PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini

INTERNET VELESAJAM

> Zakoni (Narodne novine)

> Pravilnici, uredbe, kazala...

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva


SEARCH
Google


WWW Poslovni ForumKONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2004. godini


1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava


1.7.1. Javni prihodi koje je prisilno naplatila Porezna uprava uplaćuju se na račun
1001005-1863000160
Državni proračun Republike Hrvatske.

Brojčane oznake vrste prihoda su ove:


- 4200
Prisilna naplata državnih upravnih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

- 4219
Prisilna naplata javnobilježničkih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

- 4227
Prisilna naplata državnih sudskih pristojbi koju obavlja Porezna uprava,

- 4235
Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koju obavlja Porezna uprava za prometne prekršaje koje izriče MUP i prometne prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje,

- 4243
Prisilna naplata ostalih novčanih kazni koje pripadaju državi za prekršaje po rješenjima sudaca za prekršaje, za prekršaje što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka, koju obavlja Porezna uprava,

- 4251
Troškovi postupka prisilne naplate koju provodi Porezna uprava,

- 4260
Prisilna naplata carine i carinske pristojbe, koju obavlja Porezna uprava,

- 4278
Prisilna naplata novčanih kazni i troškova postupka koje izriče Carinska uprava, a koju obavlja Porezna uprava,

- 4286
Prisilna naplata posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, po zahtjevu Carinske uprave, koji obavlja Porezna uprava,

- 4294
Prisilna naplata posebnog poreza na naftne derivate, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4308
Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4316
Prisilna naplata posebnog poreza na pivo, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4324
Prisilna naplata posebnog poreza na bezalkoholna pića, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4332
Prisilna naplata posebnog poreza na duhanske proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4340
Prisilna naplata posebnog poreza na kavu, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4359
Prisilna naplata posebnog poreza na luksuzne proizvode, po zahtjevu Carinske uprave, koju obavlja Porezna uprava,

- 4367
Prihodi od javne prodaje predmeta oduzetih u prekršajnim postupcima, koje provodi Porezna uprava.
1.7.2. Pri uplati na propisani račun uplatitelji pravne osobe u «pozivu na broj odobrenja» u pretpolje upisuju model «21», a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te podatak drugi – matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku ( 8 znamenaka s vodećom 0), podatak treći može i ne mora biti. Uplatitelji fizičke osobe upisuju u pretpolje model «22», a u polje podatak prvi – brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj) te podatak drugi – matični broj građana (13 znamenaka), podatak treći može i ne mora biti.2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA