POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

200

Na teme­lju članka 80. stavka 3. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječ­nja 2005. godine, donijela

ODLUKU

O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENEINDUSTRIJSKE LUKE SEPEN

I.

Na teme­lju prijave, u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 108/95 i 97/2000) i miš­lje­nja Stručnog tijela za ocjenu koncesija, zamje­njuje se Ugovor o korište­nju pomorskog dobra, sklop­ljen 4. ožujka 1985. godine, između Skupštine Općine Krk i Radne organizacije Ina – Petrokemija Omiša­lj, za Odluku o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korište­nja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen.

II.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Davate­lj koncesije) daje koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korište­nja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen društvu Adria procesna industrija d.d. (u da­lj­njem tekstu: Korisnik koncesije), kao pravnom slijedniku Radne organizacije Ina – Petrokemija Omiša­lj, koji dobiva pravo gospodarskog korište­nja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen i svih objekata na lučkom području – pomorskom dobru.

III.

Lučko područje luke posebne namjene – industrijske luke Sepen, koje je predmet ove Odluke, obuhvaća područje označeno spojnicama koordinatnih točaka od kojih se na kopneni dio luke posebne namjene odnose točke od 1 do 101, s tim da točke 1 i 101 predstav­ljaju točke u kojima se spajaju kopno i more, a točke od 150, te 151, 152, 153 i 154 do 1 omeđuju morski dio luke.

Koordinate točaka granice lučkog područja – pomorskog dobra:

kopneni dio:

       Točka            Y                      X

              1     5463755.52      5006107.66

              2     5463763.20      5006114.42

              3     5463754.78      5006133.55

              4     5463754.27      5006182.83

              5     5463760.28      5006212.41

              6     5463764.36      5006221.18

              7     5463770.41      5006227.82

              8     5463780.59      5006230.93

              9     5463784.83      5006239.10

             10    5463795.98      5006267.48

             11    5463802.45      5006277.04

             12    5463813.11      5006280.42

             13    5463827.71      5006280.88

             14    5463845.97      5006295.42

             15    5463850.50      5006296.83

             16    5463858.27      5006294.73

             17    5463871.55      5006297.20

             18    5463874.66      5006298.82

             19    5463877.19      5006298.04

             20    5463879.10      5006294.66

             21    5463883.89      5006292.47

             22    5463891.65      5006293.04

             23    5463894.12      5006292.12

             24    5463895.74      5006289.94

             25    5463902.74      5006287.12

             26    5463930.43      5006310.29

             27    5463935.77      5006320.55

             28    5463937.84      5006347.92

             29    5463954.45      5006363.07

             30    5463957.54      5006380.94

             31    5463964.91      5006379.64

             32    5463976.87      5006386.49

             33    5463984.93      5006386.41

             34    5463991.36      5006382.53

             35    5463999.09      5006393.36

             36    5464008.35      5006404.85

             37    5464025.24      5006380.16

             38    5464067.15      5006409.19

             39    5464046.94      5006434.65

             40    5464090.35      5006465.59

             41    5464103.88      5006469.85

             42    5464109.90      5006472.06

             43    5464105.44      5006483.52

             44    5464088.76      5006525.24

             45    5464096.68      5006526.92

             46    5464117.54      5006537.34

             47    5464126.85      5006540.06

             48    5464153.37      5006569.72

             49    5464169.44      4006546.17

             50    5464175.06      5006549.97

             51    5464158.46      5006573.32

             52    5464170.77      5006617.80

             53    5464184.69      5006597.11

             54    5464193.74      5006603.54

             55    5464197.14      5006605.96

             56    5464207.84      5006613.56

             57    5464193.90      5006632.70

             58    5464194.64      5006634.44

             59    5464185.21      5006647.82

             60    5464194.89      5006654.54

             61    5464240.29      5006589.22

             62    5464251.16      5006579.28

             63    5464274.60      5006545.75

             64    5464290.36      5006555.96

             65    5464266.33      5006590.46

             66    5464262.02      5006603.60

             67    5464260.32      5006619.57

             68    5464263.75      5006620.28

             69    5464298.67      5006571.38

             70    5464309.60      5006568.43

             71    5464322.90      5006567.85

             72    5464369.22      5006584.99

             73    5464379.09      5006592.52

             74    5464392.21      5006587.31

             75    5464397.95      5006578.38

             76    5464436.39      5006546.80

             77    5464444.61      5006533.27

             78    5464449.58      5006516.72

             79    5464448.33      5006514.73

             80    5464448.56      5006459.19

             81    5464458.53      5006493.25

             82    5464466.56      5006473.98

             83    5464483.48      5006452.89

             84    5464500.40      5006426.71

             85    5464520.89      5006412.21

             86    5464552.24      5006385.24

             87    5464560.79      5006350.45

             88    5464560.77      5006342.23

             89    5464547.83      5006330.17

             90    5464545.04      5006326.12

             91    5464547.05      5006316.38

             92    5464547.78      5006302.26

             93    5464555.61      5006290.92

             94    5464573.35      5006297.13

             95    5464594.12      5006297.60

             96    5464634.17      5006321.13

             97    5464645.32      5006322.12

             98    5464665.56      5006310.66

             99    5464716.27      5006342.04

            100   5464739.00      5006310.01

            101   5464746.61      5006315.07

na moru:

            150   5463700.00      5006100.00

            151   5463598.45      5006312.19

            152   5464263.19      5006873.57

            153   5464600.00      5006400.00

            154   5464687.64      5006400.00

Navedeno lučko područje obuhvaća površinu od 214.687 m˛, od če­ga se na kopneni dio odnosi 40.826 m˛, a na morski dio 173.861 m˛, i označeno je na grafičkom prikazu granice pomorskog dobra – pre­gledni plan u mjerilu 1:2000, koji čini sastavni dio ove Odluke, kao prilog 1, i ne objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Korisnik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korište­nje, koristi za svoje posebne potrebe i obav­lja­nje djelatnosti za koju je re­gistriran.

Korisnik koncesije je dužan koristiti luku u skladu sa hrvat­skim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu grad­nju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost Davate­lja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

V.

Davate­lj koncesije daje na korište­nje pomorsko dobro navedeno u točki III. ove Odluke Korisniku koncesije na vremensko razdob­lje od 32 godine, računajući od dana sklapa­nja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

VI.

Za korište­nje pomorskog dobra navedenog u točki III. ove Odluke, Korisnik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati godiš­nju naknadu.

Godiš­nja naknada koju Korisnik koncesije plaća za korište­nje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:

a) stalni dio u iznosu od 0,70 kuna po m˛ zauzete površine godiš­nje;

b) promje­njivi dio naknade u iznosu od 1,10 kuna po toni pretovarenog tereta.

Navedena naknada plaća se na s­ljedeći način:

– stalni dio naknade plaća se od trenutka zak­ljuče­nja ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana i to uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. ožujka, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korište­nja;

– promje­njivi dio naknade plaća se u dva obroka i to prema pretovaru u prvih šest mjeseci do 1. rujna tekuće godine, a za ostvareni pretovar drugih šest mjeseci do 1. ožujka u narednoj godini.

Navedena naknada plaća se prema Naredbi o načinu upla­ćiva­nja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 68/2004).

VII.

Ovlašćuje se ministar mora, turizma, prometa i razvitka da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra, kojim će se deta­ljno urediti ovlašte­nje Davate­lja koncesije, te prava i obveze Korisnika koncesije, posebice u odnosu na sigurnost plovidbe, osigura­nje luke, zaštitu okoliša, te održava­nje luke.

VIII.

Ako Korisnik koncesije, u roku 30 dana od dana donoše­nja ove Odluke, ne potpiše ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Prilikom sklapa­nja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, Korisnik koncesije dužan je potpisati i dati brisovno očitova­nje kojim pristaje da se izvrši brisa­nje vlasništva društva Adria procesna industrija d.d., Omiša­lj, s nekretnina označenih kao z. č. br. 10351, z. č. br. 10353, z. č. br. 10354, z. č. br. 10355, z. č. br. 10356, z. č. br. 10357, z. č. br. 10358, z. č. br. 10359, z. č. br. 10360, z. č. br. 10361, z. č. br. 10362, z. č. br. 10363 sve u k. o. Omiša­lj i dijela z. č. br. 10352, z. č. br. 2800/17 i z. č. br. 2800/19, sve k. o. Omiša­lj, uz istovremeno upisiva­nje pomorskog dobra.

Obvezuje se Korisnik koncesije, da u roku od 4 mjeseca, od dana sklapa­nja ugovora iz stavka 2. ove točke, dostavi Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka geodetski elaborat, radi razgraniče­nja pomorskog dobra i/ili dovođe­nja u sklad katastra zem­ljišta i/ili zem­ljišnih k­njiga sa stvarnim sta­njem na terenu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/03-01/08
Urbroj: 5030116-05-1
Zagreb, 20. siječ­nja 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.
  LINK NA NASLOVNU STRANICU POSLOVNOG FORUMA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge - Ponuda za poduzetnike
CMS Vam omogućava da pružite brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu i o svim proizvodima i uslugama.
Obračate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate s postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne prigode za Vaše poduzeće ili obrt. U usporedbi s drugim medijima, Internet Vam omogućava brže i kvalitetnije oglašavanje uz znatno manje troškove.
Zašto tisuće potencijanih kupaca ili klijenata prepuštati konkurenciji!?

Naručite i koristite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu! - Predstavite svoje proizvode i usluge!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  

Poslovni forum d.o.o. sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala www.poslovniforum.hr koristite na vlastitu odgovornost i Poslovni forum d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem bilo kojeg sadržaja. Zabranjeno je kopiranje sadržaja na druge web stranice, ali možete postaviti link prema ovim stranicama na svoje web stranice.


Web imenik - Poslovni linkovi: Istraživanje i analiza tržišta - Poslovni izvještaji i pregledi - Internet marketing - Izrada web stranica - Izrada CMS stranica - Hosting i zakup domena - Imenici i baze podataka - Poslovni ugovori - Poslovni planovi za kredite - Poslovne usluge i ponude - Trgovačko posredovanje - Poslovna psihologija - Poslovni programi - Oglasi - Korisni linkovi - Besplatno za poduzetnike - Poslovni forum - Primjeri ugovora - CMS izrada web stranica - Izrada poslovnih stranica - Web Express - Poslovne novine - Poslovni vjesnik - Programi - Trgovina - Berlin - London - Software - Avon


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga