Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

249

Na temelju članka 62. stavaka 5. i 6. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 122/03) Vijeće za elektroničke medije na svojoj 27. sjednici održanoj 12. siječnja 2005., a temeljem provedenoga Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obav­ljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 01/04 (»Narodne novine«, broj 153/04) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za dodjelu koncesije donijelo je

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na Državnoj razini (DR-3) dodjeljuje se ponuditelju Hrvatskom katoličkom radiju.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 7 godina.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 100.000,00 kuna i plaća se u korist državnog proračuna. Naknada se plaća u 4  jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena. Ako Vijeće za elektroničke medije izmijeni visinu i način plaćanja naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, nakladnik je dužan postupiti sukladno takvim izmjenama.

IV. Nakladnik je dužan u roku 15 dana od dana primitka Odluke uputiti Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 60 dana od dana primitka Odluke. Ako nakladnik u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji, Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a naklad­nik nema pravo na naknadu štete. Do sklapanja ugovora o koncesiji nakladnik nastavlja obavljati djelatnost radija sukladno odred­bama Odluke o privremenom produljenju ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije (»Narodne novine«, broj 127/04).

VI. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 16. sjednici održanoj 27. listopada 2004. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 01/04 za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javni natječaj objavljen je u »Narodnim novinama« od 3. studenoga 2004. godine i u propisanom roku na javni je natječaj ponudu dostavio ponuditelj Hrvatski katolički radio.

Vijeće je razmatranjem zaprimljene ponude utvrdilo da ponuditelj ispunjava uvjete propisane Javnim natječajem. Tajnim je glasovanjem odlučeno da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija dodijeli ponuditelju Hrvatskom katoličkom radiju.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 612-12/04-02-18

Urbroj: 567-01/05-02

Zagreb, 12. siječnja 2005.

Predsjednik Vijeća
mr. sc. Denis Peričić, v. r.

 
     
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS web stranice Vam omogućavaju da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz značajno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu i svoje proizvode i usluge!
 
 
     

 
Istraživanje tržišta - Poslovni izvještaji - Internet marketing - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni planovi - Poslovne usluge - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - Posebna ponuda - Izrada web stranica

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga