci, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije, pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao pet (5) godina, šest (6) mjeseci i sedam (7) dana.

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, postupak najprije vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu u trajanju od nepunih pet (5) godina, pri čemu su se razdoblja neaktivnosti suda manifestirala u održavanju ročišta počevši od 17. ožujka 1998. godine, pa nadalje. Naime, sva nared­na ročišta zakazivana i održavana su protekom više od jedne godine (kao od 2. travnja 1999. do narednog 17. svibnja 2001. godine, od 9. listopada 2001. do narednog 16. listopada 2002. godine, te naredno 19. ožujka 2003. godine).

Na presudu prvostupanjskog suda broj: Pn-901/96 od 19. ožujka 2003. godine, otpravak koje je uslijedio strankama 23. svibnja 2003. godine, Županijski sud u Zagrebu svojom presudom broj: -3209/03 od 18. svibnja 2004. godine ukida prvostupanjsku presudu i predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponov­ni postupak i odlučivanje.

Dakle, pred drugostupanjskim sudom, kao žalbenim, predmet se vodio u trajanju od oko jedne (1) godine, a zatim se pred­met ponovno vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu.

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE (TUŽITELJICE U SUDSKOM POSTUPKU)

Prema utvrđenju Ustavnog suda podnositeljica svojim ponašanjem nije pridonijela duljini sudskog postupka.

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud smatra da se radi o složenijem postupku s obzirom na nužnost provođenja vještačenja medicinske struke.

5. Ustavni sud utvrđuje da je do podnošenja ustavne tužbe postupak u predmetu podnositeljice radi naknade štete protiv tuženika C. o. d.d. Z., trajao nepunih sedam (7) godina. U postupku pred Općinskim sudom u Zagrebu je, nakon 5. studenoga 1997. godine, bilo duljih razdoblja neaktivnosti. Ustavni sud nalazi da je Općinski sud u Zagrebu, a imajući u vidu ukupnu duljinu postupka i razloge ukidanja presude toga suda, postupao neučinkovito. Imajući u vidu navedene okolnosti, Ustavni sud utvrđuje da je povrijeđeno ustavno pravo podnositeljice da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njenim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao pod točkama III. i IV. izreke ove odluke.

7. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke iz točke II. izreke ove odluke u roku osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

Broj: U-IIIA-1728/2003
Zagreb, 14. veljače 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc.
Jasna Omejec, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga