POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica

 POREZNI SUSTAVHrvatska je reformirala, u skladu sa zapadnoeuropskim načelima, svoj porezni sustav, u kojem je izjednačen položaj svih poreznih obveznika, tj. domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba. Primjenjuju se i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koje je Republika Hrvatska sklopila s pojedinim zemljama.

Važećim poreznim sustavom utvrđeni su:

- porez na dobit,
- porez na dohodak,
- porez na dodanu vrijednost,
- posebni porezi - akcize
(za naftu i naftne derivate, duhanske prerađevine, alkohol, bezalkoholna pića, pivo, kavu, osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, luksuzne proizvode), porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti
- porez na promet nekretnina,
- porez na igre na sreću,
- određene vrste poreza koji su prihod jedinica lokalne uprave i samouprave
.


POREZ NA DOBIT

Porezni obveznik je trgovačko društvo ili druga pravna osoba, koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Porezna osnovica je dobit izračunata kao razlika prihoda i rashoda, a Zakon točno definira vrste prihoda i rashoda, prema kojima se računa dobit. Rashodom amortizacije smatra se dodatni, djelomični ili potpuni otpis opreme i poslovnih objekata, nabavljenih u poreznom razdoblju. Porezna stopa iznosi 20%.

POREZNE OLAKŠICE SU:

- niža porezna stopa (od 5 do 15%) za porezne obveznike, koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi,
- niža porezna stopa (10%), prema kojoj porez na dobit plaćaju korisnici slobodnih zona,
- niža porezna stopa na dobit, ostvarenu od novih ulaganja, koja iznosi od 0 do 7%, ovisno o visini ulaganja i broju zaposlenika. Tu povlasticu koriste nova trgovačka društva u roku deset godina od početka ulaganja, a iznimno ju mogu koristiti postojeća trgovačka društva, koja ulažu u turističku djelatnost,
- oslobođenja od poreza na dobit za 2000. i sljedećih pet poslovnih godina za porezne obveznike, koji obavljaju djelatnost u području grada Vukovara,
- dodatno umanjenje porezne osnovice za visinu plaća i doprinosa na plaću, koji su obračunati za razdoblje, za koje se utvrđuje porez, a isplaćeni do dana podnošenja porezne prijave. Ta se olakšica u zapošljavanju invalida može koristiti tri godine računajući od dana njihova zaposlenja.

POREZ PO ODBITKU

Porezni obveznici, koji plaćaju naknade inozemnim pravnim osobama za korištenje prava intelektualnog vlasništva, revizorske i usluge istraživanja tržišta ili poreznog savjetovanja, pri isplati dividendi i udjela iz dobiti i kamata su dužni, prilikom isplate od naknade, obračunati i uplatiti porez na dobit po stopi od 15%. Porez na dobit po odbitku ne plaća se na kamate u prodaji opreme na kredit, na robne i kredite koje daje inozemna banka.

Kad je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja RH i zemlje u kojoj je korisnik naknade, rezident, porez se usteže po stopama koje propisuje takav ugovor.


POREZ NA DOHODAK

Porezni obveznik, koji može biti tuzemni i inozemni, je fizička osoba koja ostvaruje oporezivi dohodak. Tuzemnom poreznom obvezniku oporezuje se ukupni dohodak, ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, nakon umanjenja za preneseni gubitak i osobni odbitak. Inozemnom poreznom obvezniku oporezuje se ukupni dohodak ostvaren u tuzemstvu, umanjen za preneseni gubitak i osobni odbitak (koji iznosi 1.250 kn mjesečno). Dohodak je razlika između primitaka i izdataka ostvarenih u poreznom razdoblju (kalendarska godina). Porez se plaća na dohodak od:

- nesamostalnog rada (plaće i mirovine),
- samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo),
- imovine i imovinskog prava (zakup, najam ili preprodaja nekretnina, autorska i prava industrijskog vlasništva),
- kapitala (primici po osnovi dividendi, udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i kamata).
- osiguranja (primici isplaćeni od osiguranja)

Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva.

Porezna osnovica je razlika između ostvarenih primitaka i izdataka, nastalih u svezi s ostvarenošću primitaka u poreznom razdoblju, umanjena za preneseni gubitak od obavljanja samostalne djelatnosti i umanjena za osobni odbitak svakog poreznog obveznika. Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine. Primici po osnovi osiguranja života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja smatraju se dohotkom ako su premije toga osiguranja bile oslobođene oporezivanja.

Kod poreza na dohodak od plaće iz radnog odnosa, porezna osnovica se umanjuje za doprinose, koji se obavezno plaćaju iz plaće, za:

- mirovinsko i invalidsko osiguranje10,75 %
- I stup mirovinskog osiguranja 5,75 %
- II stup mirovinskog osiguranja 5,00%
- zdravstveno osiguranje 9,00 %
- zapošljavanje 0,85 %

Ukupno: 20,60 %

Doprinosi, koje je poslodavac obvezan obračunati i uplatiti na iznos plaće, a ne utječu na poreznu osnovicu:

- za mirovinsko i invalidsko osiguranje 8,75 %
- za zdravstveno osiguranje 7,00 %
- ozljede na radu 0,47 %
- za zapošljavanje 0,85%

Ukupno (bez doprinosaza ozljede na radu) 16,60 %

Ukupno (sa doprinosom za ozljede na radu) 17,07 %

Porez na dohodak se ne plaća na primitke od kamata na deviznu i kunsku štednju, na pologe na računu kod banaka, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, na primitke od kamata po vrijednosnim papirima. Stope poreza na dohodak mjesečno iznose:

- 15% do 2.500 kuna,
- 25% od 2.500 do 6.250 kuna,
- 35% iznad 6.250 kuna.


POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Obveznik poreza na dodanu vrijednost je poduzetnik, koji isporučuje dobra ili obavlja usluge, za koje je propisana ta obveza. Poduzetnikom se smatra pravna ili fizička osoba, koja samostalno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i usluge u tuzemstvu, koje poduzetnik obavlja uz naknadu, na vlastitu potrošnju, uvoz dobara u tuzemstvo, isporuke dobara i usluge, koje trgovačka društva obavljaju za vlasnike udjela ili članove njihovih obitelji, za koje korisnici tih dobara ili usluga ne plaćaju nikakvu naknadu.

Osnovica PDV-a je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge, a porez se plaća po stopi od 22%. Porezu na dodanu vrijednost od 0% podliježu: sve vrste kruha, mlijeka, lijekovi i implantanti, knjige, znanstveni časopisi, usluge javnog prikazivanja filmova, kao i organiziranog boravka turista, koji se plaća doznakama iz inozemstva.

POREZNA OSLOBOĐENJA U IZVOZU:

- izvoz dobara i oplemenjenih dobara, prijevozničke i druge otpremničke usluge,
- isporuke dobara u slobodnu zonu i carinska skladišta, kao i unutar slobodnih zona, slobodnih i carinskih skladišta,
- isporuke dobara i usluge za diplomatska i konzularna predstavništva pod uvjetom uzajamnosti,
- usluge domaćih poduzetnika tuzemstvu za inozemne poduzetnike, koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz,
- isporuke dobara i usluge za humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne i dr. ustanove, tijela državne i lokalne samouprave, koje se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija.

POREZNA OSLOBOĐENJA U UVOZU:

- privremeni uvoz dobara, oslobođen carine, i konačni uvoz humanitarne pomoći, osim nafte i naftnih derivata, duhana i duhanskih proizvoda, alkohola i alkoholnih pića,
- osobna prtljaga i poštanske pošiljke iz inozemstva u vrijednosti do 300 kuna, ako ta dobra nisu namijenjena preprodaji
- uvoz promidžbenog materijala, robnih marki, patenata, modela i sl.,
- donacije za humanitarne, zdravstvene, obrazovne, kulturne, vjerske i sportske organizacije, uvoz dobara od strane istih, koja se plaćaju, te primljenih inozemnih novčanih donacija,
- prijevozne usluge u tuzemstvu pri uvozu dobara, koje obavljaju Hrvatske željeznice, itd.

POREZNA OSLOBOĐENJA U TUZEMSTVU:

- najam stambenih prostorija,
- usluge banaka, štedionica, šteditno-kreditnih organizacija, društava osiguranja i reosiguranja,
- liječenje u zdravstvenim ustanovama,
- usluge doktora medicine i stomatologije, fizioterapeuta, biokemijskih laboratorija u privatnoj praksi,
- usluge i isporuke dobara, koje obavljaju kulturne te ustanove za socijalnu i dječju skrb, učenike i studente, kao i vjerske zajednice,
- usluge i isporuke dobara školskih ustanova.

Obračunsko razdoblje za podnošenje porezne prijave je 30 dana. Iznimno je, za poduzetnike, čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga, uključujući i PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 300.000 kuna, obračunsko razdoblje tromjesečno. Granični iznos za ulazak u sustav PDV-a je 85.000 kuna, uz mogućnost prijave takvih poduzetnika, prema vlastitoj želji, u registar poreznih obveznika.

Porezni obveznik obračunava PDV prema izdatim računima za isporučena dobra i usluge, obavljene u obračunskom razdoblju. Od tako obračunatog poreza na dodanu vrijednost odbija se pretporez, tj. iznos PDV-a iskazan na računima za isporuke dobara i usluge, koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku.


POSEBNI POREZI

- obveznici posebnog poreza na naftne derivate su proizvođači i uvoznici. Porez se plaća po litri derivata, ovisno o vrsti, od 0,00 do 2,40 kuna. Obveza obračunavanja posebnog poreza nastaje u trenutku: isporuke derivata iz proizvođačkog ili veleprodajnog skladišta, carinjenja, utvrđivanja gubitka nastalog u skladištima derivata kod proizvođača i veleprodajnim skladištima;

- obveznici posebnog poreza na duhanske proizvode (cigarete i ostali duhanski proizvodi) su proizvođači i uvoznici. Proizvođači plaćaju porez u roku 30 dana od preuzimanja nadzornih markica, a uvoznici prilikom carinjenja. Porez na cigarete, ovisno o vrsti, iznosi od 5,00 do 8,90 kuna, a za ostale duhanske proizvode od 1,10 do 38 kuna;

- poseban porez na pivo iznosi 200 kuna po hektolitru proizvedenog domaćeg, odnosno uvezenog piva, a na proizvedeno ili uvezeno bezalkoholno pivo 60 kn/hl. Obveza plaćanja nastaje u roku 30 dana od otpreme iz pogona pri carinjenju kod uvoza;

- poseban porez na bezalkoholna pića iznosi 40 kn/hl domaćeg i uvoznog bezalkoholnog pića, a plaća se u roku 30 dana od otpreme iz pogona, odnosno u trenutku uvoznog carinjenja;

- poseban porez na alkohol ili alkoholna pića iznosi 60,00 kuna po litri sadržanog apsolutnog alkohola, a ne plaća se na vino;

- posebni porez na kavu plaća se u trenutku carinjenja i to po jednom kilogramu neto težine kave:
    -  kava nepržena s kofeinom i bez kofeina 5,00 kuna,
    -  kava pržena s kofeinom i bez kofeina 12 kuna,
    -  kavine ljuske i opne 15 kuna,
    -  zamjene kave 20 kuna.
- posebni porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, uvezene ili proizvedene u Hrvatskoj, ovisi o prodajnoj cijeni (za automobile i motocikle), odnosno dužini plovila ili broju sjedala za zrakoplove. Taj se porez plaća i na upotrebljavane automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe, i to u trenutku carinjenja, odnosno isporuke (za proizvođača);

- posebni porez na luksuzne proizvode plaćaju pravne i fizičke osobe, proizvođači i uvoznici, po stopi od 30% na njihovu vrijednost (nakit i srodni proizvodi, satovi, odjeća i obuća od krzna i kože reptila, pirotehnički proizvodi za vatromete i oružje), a obračunava se u trenutku isporuke kupcu.

- porez na premije osiguranja od od automobilske odgovornosti plaća se na premije osiguranja od automobilske odgovornosti po stopi od 15 %. Obveznici ovog poreza su društva za osiguranje koje s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika.


POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Na prodaju, zamjenu ili na drugi način stečene nekretnine uz naknadu, plaća se porez na promet nekretnina. Nekretninama se smatraju poljoprivredna i građevinska zemljišta, stambene i poslovne zgrade te drugi građevinski objekti. Porez, 5% od njezine tržišne vrijednosti, plaća stjecatelj nekretnina u trenutku stjecanja.
Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina, koje se oporezuju prema Zakonu o PDV-u.


POREZ NA IGRE NA SREĆU

Igre na sreću razvrstavaju se u klasične i posebne. U klasičnim igrama se unaprijed određuje visina dobitaka (lutrija, loto, sportska prognoza, itd.), može ih priređivati samo Hrvatska lutrija, čiji je osnivač hrvatska Vlada. Hrvatska lutrija, koja se može privatizirati samo uz Vladinu suglasnost, ne plaća porez na dobit, ali je obveznik PDV-a. Posebne igre na sreću su razna klađenja, igre u igračnicama i na automatima. Posebne igre u igračnicama mogu priređivati trgovačka društva sa sjedištem u Hrvatskoj na temelju koncesija i odobrenja.

Trgovačko društvo koje dobije koncesiju mora imati temeljni kapital od najmanje četiri milijuna kuna, od čega jedan dioničar ne može premašiti 25%, i jamstveni ulog u banci od najmanje 30% vrijednosti temeljnog kapitala.
U blagajni igračnice mora biti dnevno osiguran riziko polog od 300.000 kuna i 75.000 EUR za isplatu dobitaka igračima. Igračnica je dužna plaćati i naknadu za evidenciju od 0,5% na ukupan ulaz vrijednosti svih uplata po vrstama igara na sreću koje priređuje.

Trgovačko društvo koje priređuje igre na sreću u automat klubu mora imati temeljni kapital i dugotrajnu imovinu od najmanje 600.000 kuna, a za svaki automat jamstveni polog u banci od najmanje 20% vrijednosti temeljnog kapitala.
Također odjednom mora platiti naknadu, koja za petogodišnje razdoblje iznosi 140.000 kuna po automat klubu u sjedištu županije, odnosno gradu Zagrebu te 100.000 kuna po automat klubu izvan sjedišta županije. Obvezno je i plaćati naknadu za evidenciju uplata od 0,5% na bruto uplatu u klubu, mjesečnu naknadu od 60.000 kuna za početni broj automata, 3.600 kuna za daljnjih 10 automata, odnosno 4.000 za svaki sljedeći automat.


POREZI PO PROPISIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

Neke poreze propisuju općine, gradovi i županije, ali većinu njih plaćaju domaće pravne ili fizičke osobe (na nasljedstva, kuće za odmor, cestovna motorna vozila, plovne objekte). Međutim, poreze koje propisuju jedinice lokalne uprave i samouprave, mogu plaćati i stranci:

Županijski porezi su:

- porez na nasljedstvo i darove
- porez na cestovna motorna vozila
- porez na plovila
- porez na automate i zabavne igre

Općinski porezi su:

- porez na potrošnju
- porez na kuće za odmor
- porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
- porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
- porez na neizgrađeno građevno zemljište
- porez na tvrtku ili naziv
- porez na korištenje javnih površina
- porez na potrošnju, koji plaća pravna ili fizička osoba za ugostiteljske usluge, od najviše 3% na prodajnu cijenu pića, koje se prodaje u ugostiteljskim objektima;
- porez na tvrtku ili naziv, koji plaćaju pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit ili dohodak u godišnjem iznosu do najviše 2.000,00 kuna po svakoj tvrtki ili nazivu;

Prirez porezu na dohodak mogu uvesti i općine i gradovi i to:

- općine postopi do 10%
- gradovi s manje od 30.000 stanovnika po stopi od 12 %
- gradovi s više od 30.000 stanovnika po stopi od 15 %
- grad Zagreb po stopi od 30 %

 
   Opširnije o porezima...
  << Natrag...

 

Google
WWW Poslovni Forum