POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

527

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o Carinskoj tarifi za 2005. godinu, objav­ljenoj u »Narodnim novinama« broj 167 od 27. studenoga 2004. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O CARINSKOJ TARIFI ZA 2005. GODINU
 

 

                                 U Tarifnoj oznaci umjesto riječi:                                         trebaju stajati riječi:

0201 20 30                 - - neraskomadane ili raskomad. prednje četvrtine                     - - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

0201 20 50                 - - neraskomadane ili raskomad. stražnje četvrtine                    - - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

0202 20 30                 - - neraskomadane ili raskomad. prednje četvrtine                     - - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine

0202 20 50                 - - neraskomadane ili raskomad. stražnje četvrtine                    - - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine

0202 30 10                 - - prednje četvrtine, cijele ili raskomad. u najviše pet                - - prednje četvrtine, cijele ili raskomadane u najviše pet
                                 komada, svaka u jednom bloku; »kompenzirane«                       komada, svaka u jednom bloku; »kompenzirane«
                                 četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju                    četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju
                                 četvrtinu, cijelu ili raskomad. u najviše pet komada, a                četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a
                                 drugi dio zadnju četvrtinu osim filea u jednom komadu               drugi dio zadnju četvrtinu osim filea u jednom komadu

0304 20 13                 - - - od pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka,                       - - - od pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka,
                                 Onchorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,                       Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
                                 Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,                Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
                                 Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus),                      Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus),
                                 atlantskog ososa (Salmo salar) i dunavskog lososa                    atlantskog lososa (Salmo salar) i dunavskog lososa
                                 (Hucho hucho)                                                                       (Hucho hucho)

0403 10 91 10             - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 L                - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 l

0403 10 93 10             - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 L                - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 l

0403 10 99 10             - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 L                - - - - - ex. s dodacima, u pakiranju ne većem od 1 l

0701 90 50 10             - - - - ex. od 1. siječnja do do 31. siječnja                                 - - - - ex. od 1. siječnja do 31. siječnja

2201 90 00 10             - - ex. iz vodovoda, cisterni i sl.                                                - - ex. iz vodovoda, cisterni ili slično

2402                         Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili                            Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili
                                 nadomjest. duhana:                                                              nadomjestaka duhana:

red iza
2517 30 00               - granule, odlomci i prah kamena iz tarifnih brojeva           - granule, odlomci i prah kamena iz tarifnih brojeva
                                 2515 ili 2516, toplin. obrađeni ili ne:                                  2515 ili 2516, toplinski obrađeni ili ne:

2706 00 00               Katran dobiven destilacijom kamen. ugljena,                     Katran dobiven destilacijom kamenog
                                 mrkog ugljena ili treseta, te ostali mineralni                      ugljena, mrkog ugljena ili treseta, te ostali
                                 katrani, dehidratizirani ili ne, djelomično                            mineralni katrani, dehidratizirani ili ne,
                                 destilirani ili ne, uključujući rekonstituirane                      djelomično destilirani ili ne, uključujući
                                 katrane                                                                                 rekonstituirane katrane

red iza
2710 11 31                 - - - - - - ostali, sa sadržaj. olova:                                             - - - - - - ostali, sa sadržajem olova:

2710 19 15                 - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                                - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz
                                 iz podbroja 2710 19 11                                                                  podbroja 2710 19 11

2710 19 35                 - - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                             - - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz

                                 iz podbroja 2710 19 31                                                            podbroja 2710 19 31

2710 19 55                 - - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                             - - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz

                                 iz podbroja 2710 19 51                                                            podbroja 2710 19 51

2710 19 75                 - - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                             - - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz
                                 iz podbroja 2710 19 71                                                            podbroja 2710 19 71

2711 12 93                 - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                                - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz
                                 iz podbroja 2711 12 91                                                            podroja 2711 12 91

2711 19 00 10             - - - ex. mješav. propana i butana                                            - - - ex. mješavine propana i butana
2712                         Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni                           Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni
                                 naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak                   vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog
                                 mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi                              ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni
                                 mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni                     voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili
                                 sintezom ili drug. postupcima, obojeni ili ne:                     drugim postupcima, obojeni ili ne:

2712 90 33                 - - - - za kemij. preradu, osim u procesima                                - - - - za kemijsku preradu, osim u procesima iz
                                 iz podbroja 2712 90 31                                                            podbroja 2712 90 31

2844 40 20                 - - - umjetni radioaktivni izotopi Euratom)                                - - - umjetni radioaktivni izotopi (Euratom)  

2849 90 50                 - - aluminijevi; kromovi; molibdenovi; vanadijevi;                       - - aluminijevi; kromovi; molibdenovi; vanadijevi;
                                 tantalovi; itanovi                                                                     tantalovi; titanovi

2903 51 00               - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksaklor-cikloheksan                            - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksaklorcikloheksan

2909 50                    9- eter fenoli, eter alkohol-fenoli i njihovi halogeni-,         - eter fenoli, eter alkohol-fenoli i njihovi halogeni-,
                                 sulfo-, nitro i nitrozo derivati:                                             sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

2911 00 00               Acetali i poluacetali, sa ili bez drugih                                  Acetali i poluacetali, s ili bez drugih kisikovih
                                 kisikovih skupina i njihovi halogeni-, sulfo-,                      skupina i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i
                                 nitro i nitrozo derivati                                                          nitrozo derivati

2919 00                    Esteri fosforne kiseline i njihove soli,                                Esteri fosforne kiseline i njihove soli,
                                 uključujući laktofosfate; njihovi halogeni-,                         uključujući laktofosfate; njihovi halogeni-,
                                 sulfo-, nitro i nitrozo derivati:                                             sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

2935 00 10                 -3-(1-Š7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-ilš-3-okso           -3-{1-Š7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-ilš-3-okso-
                                 1H, 3H-naftoŠ1,8-cdš piran-1-il)-N,N-dimetil-1H-indol-7-          1H, 3H-naftoŠ1,8-cdš piran-1-il
}-N,N-dimetil-1H-indol-7-
                                 sulfonamid                                                                             sulfonamid

iza reda
3301 29                      - - - od klinčića, niaouli ylang-ylang:                                         - - - od klinčića, niaouli i ylang-ylang:

red iza
3502 90                    - - albumini, osim albumina iz aja i albumina iz                    - - albumini, osim albumina iz jaja i albumina iz
                                 mlijeka (laktoalbumina):                                                      mlijeka (laktoalbumina):

4017 00 90               - proizvodi od tvrdoga vulkaniziranog kaučuka (tvrde       - proizvodi od tvrdog vulkaniziranog kaučuka (tvrde
                                 gume)                                                                                   gume)

4802 62 00               - - u listovima, s jednom stranom ne većom od 435           - - u listovima, s jednom stranom ne većom od 435
                                 mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u                   mm i drugom stranom ne većom od 297 mm u
                                 nepresavijen. sta­nju                                                            nepresavijenom sta­nju

4819 60 00               - kartonažni proizvodi od papira ili kartona                        - kartonažni proizvodi od papira ili kartona
                                 (re­gistratori i slični proizvodi), što se rabe u                      (re­gistratori i slični proizvodi), što se rabe u
                                 uredima, prodavaonicama i slič.                                          uredima, prodavaonicama i slično

4820 10                    - re­gistri, k­njigovodstvene k­njige, podsjetnici,                  - re­gistri, k­njigovodstvene k­njige, podsjetnici,
                                 k­njige za naru­džbe, priznanične k­njige, blokovi za             k­njige za naru­džbe, priznanične k­njige, blokovi za
                                 pisma, memorandum blokovi, dnevnici i slič.                     pisma, memorandum blokovi, dnevnici i slični
                                 proizvodi:                                                                             proizvodi:

6405 10 00                 - s gor­njim dijelom od kože i umjetne kože                                - s gor­njim dijelom od kože ili umjetne kože

7604 10 90 10             - - - ex. deb­ljine najta­nje stijenke popreč. presjeka                    - - - ex. deb­ljine najta­nje stijenke poprečnog presjeka
                                 ma­nje od 1 mm                                                                       ma­nje od 1 mm

7604 21 00 10             - - - ex. deb­ljine najta­nje stijenke popreč. presjeka                    - - - ex. deb­ljine najta­nje stijenke poprečnog presjeka
                                 ma­nje od 1 mm                                                                       ma­nje od 1 mm

7610                         Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz                             Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz
                                 tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija                         tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija
                                 (npr. mostovi i sekcije mostova, tor­njevi,                          (npr. mostovi i sekcije mostova, tor­njevi,
                                 rešetkasti stupovi, krovovi, krovišta, vrata i                     rešetkasti stupovi, krovovi, krovišta, vrata i
                                 prozori te okviri za ­njih, pragovi za vrata i                          prozori te okviri za ­njih, pragovi za vrata i
                                 ograde), od aluminija; limovi, šipke, profili,                       ograde), od aluminija; limovi, šipke, profili,
                                 cijevi i slično, od aluminija, priprem. za                              cijevi i slično, od aluminija, priprem­ljeni za
                                 uporabu u konstrukcijama:                                                 uporabu u konstrukcijama:

8418 99                    - - ostali                                                                                - - ostali:

8512 30 00               - oprema za zvuč. upozorava­nje                                           - oprema za zvučno upozorava­nje

8514                         Industrijske ili laboratorijske električne peći                    Industrijske ili laboratorijske električne peći
                                 (uk­ljučujući zasnovane na načelu indukcije ili                    (uk­ljučujući zasnovane na načelu indukcije ili
                                 dielektričnih gubitaka); ostala industrijska i                      dielektričnih gubitaka); ostala industrijska i
                                 laboratorijska oprema za toplinsku obradu                         laboratorijska oprema za toplinsku obradu
                                 materijala na načelu indukacije ili dielektričnih                 materijala na načelu indukcije ili dielektričnih
                                 gubitaka:                                                                              gubitaka:

8514 20                    - peći zasnov. na načelu indukcije ili dielektričnih             - peći zasnovane na načelu indukcije ili dielektričnih
                                 gubitaka:                                                                              gubitaka:

8540 40 00               - cijevi za pokaziva­nje slikov. podataka, u boji, s               - cijevi za pokaziva­nje slikovnih podataka, u boji, s
                                 fosfornim zaslonom razmaka točaka ma­nje­g od 0,4            fosfornim zaslonom razmaka točaka ma­nje­g od 0,4
                                 mm                                                                                       mm

8540 50 00               - cijevi za pokaziva­nje slikov. podataka, crno-                   - cijevi za pokaziva­nje slikovnih podataka, crno-
                                 bijele ili druge jednobojne (monokromatske)                    bijele ili druge jednobojne (monokromatske)

8540 81 00               - - prijamne ili pojačivač. cijevi                                            - - prijamne ili pojačivačke cijevi

8544 11 10 10             - - - - ex. kružnoga poprečnog presjeka, promjera                     - - - - ex. kružnog poprečnog presjeka, promjera veće­g
                                 veće­g od 2,5 mm                                                                    od 2,5 mm

8544 11 90 10             - - - - ex. kruž. poprečnog presjeka, promjera                           - - - - ex. kružnog poprečnog presjeka, promjera veće­g
                                 većeg od 2,5 mm                                                                    od 2,5 mm

8544 59 10                 - - -  žica i kabeli s promjerom pojedinoga                                 - - -  žica i kabeli s promjerom pojedinog žičnog vodiča
                                 žičnog vodiča većim od 0,51 mm                                              većim od 0,51 mm

8547                         Izolacijski dijelovi električnih strojeva,                              Izolacijski dijelovi električnih strojeva, uređaja
                                 uređaja ili opreme, izrađeni u cijelosti od                           ili opreme, izrađeni u cijelosti od izolacijskog
                                 izolacijskog materijala ili samo s ma­njim                            materijala ili samo s ma­njim sastavnicama od
                                 sastavnicama od kovina (npr. čahurama s                           kovina (npr. čahurama s navojem) utisnutim
                                 navojem) utisnutim isk­ljučivo za potrebe                           isk­ljučivo za potrebe ugrad­nje, osim izolatora
                                 ugrad­nje, osim izolatora iz tarifnog broja                            iz tarifnog broja 8546; cijevi i ­njihove spojnice
                                 8546; cijevi i ­njihove spojnice od običnih                           od običnih kovina, obložene izolacijskim
                                 kovina, obložene izolacijskim materijalom, za                    materijalom, za električne vodiče:
                                 električ. vodiče:

8707 10                    - za vozila iz tarif. broja 8703:                                              - za vozila iz tarifnog broja 8703:

9609                         Olovke (osim olovaka iz tarif. broja 9608),                         Olovke (osim olovaka iz tarifnog broja 9608),

                                 krajoni, mine za olovke, pasteli, ug­ljen za                          krajoni, mine za olovke, pasteli, ug­ljen za

                                 crta­nje, krede za pisa­nje ili crta­nje i krojačke                    crta­nje, krede za pisa­nje ili crta­nje i krojačke

                                 krede:                                                                                  krede:

9615                         Češ­ljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice,                        Češ­ljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice,

                                 igle za uvojke, držači uvojaka, uvijači za kosu                    igle za uvojke, držači uvojaka, uvijači za kosu

                                 i slično, osim onih iz tarif. broja 8516, te                            i slično, osim onih iz tarifnog broja 8516, te

                                 dijelovi za ­njih:                                                                     dijelovi za ­njih:

 

Urbroj: 50501-05-186
Zagreb, 25. veljače 2005.

Glavna urednica
Slavica Banić, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga