POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

279

Na teme­lju članka 24. stavka 2. Zakona o pošti (»Narodne novine«, br. 172/03 i 15/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I KRITERIJIMA, TE POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG OPERATORA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i kriteriji, te postupak za ostvariva­nje prava HP – Hrvatske pošte d.d. (u da­lj­njem tekstu: javni operator) na podmiriva­nje troškova iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 2.

(1) Javni operator ima pravo na podmiriva­nje troškova iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u slučaju:

1. da na kraju poslovne godine prihodi od rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga ne pokrivaju ­njihove troškove (u da­lj­njem tekstu: gubitak na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama),

2. da se na kraju poslovne godine utvrđeni gubitak na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama ne može podmiriti iz dobiti poštanskih usluga koje nisu rezervirane i univerzalne (u da­lj­njem tekstu: ostale poštanske usluge) i

3. da je na kraju poslovne godine gubitak iz rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga odnosno dobit ili gubitak od ostalih poštanskih usluga utvrđen u skladu s mjerilima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Gubitak na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama koji se podmiruje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđuje se na način da se gubitak na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama poslovne godine uma­nji za dobit na ostalim poštanskim uslugama.

(2) Pod gubitkom na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama smatra se zbroj poslovnih rezultata od rezerviranih i univerzalnih poštanskih usluga koji u konačnici iskazuje gubitak.

Članak 4.

(1) Javni operator po isteku poslovne godine izrađuje obračun gubitaka na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama koji se podmiruje iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Sastavni dio obračuna iz stavka 1. ovog članka čine odvojeni pre­gledi glavnih kate­gorija prihoda, rashoda te poslovnog rezultata za rezervirane, univerzalne i ostale poštanske usluge i obrazlože­nje primije­njenih metoda obračuna troškova.

MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA

Članak 5.

Rezervirane, univerzalne poštanske usluge i ostale usluge javnog operatora mjere se i utvrđuju:

1. u odvojenim računovodstvenim evidencijama i

2. primjenom metoda raspoređiva­nja troškova utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 6.

(1) Javni operator vodi odvojene računovodstvene evidencije, na teme­lju kojih utvrđuje poslovni rezultat, posebno, za svaku od navedenih vrsta usluga:

a) rezervirane poštanske usluge,

b) univerzalne poštanske usluge,

c) ostale poštanske usluge.

(2) Unutraš­nji obračunski sustavi moraju se teme­ljiti na dos­ljednom korište­nju načela troškovnog računovodstva koja omogućuju pre­gled i nadzor prihoda i rashoda za svaku poštansku uslugu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

(1) U okviru računovodstvenog sustava iz članka 6. ovog Pravilnika troškovi se raspoređuju na s­ljedeći način:

a) troškovi koji se odnose na određenu poštansku uslugu, raspoređuju se neposredno,

b) zajednički troškovi, koje se ne mogu razvrstati po pojedinim poštanskim uslugama, raspoređuju se na teme­lju ­njihovih udjela u ukupnim troškovima svih poštanskih usluga.

(2) Kod raspoređiva­nja troškova iz stavka 1. ovoga članka, koristi se metoda potpuno alociranih troškova i sustav obračuna troškova na teme­lju aktivnosti.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 8.

(1) Zahtjev za ostvariva­nje prava na podmire­nje troškova prethodne poslovne godine iz sredstava državnog proračuna, javni operator dostav­lja na suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka i Ministarstvu financija (u da­lj­njem tekstu: Ministarstva) najkasnije do 31. svib­nja tekuće godine.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka treba priložiti obračun gubitka na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama iz članka 4. ovog Pravilnika i financijska izvješća javnog operatora za prethodnu godinu.

(3) Ministarstva mogu od javnog operatora zatražiti dopunu zahtjeva radi utvrđiva­nja či­njenica potrebnih za dava­nje suglasnosti iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ministarstva će u roku 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije do 30. lip­nja tekuće godine, dostaviti javnom operatoru odluku u vezi sa zahtjevom za dava­nje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Javni operator će u roku 15 dana od dana primitka odluke o dobivenoj suglasnosti, a najkasnije do 15. srp­nja tekuće godine, usuglašeni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Vijeću za poštanske usluge (u da­lj­njem tekstu: Vijeće).

(6) Vijeće može od javnog operatora zatražiti i dodatne informacije i dokaze radi utvrđiva­nja opravdanosti zahtjeva.

(7) Vijeće mora u roku 30 dana od dana primitka usugla­šenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije do 15. kolovoza tekuće godine, donijeti rješe­nje kojim će utvrditi iznos sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za podmire­nje gubitaka na rezerviranim i univerzalnim poštanskim uslugama javnog operatora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Iznimno od odredbe članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika do 31. XII. 2005. godine, u sustavu obračuna troškova, primje­njivat će se tradicionalna metoda.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/04-03/210
Urbroj: 530-10-04-5
Zagreb, 5. siječ­nja 2005.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga