POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

246

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 18. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. , 105/01. i 172/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku radi sprjeČavanja unoŠenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija

I.

1) Radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku trans­misivnih spongiformnih encefalopatija zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku sljedećih pošiljaka:

1. živih goveda;

2. proizvoda podrijetlom od goveda;

3. tkiva specificiranog rizika podrijetlom od sljedećih životinja:

– cijela glava (isključujući jezik), uključujući mozak, oči, ganglije trigeminusa i tonzile; timus; slezena i kičmena moždina goveda starijih od šest mjeseci, te crijeva od duodenuma do rektuma životinja svih dobnih kategorija;

– kralježnica, uključujući i dorzalni korijen ganglija, od goveda starijih od 30 mjeseci;

– lubanja uključujući mozak i oči, tonzile i leđna moždina ovaca i koza starijih od 12 mjeseci ili koje imaju probijene trajne sjekutiće u gingivi, i slezena ovaca i koza svih dobnih kategorija;

– strojno otkošteno meso, dobiveno od kosti kralježnica goveda, ovaca ili koza;

– ako sa trupa životinja namijenjenih ljudskoj prehrani nisu uklonjena tkiva navedena u podstavcima 1 – 4 ove točke, cijeli trup, odnosno njegovi dijelovi koji sadrže navedena tkiva, smatraju se tkivom specificiranog rizika.

4. životinjski proteini i masnoće, koji se koriste u ishrani svih vrsta životinja čije meso se koristi u prehrani ljudi:

– mesno-koštano brašno;

– mesno brašno;

– koštano brašno;

– krvno brašno;

– jetreno brašno;

– kožno brašno;

– sušena plazma i ostali krvni proizvodi;

– hidrolizirani proteini životinjskog podrijetla;

– brašno od papaka;

– brašno od rogova;

– mesno brašno peradi;

– brašno od perja;

– suhi čvarci;

– riblje brašno;

– dikalcijev fosfat;

– želatina;

– svi ostali proizvodi koji sadrže proteine životinjskog podrijetla;

– sve vrste krmiva i gotove stočne hrane koje sadrže bilo koju komponentu navedenu u prethodnim podstavcima ove točke.

2) Zabrana nevedena u stavku 1. točki 3. ove točke, ne primjenjuje se na soljena goveđa crijeva ukoliko potječu iz zemalja navedenih u Prilogu 1., pod Kategorijom 1. ove Naredbe, te ukoliko su ispunjeni sljedeći veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji moraju biti navedeni u veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu), koju potvrđuje ovlašteni veterinar zemlje izvoznice:

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i ostalim krmivima životinjskog podrijetla koja sadrže tkiva sisavaca;

II.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na sljedeće pošiljke:

1. riblje brašno i stočna hrana koja sadrži riblje brašno za prehranu životinja osim preživača, ukoliko je riblje brašno proiz­ve­deno u proizvodnim objektima koji proizvode isključivo pro­izvode ribljeg podrijetla i stočna hrana koja sadrži riblje brašno je proizvedena u objektima koji ne proizvode stočnu hranu za pre­živače,

2. mlijeko i proizvodi od mlijeka;

3. mliječne zamjenice pod uvjetom da ne sadrže proteine dobivene iz tkiva sisavaca i masnoće životinjskog podrijetla;

4. sjeme životinja za umjetno osjemenjivanje, goveđe jajne stanice i embriji;

5. kože, sirove, soljene, namijenjene isključivo industrijskoj uporabi;

6. želatina koja nije dobivena iz tkiva preživača;

7. želatina, dobivena iz tkiva preživača, koji su bili pregledani prije i poslije klanja i procijenjeni zdravstveno ispravnim, i u slučaju, ako je govedo starije od 30 mjeseci, da je bilo pregledano na prisutnost uzročnika GSE (pregled nije obvezan za goveda, koja su bila rođena, uzgajana i zaklana u zemljama navedenih u Prilogu 1., pod Kategorijom 1., ove Naredbe i pod uvjetom da je želatina dobivena po jednom od sljedećih postupaka:

– ukoliko je dobivena iz kože preživača, postupkom obrade s kiselinom ili lužinom, kojem slijedi jedno ili više ispiranja i potrebno je naknadno prilagoditi pH. Želatinu je potrebno izdvojiti uzastopnim jednokratnim i višekratnim zagrijavanjem, kojem slijedi čišćenje s filtriranjem i sterilizacijom; ili

– ukoliko je dobivena iz kostiju preživača, postupkom prerade kojim je sav koštani materijal u potpunosti zdrobljen i odmašćen vrućom vodom te obrađen razrjeđenom solnom kiselinom (s najmanjom koncentracijom od 4% i pH < 1,5), u razdoblju od najmanje dva dana, nakon čega slijedi postupak zasićenom lužnatom otopinom (pH > 12,5) u razdoblju od najmanje 20 dana, i postupak sterilizacije pri 138 °C – 140 °C u trajanju od 4 sekunde.

8. kolagen, dobiven iz kože goveda koja su bila pregledana prije i poslije klanja i  procijenjena zdravstveno ispravnim, i u slu­­čaju, ukoliko je govedo starije od 30 mjeseci, da je bilo pregledano na prisutnost uzročnika GSE (pregled nije obvezan za goveda koja su bila rođena, uzgajana i zaklana u zemljama navedenim u Prilogu 1, pod Kategorijom 1. ove Naredbe), putem postupka koji sadrži sljedeće faze:

– lužnata obrada najmanje 24 sata kod pH 13, odnosno druga odgovarajuća obrada u intervalu do pH ne manje od 11,5 i najmanje 48 sati;

– neutralizacija;

– ekstrakcija s kiselinom pri pH 0,8 najmanje 6 sati na sobnoj temperaturi, odnosno druga odgovarajuća obrada u intervalu do pH najviše 3,3 u trajanju od najmanje 48 sati pri sobnoj temperaturi;

– sušenje pri najmanje 80°C;

9. dikalcijev fostat, bez ostataka proteina i masnoća, za pre­hranu životinja, osim preživača, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da je dobiven u odobrenim objektima za preradu, odnosno nije dobiven u objektima za preradu životinjskih otpadaka;

– da je dobiven iz kostiju goveda, koje je bilo pregledano prije i poslije klanja i ocijenjeno kao zdravstveno ispravno, i u slučaju, ukoliko je govedo starije od 30 mjeseci, da je bilo pregledano na prisutnost GSE (pregled nije obvezan za goveda, koja su bila rođena, uzgajana i zaklana u zemljama navedenim u Prilogu 1., pod Kategorijom 1. ove Naredbe);

– da je dobiven postupkom koji osigurava da je sva koštana masa fino zdrobljena i odmašćena vrućom vodom, te obrađena razrjeđenom HCl (pri minimalnoj koncentraciji 4% i pH < 1,5), u razdoblju od najmanje dva dana, nakon čega slijedi obrada dobivene fosforne otopine vapnom, što uzrokuje taloženje dikalcijevog fosfata pri pH 4 – 7, koji se na kraju suši zrakom ulazne temperature od 65°C do 325°C i izlazne temperature od 30°C do 65°C, ili jednako vrijednim postupkom, za koji garantira pro­izvođač;

10. hidrolizirani životinjski protein iz koža životinja s molekularnom težinom ispod 10 000 daltona, namijenjen za ishranu životinja, osim preživača, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da je dobiven u odobrenim objektima za preradu, odnosno nije dobiven u objektima za preradu životinjskih otpadaka;

– da je dobiven iz koža životinja, koje su bile zaklane na klaonici i pregledane prije i poslije klanja, te ocijenjene zdravstveno ispravnima za prehranu ljudi;

– da je dobiven proizvodnim postupkom, koji uključuje odgovarajuće mjere za svođenje na minimum opasnosti od kontaminacije koža, prepariranje sirovih koža stavljanjem u rasol, obra­da vapnom i intenzivnim pranjem nakon čega slijedi termička obrada sirovih koža pri pH > 11 u trajanju 3 sata pri temperaturi > 80°C, te toplinska obrada na > 140°C u trajanju od 30 minuta pri tlaku višem od 3,6 bara, ili da su dobiveni jednakovrijednim postupkom kojeg garantira proizvođač;

11. hrana za pse i mačke, osim ukoliko ne sadrže tkiva goveda podrijetlom iz zemalja navedenim u Prilogu 1. pod Kategorijom 4. ove Naredbe.

III.

Uz pošiljke navedene u točki II. ove Naredbe, u Republiku Hrvatsku dozvoljava se uvoz sljedećih pošiljaka, ukoliko potječu od životinja, rođenih, uzgajanih i zaklanih u zemljama, navedenim u Prilogu 1. pod Kategorijom 1. ove Naredbe:

1. živa goveda, ovce i koze, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

2. konfekcionirano meso goveda bez kosti, te meso ovaca i koza. Na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu) moraju biti potvrđeni sljedeći dodatni uvjeti:

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

– da je u zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa dobivenog od goveda, ovaca ili koza, do proizvodnih objekata u kojima je bilo proizvedeno;

3. mesne prerađevine i drugi proizvodi dobiveni od mesa goveda, ovaca i koza, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svje­dodžbi (certifikatu):

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

– da je u zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla mesnih prerađevina i drugih proizvoda dobivenih od goveda, ovaca ili koza, do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

4. tkiva specificiranog rizika;

5. loj, namijenjen prehrambenoj industriji, ukoliko su ispu­njeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

– da je u zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa i mesnih prerađevina dobivenih od goveda, do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

6. loj, namijenjen industrijskoj preradi, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-
-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

7. topljenih masnoća, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da životinje nisu hranjene mesno-koštanim brašnom i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca;

IV.

Uz pošiljke navedene u točki II. ove Naredbe, u Republiku Hrvatsku dozvoljava se uvoz sljedećih pošiljaka, ukoliko potječu od životinja, rođenih, uzgajanih i zaklanih u zemljama, navedenim u Prilogu 1. pod Kategorijom 2. ove Naredbe:

1. živa goveda, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svje­dodžbi (certifikatu):

– da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da su životinje, koje su namijenje izvozu u Republiku Hrvatsku, trajno označene u skladu sa sistemom identifikacije, koji omogućava praćenje unatrag do majke goveda i stada podrijetla, i nisu potomstvo ženke kod koje je postojala sumnja na GSE;

2. žive ovce i koze, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

a) da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

b) ovce i koze za rasplod, da su:

– ili u kontinuitetu držane od rođenja ili najmanje u posljednje tri godine u uzgojima koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

– provodi se redovna veterinarska kontrola;

– životinje su označene;

– grebež ovaca (Scrapie) nije bio potvrđen;

– provodi se uzorkovanje starih ženskih životinja namijenjenu izlučenju;

– u uzgoj se uvode samo životinje koje udovoljavaju istim kriterijima,

 ili

– su ovce ARR/ARR prionsko proteinskog genotipa te potječu iz uzgoja u kojem grebež ovaca (Scrapie) nije bio utvrđen u posljednjih šest mjeseci;

3. meso goveda, ovaca i koza, te drugih proizvoda dobivenih od mesa goveda, ovaca ili koza, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici na snazi zabrana prehrane preživača proteinima dobivenim od sisavaca i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da je na snazi obvezno prijavljivanje i ispitivanje na prisutnost GSE svakog goveda, koje pokazuje kliničke znakove GSE-a;

– da životinje nisu zaklane nakon omamljivanja korištenjem plina, ubrizganog u kranijalnu šupljinu, niti su istom metodom ubijane odmah, niti su zaklane nakon omamljivanja laceracijom središnjih živčanih tkiva pomoću produženog instrumenta u obliku štapa, koji se uvodi u kranijalnu šupljinu;

– prerađevine i drugi proizvodi dobiveni od mesa goveda, ovaca i koza ne smiju sadržavati niti su dobiveni od tkiva navedenih u točki I. stavku 1. točki 3. ove naredbe, s iznimkom soljenih goveđih crijeva podrijetlom iz zemalja navedenih u Prilogu 1. pod Kategorijom 1. ove Naredbe;

– da prerađevine i drugi proizvodi ne sadrže strojno otko­š­teno meso, dobiveno s kostiju goveda, ovaca ili koza;

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa, mesnih prerađevina i drugih proizvoda dobivenih od goveda, ovaca ili koza, do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

4. tkiva specificiranog rizika podrijetlom od sljedećih životinja:

– lubanja uključujući mozak i oči, tonzile i leđna moždina goveda starijih od 12 mjeseci, te crijeva od duodenuma do rektuma goveda svih dobnih kategorija;

– lubanja uključujući mozak i oči, tonzile i leđna moždina ovaca i koza starijih od 12  mjeseci ili koje imaju probijene trajne sjekutiće u gingivi, i slezena ovaca i koza svih dobnih kategorija;

5. loj, namijenjen prehrambenoj industriji, ukoliko su ispu­njeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na vete­rinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici na snazi zabrana prehrane preživača proteinima dobivenim od sisavaca i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da životinje od kojih je dobiven loj nisu bile hranjene krmivima animalnog podrijetla;

– da je na snazi obvezno prijavljivanje i ispitivanje na prisutnost GSE svakog goveda, koje pokazuje kliničke znakove GSE-a;

– da je u zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa, mesnih prerađevina i drugih proizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda, do pro­izvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

6. loj, namijenjen industrijskoj preradi, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-
-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici na snazi zabrana prehrane preživača proteinima dobivenim od sisavaca i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da je na snazi obvezno prijavljivanje i ispitivanje na prisutnost GSE svakog goveda, koje pokazuje kliničke znakove GSE-a;

7. topljene masnoće, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da životinje od kojih su dobivene sirovine nisu bile hranjene krmivima animalnog podrijetla;

– da je na snazi obvezno prijavljivanje i ispitivanje na prisutnost GSE svakog goveda, koje pokazuje kliničke znakove GSE-a;

– da ne sadrže i nisu dobiveni od tkiva navedenih u točki 4. ove točke.

V.

Uz pošiljke navedene u točki II. ove Naredbe, u Republiku Hrvatsku dozvoljava se uvoz sljedećih pošiljaka, ukoliko potječu od životinja, rođenih, uzgajanih i zaklanih u zemljama navedenim u Prilogu 1. pod Kategorijom 3. ove Naredbe:

1. živa goveda, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedod­ž­bi (certifikatu):

– da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da su životinje, koje su namijenje izvozu u Republiku Hrvat­sku, trajno označene u skladu sa sistemom identifikacije, koji omogućava praćenje unatrag do majke goveda i stada pod­rijetla, i nisu potomstvo ženke kod koje je postojala sumnja na GSE,

– da su goveda bila oteljena, uzgojena i ostala u stadima u kojima nije bilo niti jednoga potvrđenog slučaja GSE u posljed­njih 7 godina, i da govedo, koje je bilo u stadu naknadno uključivano, potječe iz stada, odnosno gospodarstava s jednakim statusom, ili da su goveda bila rođena nakon datuma od kojega se učinkovito provodi zabrana hranidbe preživača proteinima dobivenim od sisavaca;

2. žive ovce i koze, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

a) da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

b) ovce i koze za rasplod, da su:

– ili u kontinuitetu držane od rođenja ili najmanje u pos­ljednje tri godine u uzgojima koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

– provodi se redovna veterinarska kontrola;

– životinje su označene;

– grebež ovaca (Scrapie) nije bio potvrđen;

– provodi se uzorkovanje starih ženskih životinja namijenjenu izlučenju;

– u uzgoj se uvode samo životinje koje udovoljavaju istim kriterijima,

 ili

– su ovce ARR/ARR prionsko-proteinskog genotipa te potječu iz uzgoja u kojem grebež ovaca (Scrapie) nije bio utvrđen u posljednjih šest (6) mjeseci;

3. meso goveda, ovaca i koza i prerađevina, te drugi pro­izvodi dobiveni od mesa goveda, ovaca ili koza, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da svježe meso i proizvodi podrijetlom od goveda namijenjeni izvozu u Hrvatsku ne sadrže tkiva specificiranog rizika, navedena u točki I. stavku 1. točki 3. ove Naredbe s iznimkom soljenih goveđih crijeva podrijetlom iz zemalja navedenih u Prilogu 1. ove Naredbe;

– da prerađevine i drugi proizvodi ne sadrže strojno otkoš­teno meso, dobiveno s kostiju kralježnice ili glave goveda;

– da je svako govedo, od kojeg je dobiveno meso i pre­rađevine, te drugi proizvodi, ukoliko je starije od 30 mjeseci, nakon klanja pregledano na prisutnost GSE, s negativnim rezultatom;

– da je govedo od kojega je bilo dobiveno meso i pre­rađevine, te drugi proizvodi od mesa goveda, koje nije bilo pregledano na prisutnost GSE, bilo mlađe od 6 mjeseci;

– da zemlja podrijetla, odnosno zemlja izvoznica provodi redovito testiranje na prisutnost GSE svih goveda koja su pokazivala kliničke znakove oboljenja središnjega živčanog sustava, svih koja su zaklana u nuždi, oboljelih i uginulih životinja starijih od 24 mjeseca (što treba potvrditi i u slučaju uvoza mesa životinja mlađih od 24 mjeseca);

– da životinje nisu zaklane nakon omamljivanja korištenjem plina, ubrizganog u kranijalnu šupljinu, niti su istom metodom ubijane odmah, niti su zaklane nakon omamljivanja laceracijom središnjih živčanih tkiva pomoću produženog instrumenta u obliku štapa, koji se uvodi u kranijalnu šupljinu;

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa, mesnih prerađevina i drugih proizvoda dobivenih od goveda, ovaca ili koza, do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

4. tkiva specificiranog rizika podrijetlom od sljedećih životinja:

– lubanja uključujući mozak i oči, tonzile i leđna moždina goveda starijih od 12 mjeseci, te crijeva od duodenuma do rektuma goveda svih dobnih kategorija;

– lubanja uključujući mozak i oči, tonzile i leđna moždina ovaca i koza starijih od 12  mjeseci ili koje imaju probijene trajne sjekutiće u gingivi, i slezena ovaca i koza svih dobnih kategorija;

5. loj, namijenjen uporabi u prehrambenoj industriji, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici na snazi zabrana prehrane preživača proteinima dobivenim od sisavaca i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da je svako govedo od kojeg je dobiven loj, ukoliko je starije od 30 mjeseci, nakon klanja pregledano na prisutnost GSE, s negativnim rezultatom;

– da zemlja podrijetla, odnosno zemlja izvoznica provodi redovito testiranje na prisutnost GSE svih goveda koja su pokazivala kliničke znakove oboljenja središnjega živčanog sustava, svih koja su zaklana u nuždi, oboljelih i uginulih životinja starijih od 24 mjeseca, (što treba potvrditi i u slučaju uvoza loja, dobivenog od životinja mlađih od 24 mjeseca);

– da je u zemlji izvoznici uveden sistem koji omogućava praćenje podrijetla svježeg mesa, mesnih prerađevina i drugih pro­izvoda životinjskog podrijetla dobivenih od goveda, do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni;

6. loj, namijenjen industrijskoj preradi, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-
-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je u zemlji podrijetla, odnosno zemlji izvoznici na snazi zabrana prehrane preživača proteinima dobivenim od sisavaca i stočnom hranom koja sadrži tkiva sisavaca, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da je svako govedo od kojeg je dobiven loj, ukoliko je starije od 30 mjeseci, nakon klanja pregledano na prisutnost GSE, s negativnim rezultatom;

– da zemlja podrijetla, odnosno zemlja izvoznica provodi redovito testiranje na prisutnost GSE svih goveda koja su pokazivala kliničke znakove oboljenja središnjega živčanog sustava, svih koja su zaklana u nuždi, oboljelih i uginulih životinja starijih od 24 mjeseca, (što treba potvrditi i u slučaju uvoza loja, dobivenog od životinja mlađih od 24 mjeseca;

7. topljene masnoće, ukoliko su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti, koji moraju biti potvrđeni na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi (certifikatu):

– da je hranidba preživača proteinima dobivenim od sisavaca zabranjena, te da je zabrana učinkovito provođena;

– da životinje od kojih su dobivene sirovine nisu bile hranjene krmivima animalnog podrijetla;

– da je svako govedo od kojeg su dobivene sirovine za proizvodnju topljenih masnoća, ukoliko je starije od 30 mjeseca, nakon klanja pregledano na prisutnost GSE, s negativnim rezultatom;

– da zemlja podrijetla, odnosno zemlja izvoznica provodi redovito testiranje na prisutnost GSE svih goveda koja su pokazivala kliničke znakove oboljenja središnjega živčanog sustava, svih životinja koje su zaklane u nuždi, oboljelih i uginulih životinja starijih od 24 mjeseca, što treba potvrditi i u slučaju uporabe sirovina govedskog podrijetla, dobivenih od životinja mlađih od 24 mjeseca;

– da ne sadrže i nisu dobiveni od tkiva navedenih u točki I. stavku 1. točki 3. ove Naredbe.

VI.

Uz pošiljke navedene u točki II. ove Naredbe, u Republiku Hrvatsku dozvoljava se uvoz sljedećih pošiljaka, ukoliko potječu od životinja, rođenih, uzgajanih i zaklanih u zemljama, navedenim u Prilogu 1. pod Kategorija 4. ove Naredbe:

1. Proizvodi i prerađevine, koji sadrže tkiva goveda, ukoliko su namijenjeni izložbama, edukaciji, znanstvnim proučavanjima, posebnim studijama i analizama, pod uvjetom da nakon završetka navednih aktivnosti ne budu korišteni za prehranu ljudi i životinja, te da budu po uporabi neškodljivo uništeni;

2. Dijagnostički kitovi, dijagnostički serumi i ostali dijag­nostički materijali koji sadrže materijal podrijetlom od goveda, ovaca i koza, pod uvjetom da se po uporabi neškodljivo unište.

VII.

1) Sva goveda koja se uvoze za rasplod i tov moraju se nakon uvoza i provedenih dijagnostičkih postupaka u karanteni upisati u Jedinstveni registar domaćih životinja. Sva goveda iz uvoza, u slučaju klanja iz nužde ili bilo kojeg razloga isključenja iz uzgoja s upućivanjem na klanje ili neškodljivo uništavanje, obvezno moraju biti testirana na prisutnost GSE bez obzira na starost životinje.

2) Sve ovce i koze koje se uvoze za rasplod moraju se nakon uvoza i provedenih dijagnostičkih postupaka u karanteni upisati u poseban REGISTAR OVACA I KOZA IZ UVOZA pri Upravi za veterinarstvo.

3) Sva goveda, ovce i koze iz uvoza moraju biti praćene u skladu s Programom praćenja i dijagnostike animalnih spongiformnih encefalopatija.

4) Program praćenja i dijagnostike animalnih spongiformnih encefalopatija provodi Uprava za veterinarstvo i Hrvatski veterinarski institut.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Nared­ba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku radi sprječavanja unošenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, br. 79/2004).

IX.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/04-01/95
Urbroj: 525-01-05-01
Zagreb, 4. siječnja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 

 

Prilog 1.

Kategorija 1.

Kategorija 2.

Kategorija 3.

Kategorija 4.

Argentina

Indija

Albanija

Ujedinjeno

 

 

 

Kraljevstvo

 

 

 

Velike Britanije

 

 

 

i Sjeverne Irske

Australija

Kanada

Andora

 

Botsvana

Kenija

Austrija

 

Brazil

Kolumbija

Belgija

 

Čile

Kosta Rika

Bjelorusija

 

Island

Mauricijus

Bugarska

 

Namibija

Nigerija

Cipar

 

Nikaragva

Pakistan

Češka

 

Norveška

SAD

Danska

 

Nova Kaledonija

Švedska

Estonija

 

Novi Zeland

 

Finska

 

Panama

 

Francuska

 

Paragvaj

 

Grčka

 

Salvador

 

Italija

 

Singapur

 

Izrael

 

Svaziland

 

Japan

 

Urugvaj

 

Latvija

 

Vanuatu

 

Litva

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

Mađarska

 

 

 

Makedonija

 

 

 

Malta

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

Njemačka

 

 

 

Poljska

 

 

 

Portugal

 

 

 

Republika Irska

 

 

 

Rumunjska

 

 

 

San Marino

 

 

 

Slovačka

 

 

 

Slovenija

 

 

 

Švicarska

 

 

 

Španjolska

 

 

 

Turska

 

 

 
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga