Prodajete? Kupujete? Tražite proizvode ili usluge?
Zašto vaša tvrtka ili obrt nema vlastite web stranice, ili ako ih ima, zašto su tako loše da vas nema u rezultatima pretraživanja?
Znate li da samo na Internetu Vaša ponuda, zajedno sa svim podacima o Vašoj tvrtki, može biti dostupna 24 sata dnevno, 365 dana godišnje?!
Znate li da Hrvatskoj postoji već preko 1.000.000 registriranih korisnika Interneta? Milijun korisnika!

Link na opširnije informacije - Saznajte kako možete kvalitetno predstaviti svoje proizvode i usluge
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
Pored poslovnih internet usluga, tvrtka Poslovni forum d.o.o. obavlja i istraživanja tržišta. Opširnije informacije.
Trenutno istraživanje:
Grad: Sisak
Proizvod / usluga: Obilaznica - Kategorija: 6160

Sisačko-moslavačka županija je podijeljena na 6 gradova i 13 općina.

Gradovi:
Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Sisak

Općine:
Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Topusko, Velika Ludina
 
26. 4. 2018. - Istraživanje tržišta za: Obilaznica - Sisak / Obilaznica