PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini

INTERNET VELESAJAM

> Zakoni (Narodne novine)

> Pravilnici, uredbe, kazala...

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva


SEARCH
Google


WWW Poslovni ForumKONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini

ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK


Račun
Grad/Općina
Naziv računa

1001005-1700112008
ANDRIJAŠEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700212009
ANTUNOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700312000
BABINA GREDA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700412003
BAKAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700512002
BALE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700612006
BARBAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700712004
BARILOVIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700812005
BAŠKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1700912001
BAŠKA VODA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701012009
BEBRINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701112000
BEDEKOVČINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755012008
BEDENICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701212003
BEDNJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701312002
BELI MANASTIR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701512004
BELICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701612005
BELIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701712001
BENKOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701812007
BEREK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1701912008
BERETINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702012003
BIBINJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1762112007
BILICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702112002
BILJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702212006
BIOGRAD NA MORU
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731012000
BISKUPIJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754712006
BISTRA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702312004
BIZOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702412005
BJELOVAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702512001
BLATO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702612007
BOGDANOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702712008
BOL
Porez i prirez na dohodak

1001005-1702912000
BOROVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703012002
BOSILJEVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703212004
BOŠNJACI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703312005
BRCKOVLJANI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703412001
BRDOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707712007
BRELA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703512007
BRESTOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703612008
BREZNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715112003
BREZNIČKI HUM
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703712009
BRINJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703812000
BROD MORAVICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1703912003
BRODSKI STUPNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704012004
BRTONIGLA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704112005
BUDINŠĆINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704212001
BUJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756712007
BUKOVLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704312007
BUZET
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704412008
CERNA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704612000
CERNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704712003
CEROVLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704812002
CESTICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1704912006
CETINGRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705012001
CISTA PROVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705112007
CIVLJANE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705212008
CRES
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705312009
CRIKVENICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705412000
CRNAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705512003
ČABAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705612002
ČAČINCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705712006
ČAĐAVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1705812004
ČAGLIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706012008
ČAKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706112009
ČAVLE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706312003
ČAZMA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706412002
ČEMINAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706512006
ČEPIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706612004
DARDA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706712005
DARUVAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706812001
DAVOR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760312005
DEKANOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1706912007
DELNICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707012000
DESINIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707112003
DEŽANOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707212002
DICMO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707412004
DOBRINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707512005
DOMAŠINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707812008
DONJA DUBRAVA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757612009
DONJA MOTIČINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1707912009
DONJA STUBICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708012006
DONJA VOĆA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708112004
DONJI ANDRIJEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708212005
DONJI KRALJEVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708312001
DONJI KUKURUZARI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708412007
DONJI LAPAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708512008
DONJI MARTIJANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708612009
DONJI MIHOLJAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708912002
DONJI VIDOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756812008
DRAGALIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709012005
DRAGANIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709112001
DRAŽ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709212007
DRENOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709412009
DRENJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709512000
DRNIŠ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709612003
DRNJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709712002
DUBRAVA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754912005
DUBRAVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759812005
DUBROVAČKO PRIMORJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709812006
DUBROVNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1709912004
DUGA RESA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710012003
DUGI RAT
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710112002
DUGO SELO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758512000
DUGOPOLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710212006
DVOR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710312004
ĐAKOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710412005
ĐELEKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710512001
ĐULOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710612007
ĐURĐENOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710712008
ĐURĐEVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1710812009
ĐURMANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711012002
ERDUT
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711112006
ERNESTINOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711312005
ERVENIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711412001
FARKAŠEVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761912006
FAŽANA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711512007
FERDINANDOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711612008
FERIČANCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711712009
FUŽINE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757112004
GALOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711812000
GARČIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1711912003
GAREŠNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712012004
GENERALSKI STOL
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712112005
GLINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712212001
GOLA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712312007
GORIČAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712412008
GORJANI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761812002
GORNJA RIJEKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712512009
GORNJA STUBICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756912009
GORNJA VRBA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712712003
GORNJI BOGIČEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1712912006
GORNJI KNEGINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760412001
GORNJI MIHALJEVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713012001
GOSPIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713112007
GRAČAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713212008
GRAČIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713412000
GRADAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713512003
GRADEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713612002
GRADINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713712006
GRADIŠTE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713812004
GROŽNJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713912005
GRUBIŠNO POLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714012008
GUNDINCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714112009
GUNJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751012003
GVOZD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714412002
HERCEGOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714512006
HLEBINE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714612004
HRAŠĆINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714812001
HRVACE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1714912007
HRVATSKA DUBICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715012000
HRVATSKA KOSTAJNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715212002
HUM NA SUTLI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715312006
HVAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715412004
ILOK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715512005
IMOTSKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715612001
IVANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715812008
IVANIĆ GRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1715912009
IVANKOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716112004
IVANSKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760912003
JAGODNJAK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716312001
JAKOVLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716412007
JAKŠIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716512008
JALŽABET
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759912001
JANJINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716612009
JARMINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716712000
JASENICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716812003
JASENOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1716912002
JASTREBARSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717012005
JELENJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717112001
JELSA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755212000
JESENJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717212007
JOSIPDOL
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717312008
KALI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755912007
KALINOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756012000
KALNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005- 1762312009
KAMANJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717512000
KANFANAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717612003
KAPELA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717712002
KAPTOL
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717812006
KARLOBAG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1717912004
KARLOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759612006
KAROJBA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718012007
KASTAV
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718112008
KAŠTELA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759712004
KAŠTELIR-LABINCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718312000
KIJEVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718412003
KISTANJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718512002
KLAKAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718612006
KLANA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718712004
KLANJEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1718912001
KLENOVNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719012009
KLINČA SELO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719212003
KLIS
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719312002
KLOŠTAR IVANIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719412006
KLOŠTAR PODRAVSKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719512004
KNEŽEVI VINOGRADI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719612005
KNIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1762212008
KOLAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719712001
KOMIŽA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719812007
KONAVLE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1719912008
KONČANICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720012004
KONJŠČINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720112005
KOPRIVNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720212001
KOPRIVNIČKI BREGI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720312007
KOPRIVNIČKI IVANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720412008
KORČULA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753812002
KOSTRENA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720512009
KOŠKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720612000
KOTORIBA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720812002
KRALJEVEC NA SUTLI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1720912006
KRALJEVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721112007
KRAPINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721212008
KRAPINSKE TOPLICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753312007
KRAŠIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754512003
KRAVARSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721312009
KRIŽ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721412000
KRIŽEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721512003
KRK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721612002
KRNJAK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721712006
KRŠAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757212005
KUKLJICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1721912005
KULA NORINSKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755312003
KUMROVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722012008
KUTINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722112009
KUTJEVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722212000
LABIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722312003
LANIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722512006
LASINJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722612004
LASTOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758612003
LEĆEVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722712005
LEGRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722812001
LEKENIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1722912007
LEPOGLAVA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723012000
LEVANJSKA VAROŠ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723112003
LIPIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723212002
LIPOVLJANI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723412004
LIŠANE OSTROVIČKE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723512005
LIŽNJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723612001
LOBOR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723712007
LOKVE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758712002
LOKVIČIĆI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1723912009
LOVAS
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724012006
LOVINAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724212005
LOVRAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724312001
LOVREĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724412007
LUDBREG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754812004
LUKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724512008
LUKAČ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760012002
LUMBARDA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724612009
LUPOGLAV
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724712000
LJUBEŠĆICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724812003
MAČE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757812003
MAGADENOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755512006
MAJUR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1724912002
MAKARSKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725012005
MALA SUBOTICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725112001
MALI BUKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725212007
MALI LOŠINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725312008
MALINSKA-DUBAŠNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725412009
MARČANA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725612003
MARIJA BISTRICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753912006
MARIJA GORICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725712002
MARIJANCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725812006
MARINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761012004
MARKUŠICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1725912004
MARTINSKA VES
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726012007
MARUŠEVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726112008
MATULJI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726312000
MEDULIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726412003
METKOVIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726512002
MIHOVLJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726612006
MIKLEUŠ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726712004
MILNA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1726812005
MLJET
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727012009
MOLVE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727312002
MOŠČENIČKA DRAGA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727412006
MOTOVUN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727512004
MRKOPALJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708712000
MUĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727612005
MURSKO SREDIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761712003
MURTER
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727812007
NAŠICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727912008
NEDELIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761212001
NEGOSLAVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728012003
NEREŽIŠĆA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728112002
NETRETIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729512007
NIJEMCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728212006
NIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728312004
NOVA BUKOVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728412005
NOVA GRADIŠKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728512001
NOVA KAPELA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728712008
NOVA RAČA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728812009
NOVALJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755412002
NOVI GOLUBOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1728912000
NOVI MAROF
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729012002
NOVI VINODOLSKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729112006
NOVIGRAD (ISTARSKI)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729212004
NOVIGRAD PODRAVSKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753712003
NOVIGRAD (ZADAR)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756112003
NOVO VIRJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729312005
NOVSKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729412001
NUŠTAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729612008
OBROVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729712009
OGULIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758812006
OKRUG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729912003
OKUČANI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730012008
OMIŠ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730112009
OMIŠALJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730212000
OPATIJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730312003
OPRISAVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730412002
OPRTALJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730612004
OPUZEN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730712005
ORAHOVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730812001
OREBIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760512007
OREHOVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1730912007
ORIOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754212008
ORLE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731112003
OROSLAVJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731212002
OSIJEK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731312006
OTOČAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731412004
OTOK (SINJ)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753512009
OTOK (VINKOVCI)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731512005
OZALJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731612001
PAG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731712007
PAKOŠTANE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1731812008
PAKRAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732012006
PAŠMAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732112004
PAZIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732312001
PERUŠIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732412007
PETERANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732512008
PETLOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732612009
PETRIJANEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732712000
PETRIJEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732812003
PETRINJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1732912002
PETROVSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733012005
PIČAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758112001
PIROVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733112001
PISAROVINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733212007
PITOMAČA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733312008
PLAŠKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733412009
PLETERNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745512009
PLITVIČKA JEZERA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733512000
PLOČE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733712002
PODBABLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733812006
PODCRKAVLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1733912004
PODGORA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734012007
PODGORAČ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1727112000
PODRAVSKA MOSLAVINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761612000
PODRAVSKE SESVETE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734112008
PODSTRANA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734212009
PODTUREN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734312000
POJEZERJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754412000
POKUPSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734412003
POLAČA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734512002
POLIČNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734612006
POPOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734712004
POPOVAČA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734812005
POREČ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1734912001
POSEDARJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735012009
POSTIRA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757312001
POVLJANA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735112000
POŽEGA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735212003
PREGRADA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735412006
PREKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735512004
PRELOG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735612005
PRESEKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758912004
PRGOMET
Porez i prirez na dohodak

1001005-1762012001
PRIBISLAVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759012007
PRIMORSKI DOLAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735712001
PRIMOŠTEN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757412007
PRIVLAKA (ZADAR)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758312008
PRIVLAKA (VUKOVAR)
Porez i prirez na dohodak

1001005-1708812003
PROLOŽAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1729812000
PROMINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735812007
PUČIŠĆA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1735912008
PULA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736012003
PUNAT
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736112002
PUNITOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736212006
PUŠĆA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736312004
RAB
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736412005
RADOBOJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753612000
RAKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736512001
RAKOVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736612007
RASINJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736812009
RAŠA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1736912000
RAVNA GORA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737112006
RAŽANAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737212004
REŠETARI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755612004
RIBNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737312005
RIJEKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758212007
ROGOZNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737412001
ROVINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737512007
ROVIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737612008
RUGVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759112008
RUNOVIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737712009
RUŽIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737812000
SABORSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1737912003
SALI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738012004
SAMOBOR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738112005
SATNICA ĐAKOVAČKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738212001
SEGET
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738312007
SELCA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738512009
SELNICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738612000
SEMELJCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738712003
SENJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756212002
SEVERIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738812002
SIBINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757012006
SIKIREVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1738912006
SINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739012001
SIRAČ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739112007
SISAK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739312009
SKRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739412000
SKRADIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739512003
SLATINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739612002
SLAVONSKI BROD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739712006
SLAVONSKI ŠAMAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1739912005
SLIVNO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740012005
SLUNJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740212007
SMOKVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740512000
SOKOLOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740612003
SOLIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740712002
SOPJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1740912004
SPLIT
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741012007
SRAČINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741112008
STANKOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741212009
STARA GRADIŠKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741312000
STARI GRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741412003
STARI JANKOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741512002
STARI MIKANOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741612006
STARIGRAD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741812005
STARO PETROVO SELO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1741912001
STON
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760612008
STRAHONINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742112000
STRIZIVOJNA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742212003
STUBIČKE TOPLICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755112009
STUPNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742312002
SUĆURAJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742412006
SUHOPOLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742512004
SUKOŠAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742612005
SUNJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742712001
SUPETAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759212009
SUTIVAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760712009
SVETA MARIJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743212006
SVETA NEDELJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743612007
SVETA NEDJELJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743712008
SVETI ĐURĐ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742812007
SVETI FILIP I JAKOV
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743812009
SVETI ILIJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1742912008
SVETI IVAN ZELINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743912000
SVETI IVAN ŽABNO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744012002
SVETI JURAJ NA BREGU
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743012003
SVETI KRIŽ ZAČRETJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743112002
SVETI LOVREČ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744112006
SVETI MARTIN NA MURI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744212004
SVETI PETAR OREHOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743312004
SVETI PETAR U ŠUMI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1743512001
SVETVINČENAT
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756412004
ŠANDROVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760812000
ŠENKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744312005
ŠESTANOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744412001
ŠIBENIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744512007
ŠKABRNJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1761412008
ŠODOLOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744712009
ŠOLTA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1744912003
ŠPIŠIĆ BUKOVICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745012004
ŠTEFANJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745212001
ŠTRIGOVA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745312007
TINJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745412008
TISNO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757512008
TKON
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745612000
TOMPOJEVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745712003
TOPUSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745812002
TORDINCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755712005
TOUNJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1745912006
TOVARNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746012001
TRILJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746112007
TRNAVA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746212008
TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746312009
TROGIR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760112006
TRPANJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746412000
TRPINJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759312000
TUČEPI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746612002
TUHELJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746712006
UDBINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746812004
UMAG
Porez i prirez na dohodak

1001005-1746912005
UNEŠIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747112009
VALPOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747212000
VARAŽDIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747312003
VARAŽDINSKE TOPLICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747412002
VELA LUKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747512006
VELIKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754112007
VELIKA GORICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747612004
VELIKA KOPANICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747712005
VELIKA LUDINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1747812001
VELIKA PISANICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756512005
VELIKA TRNOVITICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1755812001
VELIKI BUKOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748012000
VELIKI GRĐEVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748112003
VELIKO TRGOVIŠĆE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748312006
VELIKO TROJSTVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748412004
VIDOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748512005
VILJEVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748612001
VINICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748712007
VINKOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748812008
VINODOLSKA OPĆINA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1748912009
VIR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749012006
VIRJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749112004
VIROVITICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749212005
VIS
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749312001
VISOKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749412007
VIŠKOVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749512008
VIŠKOVO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749712000
VIŠNJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749812003
VIŽINADA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1757912002
VLADISLAVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1749912002
VOĆIN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750012009
VODICE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750212003
VODNJAN
Porez i prirez na dohodak

1001005-1758412009
VOĐINCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750312002
VOJNIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750412006
VRATIŠINEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750512004
VRBANJA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750612005
VRBJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750712001
VRBNIK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750812007
VRBOVEC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1750912008
VRBOVSKO
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751112002
VRGORAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751212006
VRHOVINE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751312004
VRLIKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751412005
VRPOLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751612007
VRSAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751712008
VUKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751812009
VUKOVAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1751912000
ZABOK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752012002
ZADAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1759512002
ZADVARJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752112006
ZAGORSKA SELA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1713312009
ZAGREB
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752212004
ZAGVOZD
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754312009
ZAPREŠIĆ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752312005
ZAŽABLJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752412001
ZDENCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752512007
ZEMUNIK DONJI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752612008
ZLATAR
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752712009
ZLATAR BISTRICA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1752812000
ZMIJAVCI
Porez i prirez na dohodak

1001005-1756612001
ZRINSKI TOPOLOVAC
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753012004
ŽAKANJE
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753112005
ŽMINJ
Porez i prirez na dohodak

1001005-1754012001
ŽUMBERAK
Porez i prirez na dohodak

1001005-1760212004
ŽUPA DUBROVAČKA
Porez i prirez na dohodak

1001005-1753412008
ŽUPANJA
Porez i prirez na dohodak