CJENIK - WEB HOSTING POSLOVNOG FORUMA
Ispišite cjenik i usporedite naše cijene sa drugim pružateljima web hostinga                Print this page
 
Opis / karakteristike modela Model 50 Model 100 Model 200 Model 400 Model 600
CIJENA (kuna) 350 450 550 650 750
Prostor na disku (MB) 50 100 200 400 600
Bandwidth (GB) 5 10 20 40 60
E-mail adresa 30 60 100 150 200
E-mail poslužitelja 1 2 2 3 3
FTP korisničko ime 1 2 3 4 5
Komercijalna domena 1 1 1 1 1
Poddomena 2 4 5 6 7
Statistika 1 1 1 1 1
FrontPage ekstenzije 1 1 1 1 1
ASP . NET 1 1 1 1 1
Index Server 1 1 1 1 1
ODBC DSN 1 1 1 1 1
MS SQL baza - - - 1 1

Cijene su za period zakupa od 12 mjeseci. U cijenu nije uračunat PDV.

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE SVIH HOSTING MODELA

Besplatna .hr domena 
Poslužitelj Windows 2003 server SE 
Control panel aplikacija 
Profesionalna dnevna statistika posjeta 
Vlastite "error" stranice
Active Server Pages - ASP (svi paketi osim FREE) 
WAP podrška 
Windows media services 
jMail komponenta 
ASP simple upload komponenta 
Merak mail poslužitelj 
Profesionalna anti-spam zaštita (svi paketi) 
Automatski izvještaji o stanju servera 
Besplatno konfiguriranje web poslužitelja 
Besplatna administracija web poslužitelja 
Besplatna podrška i savjeti za nove korisnike 

= = = = = = = = = =  
Kontakt i informacije  = = = = = = = = = = = =

Poslovni forum
www.poslovniforum.hr
info@poslovniforum.hr
hosting@poslovniforum.hr
Fax; 051 / 40 30 14
GSM; 091 / 2 51 6 8 1 1

[Natrag na pregled]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =