Flash Video Sadržaj - Link na druge Flash i Video priloge i upute U Hrvatskoj preko polovice građana starijih od 15 godina ima osiguran pristup Internetu. Pristup Internetu postao je važan kao i televizija. Preko milijun i 800 tisuća korisnika Interneta. Po broju korisnika smo na razini Italije ili Poljske. U većim gradovima i preo 63 posto ljudi ima pristup internetu. Danas već svi traže sve informacije putem Interneta. U Hrvatskoj postoji već preko milijun korisnika interneta.
SADRŽAJ