OSNOVNE UPUTE ZA MICROSOFT WORD

 

 

 

 

OSNOVNI POJMOVI

 

¤ Datoteka – (engleski file) je skup podataka pohranjenih pod zajedničkim imenom na disku. Datoteku može činiti program, tekst, dio aplikacije, podaci koje koristi aplikacija, doument, ili slično.

¤ Naziv datoteke – sastoji se od imena i nastavka, međusobno odvojenih točkom (.). Ime može biti dugo do 255 znakova uključujući praznine i točke. U imenu su zabranjeni znakovi: *, |, \, >, <, ?, / i “. Nastavak se sastoji od najviše tri znaka i govori o tipu datoteke.

¤ Programska datoteka – datoteka koja sadrži izvodivi kod.

¤ Aplikacija – odnosno aplikacijski program je program ili programski paket pomoću kojeg se izvode određeni zadaci.

¤ Dokument – datoteka koja je napravljena pomoću određene aplikacije.

¤ Mapa – (engleski folder) je popis datoteka i mapa (podmapa), služi za organizaciju (spremanje) datoteka.

¤ Disk – je vanjska memorija računala – čvrsti disk (engleski hard disk), disketa ili CD-ROM. Disketu u prvoj disketnoj jedinici uobičajeno označavamo slovom A, čvrsti disk C, odnosno D, CD-ROM D ili E, itd.

¤ Hijerarhijska struktura – struktura u kojoj svaki objekt ima sebi nadređeni objekt. Opisuje odnos mapa i njihovih podmapa odnosno datoteka.

 

 

 

 

ČESTO KORIŠTENI POSTUPCI

 

¤ Pokretanje programa (alternativni postupci):

-         Gumb Start, izbornik Programs.

-         Dvostruki klik na ikonu programa u pripadajućem prozoru mape ili u Windows Explorer – u.

-         Otvaranje ikone prečice na radnoj površini.

-         Naredba Run.

 

¤ Kreiranje novog dokumenta (alternativni postupci):

-         Iz aplikacije izborom naredbe New iz File izbornika.

-         Desnim gumbom miša kliknuti na radnu površinu i izabrati naredbu New, a zatim tip dokumenta koji želimo.

¤ Otvaranje postojećeg dokumenta:

­-     Iz aplikacije u kojoj je dokument stvoren: File, Open, …

-         Gumb Start, izbornik Documents čuva popis 15 zadnjih korištenih dokumenata

-         Dokument povezan s aplikacijom otvaramo kao aplikaciju (prečicom ili iz prozora mape, odnosno Explorer – a).

 

¤ Spremanje dokumenata:

-         Spremanje novog dokumenta: izaberemo naredbu Save iz File izbornika, zatim u padajućem izborniku okvira za dijalog Save As izaberemo mapu u koju želimo spremiti dokument, te upišemo novo ime dokumenta u File name okvir za tekst.

-         Spremanje izmjena u već postojećem dokumentu: izaberemo naredbu Save iz File izbornika

-         Spremanje dokumenta u drugu mapu ili pod promijenjenim imenom: izaberemo naredbu Save As… iz izbornika File, te upišemo nove parametre.

 

¤ Spremanje datoteke na disketu (alternativni postupci):

-         Izbor Save As naredbe i diskete u okviru za izbor mape

-         Desni gumb miša, Send To 3.5 Floppy (A)

 

¤ Rad s okvirom za dijalog Open (Save As):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         Dokument otvaramo izborom dokumenta i zatim klikom na gumb naredbe Open.

-         Dokument iz druge mape otvaramo promjenom mape u padajućem izborniku izbora mape.

-         Izbor formata (tipa) dokumenta obavljamo pomoću Files of type padajućeg izbornika.

 

¤ Brisanje datoteka i mapa

-         označimo datoteku ili mapu u prozoru mape ili Windows Explorer – a, te izaberemo naredbu Delete iz izbornika File.

-         Obrisane datoteke su smještene u Recycle Bin.

 

¤ Pronalaženje datoteka i mapa

-         naredba Find iz Start izbornika; u okvir za dijalog Find naredbe upisati ime ili dio imena datoteke koju tražimo.

-         U nazivu se mogu koristiti wildcards – znakovi koji zamjenjuju slovo ili dio naziva: * ili ?.

 

¤ Kopiranje (premještanje) podataka između aplikacija

-         Označimo tekst ili sliku.

-         Izvedemo naredbu Copy (odnosno Cut) iz Edit izbornika.

-         Pozicioniramo se na mjesto gdje želimo premjestiti podatke.

-         Izvedemo naredbu Paste iz Edit izbornika.

 

 

RAD S PROZORIMA

 

¤ Minimiziranje i maksimiziranje prozora

-         Prvi gumb u gornjem desnom uglu minimizira prozor ().

-         Drugi gumb maksimizira prozor (). Nakon toga se mijenja izgled, i pretvara se u gumb Restore, koji služi da se prozor vrati na originalnu veličinu.

-         Treći gumb (    ) služi za zatvaranje prozora.

 

¤ Pomicanje prozora / Move

-         Postavite pokazivač miša na naslovnu traku prozora.

-         Kliknite lijevom tipkom i zadržite ju stisnutu.

-         Pomaknite miša do željenog mjesta i pustite tipku.

 

¤ Promjena veličine prozora

- Pokazivač miša treba postaviti na bilo koji rub prozora. Pokazivač se u tom               trenutku mijenja u strelice (      ) koje pokazuju u kojem smjeru se može mijenjati                                                        veličina prozora.

-         Stisnuti lijevu tipku miša i zadržati je.

-         Povući miša do željene veličine prozora – prema prozoru da bi se smanjio, od njega da se poveća.

-         Prozor se ili automatski mijenja, ili se vidi obrub koliko će prozor nakon toga biti velik.

-         Pustiti tipku miša.

 

¤ Zatvaranje prozora

-    Jednostruki klik na        u gornjem desnom uglu prozora.

­-    Kliknuti na File menu i Exit ili Close u prozoru.

-         Pritiskom na tipke Alt+F4.

-         Desni klik na prozor u Taskbaru, te klik na Close.

 

¤ Pomoć

-         Standardna pomoć u tijeku rada sa Windowsima dobiva se pritiskom na tipku F1.

-         Start – Help otvara pomoć na nivou cijelih Windowsa – podijeljeno po cjelinama, u obliku knjige za početnike.

-         Unutar svakog programa postoji izbornik Help.

 

¤ Izlazak iz Windowsa

-         Kliknite na Start (donji lijevi ugao) i izaberite Shut Down.

-         Shut Down Windows dijalog box ima slijedeće opcije:

o       Shut Down – gašenje.

o       Restart – gašenje i ponovno pokretanje.

o       Log Off – računalo se ne gasi, nego izlaz iz konfiguracije za trenutnog usera (korisnika) u Login dialog box.

-         Ugasiti računalo tek kad se pojavi poruka :

It is now safe to turn your computer.

 

 

WINDOWS EXPLORER

 

¤ Lijevi prozor: mape

      - označava da mapa ima poddirektorije.

*      - označava da mapa ima podmape, i da je otvoren – njime se zatvara.

¤ Desni prozor: sadržaj tih mapa

 

¤ Kreiranje nove mape

-         Klik na mapu u lijevom dijelu Explorera.

-         Klik desnom tipkom u prozni desni dio Explorera: New / Folder.

-         Unosi se naziv mape.

 

¤ Kopiranje i premještanje datoteka

-         Iz prozora mapa ili Windows Explorera Cut, Copy i Paste.

-         Desni klik na datoteku.

-         Edit – Cut za premještanje datoteke, Copy za koriranje.

-         Ući u odredišni direktorij.

-         U desni slobodni dio Explorera kliknuti desnom tipkom.

-         Paste za kopiranje ili preseljenje.

-         Premještanje ikone, tj. povlačenjem iz prozorau prozor uz pritisnutu lijevu tipku miša.

-         Više datoteka istovremeno se može selektirati sa tipkama CTRL (po jedna) ili SHIFT (raspon).

 

 

 

¤ Recycle Bin – brisanje i vraćanje datoteka

-         Datoteke i mape se nepovratno brišu ukoliko pri brisanju držimo stisnutu tipku SHIFT. Ukoliko nije drugačije konfigurirano, obrisane datoteke se prvo smještaju u mapu Recycle Bin.

 

¤ Vraćanje obrisanih datoteka

-         Dvostrukim klikom na desktopu otvaramo               Recycle Bin, selektiramo željene datoteke i kliknemo na File / Restore.

 

¤ Nepovratno brisanje

-         Desktop – desni klik na Recycle Bin – Empty Recycle Bin.

 

¤ Promjena izgleda desktopa

-         Desnim klikom na desktopu i klikom na Properties otvara se Display Properties pop – up menu.

-         U Background tabu je prikazana trenutna pozadina.

-         Izgled wallpapera na desktopu definira se sa:

o       Center – centrira wallpaper na sredini u originalnoj veličini.

o       Tile – wallpaper se ponovi više puta ukoliko je manji.

o       Stretch – povećava wallpaper – razvuče se po desktopu.

-         Appearance tab – mijenja izgled, veličinu i boju slova i prozora u Windowsima.

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT WORD  – NUŽNO ZA POČETAK

 

Otvorite izbornik Programs u Windowsima i pritisnite tipku miša na sličicu pokraj koje piše Microsoft Word.

 

¤ Koja je razlika između tekstualnih izbornika i dugmadi ispod izbornika?

 

 

 

 

 


Na početku rada s Wordom, izgled izbornika će izgledati ovako ili slično ovome. Sve naredbe možemo naći u tekstualnim izbornicima. Gumbi sa slike su naredbe koje se najčešće rabe i njima se brže radi. Gumbi nisu nužni, njhov raspored se može mijenjati, a može se svaki red dugmadi pojedinačno ukloniti s predočnika. Svaki od tekstualnih izbornika ima neku namjenu. Te namjene su:

 

File

Sve naredbe vezane za dokument

Edit

Naradbe za izmjenu teksta

View

Načini gledanja dokumenta

Insert

Sve što se može umetnuti u tekst

Format

Naredbe za izmjenu svega što se može izmijeniti

Tools

Posebne naredbe za pravopisno ispravljanje

Table

Sve naredbe za izradu i preinaku tablica

Window

Naredbe kojima se rukuje prozorima dokumenata

Help

Programi za pomoć

 

 

 

POČETAK RADA U WORDU

 

Kada uočite treptajući kursor, počnite pisati tekst. Treptajući kursor pokazuje mjesto unošenja teksta. Na kraju teksta sam prelazi u novi red kao i Vaš tekst. Ako se preko napisanog teksta prevuče mišem, to znači da su na njemu moguće sve promjene. Ako vidite ovaj red gumba u gornjem dijelu predočnika, pritisnite gumb za izbor jednog od ponuđenih fontova.

 

 

 

 

 

 


Slova možete uvećavati tako da pritisnete gumb za promjenu veličine fonta i izaberete jedinicu veće od postojeće, a slova se mogu umanjiti tako da se izaberu manje vrijednosti. Veličina slova od 10 do 12 je uobičajena, manje od 10 su sitna slova, a od 14 i više su krupna slova. Promjena se vidi trenutačno, pa ako nije veličina dovoljna, povećajte je još.

 

Slijedeći gumbi koji se vide pored gore opisanih su               . Ova slova označavaju bold, italic i underline, što bi u prijevodu značilo podebljana slova, kurziv i podvučena slova. Ove naredbe služe za naglašavanje dijelova teksta.

Gumbi koji služe za uređivanje, odnosno poravnavanje teksta s marginama su:

 

 

 

 

 

 

 

 


S tipkom Enter prelazite u novi red. Pri tom prenosite sva namještenja iz pretjhodnog retka. Skočite li u novi red sa kursorskom tipkom vrijedit će sva početna namještenja.

 

OZNAČAVANJE TEKSTA

 

Sve promjene na tekstu su moguće samo ako je tekst označen.

 

¤ Označavanje jedne riječi

-         Kliknite dva puta na odabranu riječ, ili

-         Dovedite kursor miša ispred riječi, te držite stisnutu lijevu tipke i povucite do kraja riječi, ili

-         Dovedite kursor do riječi, te držite stisnute tipke SHIFT+neku od kursorskih strelica

 

Ako ste kliknuli jednom, tada možete umetati tekst tamo gdje se nalazi kusror. Ako ste pogrešno označili jednostavno kliknite bilo gdje na pozadinu ili tekst, ili kliknite bilo koju kursorsku strelicu.

 

¤ Označavanje jednog retka

-         Dovedite kursor miša ispred retka (pokazivač se pretvori u strelicu). Kliknite jedanput.

 

¤ Označavanje odlomka

-   Dovedite kursor miša ispred retka, te dva puta kliknite. Dvostruki klik označit će cijeli odlomak. Trostruki klik na riječ također označuje odlomak.

 

¤ Označavanje više riječi

-         Povucite kursor miša sa stisnutom lijevom tipkom preko željenog dijela teksta.

 

¤ Označavanje više redaka

-         Dovedite kursor miša ispred prvog retka i vucite miš dolje do posljednjeg retka.

 

 

 

¤ Označavanje čitavog teksta

-         Pronađite u izborniku Edit naredbu Select All ili tri puta kliknite ispred rubnice ili koristite tipke CTRL+A.

 

¤ Prelazak na novu stranicu

-         Na novu stranicu se prelazi tipkama CRTL+Enter ili u izborniku Insert pronađete naredbu Break… i kliknete na nju.

 

¤ Što je odlomak (paragraph)?

Paragraf ili odlomak je dio teksta koji zaključujemo znakom za novi red, tj. tipkom Enter. Ukoliko je dio teksta odlomka veći od jednog retka, Word će ga automatski prelomiti čim dotakme desnu rubnicu i prebaciti će ga u novi red.

 

 

BRISANJE

 

Ako ste otipkali pogrešku, kursor dovetite na mjesto te pogreške, najjednostavniji je način dovesti kursor miša na to mjesto i kliknuti, te sačekajte da kursor počne treptati i onda možete ispraviti pogrešku. Za ispravljanje pogrešaka postoji više načina:

-         Tipkom Delete brišete znak iza kursora.

-         Tipkom Backspace brišete znak ispred kursora.

-         Tipkama CTRL+Delete brišete riječ iza kursora.

-         Tipkama CTRL+Backspace brišete riječ ispred kursora.

 

Brisanje većeg dijela teksta moguće je tipkom Delete uz uvijet da neželjeni dio teksta prethodno označite pomoću miša. Ako obrišete pogrešan dio teksta možete ga vratiti pritiskom na gumb u gornjem dijelu prozora Worda

 

 

KRETANJE PO TEKSTU

 

-         Kursorska strelica lijevo i desno – jedan znak u lijevo i u desno

-         Kursorska strelica gore i dole – jedan red gore i dole

-         Tipka Alt + kursorska strelica lijevo – pomak za jednu riječ u lijevo

-         Tipka Alt + kursorska strelica desno – pomak  za jednu riječ u desno

-         Tipka Home, tipka End – pomak na početak reda, pomak na kraj reda

-         Tipka Page Up, tipka Page Down – pomak za jednu stranicu gore, pomak za jednu stranicu dole

-         Tipka CTRL + tipka Home, Tipka CTRL + tipka End – pomak na početak, odnosno kraj dokumenta

 

 

  

 

PREMJEŠTANJE DIJELA TEKSTA

 

Premještanje teksta se obavlja na slijedeći način:

-         Označite tekst

-         Pritisnite gumb         (Cut) za izrezivanje

-         Dovedite kursor miša na željeno mjesto i pritisnite lijevu tipku miša

-         Pritisnite gumb          (Paste) ili tipku Insert za umetanje teksta.

 

 

KOPIRANJE DIJELOVA TEKSTA

 

Kopiranje teksta se obavlja na slijedeći način:

-         Označite tekst

-         Pritisnite dugme         (Copy) za kopiranje

-         Dovedite kursor miša na željeno mjesto i pritisnite lijevu tipku miša

-         Pritisnite gumb          (Paste) ili tipku Insert za umetanje teksta.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREMANJE DOKUMENTA (SAVE)

 

Kad u Wordu radite novi tekst, on se privremeno sprema u memoriju računala pod uobičajenim imenom Document n, gdje je n broj koji se povečava za svaki novootvoreni dokument. Taj se dokument “pamti” sve dok se ne izađe iz programa. Da bi ste dokument trajno sačuvali za buduće pozive, morate ga spremati na disk. Napisani dokument spremit ćete gumbom        . Pretpostavimo da već imate direktorij u koji ćete spremati isključivo svoje dokumente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.      Izaberite disk i direktorij u koji želite spremiti dokument.

2.      Napišite neko ime za dokument.

3.      Gumb                       spremit će dokument na disk u naznačeni direktorij.

 

Datoteke stvorene u Wordu prepoznati ćete po nastavku .doc. Ako je datoteka dobila svoje ime i mjesto na disku, svaki slijedeći poziv naredbe Save spremit će datoteku bez ikakvih upita.

 

¤ Kako već spremljenu datoteku spremiti u drugi direktorij

-         Pozovite naredbu Save As. Naredba Save As uvijek pita za ime dokumenta (File Name) i mjesto gdje ju želite spremiti (Save in).

 

¤ Kako već spremljenu datoteku spremiti pod drugim imenom

-         Pozovite naredbu Save As. Naredba Save As uvijek pita za ime dokumenta (File Name) i mjesto gdje ju želite spremiti (Save in).

 

¤ Kako umnožiti datoteku bez izlaska iz Worda

-         Pozovite naredbu Save As. Naredba Save As uvijek pita za ime dokumenta (File Name) i mjesto gdje ju želite spremiti (Save in).

 

Dokument valja spremiti nakon svake izmjene, naravno ako ste zadovoljni s tom izmjenom.

 

 

OTVARANJE DOKUMENTA (OPEN)

 

Ako ste dokument spremili na disk (te ako se sjećate gdje i pod kojim imenom), tada možete taj dokument i pozvati. Naredbom Open se poziva dokument s diska koji je naredbom Save svojevremeno spremljen na disk. Dokument se poziva pritiskom na ovaj gumb      ili naredbom File / Open. U prozoru Open pronađite datoteku koju želite učitati u Word. Kliknite dva puta na nju ili jedanput, ta stisnite gumb Open.

 

¤ Stvaranje novog dokumenta (Open)

Novi dokument (prazan list) pozvat ćete naredbom New u izborniku File.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uočite da na ostalim karticama postoji čitav niz gotovih obrazaca koje možete koristiti za posebne dokumente kao na primjer izvještaje, telefakse, publikacije i slično.

 

 

ISPIS DOKUMENTA (PRINT)

Naredbu Print Preview      upotrebljavamo za pregled dokumenta prije ispisa.          Print Preview se koristi zbog mogućih pogrešaka, jer ih je lakše ispraviti na predočniku nego na papiru. Kada stisnemo gumb Print Preview pojaviti će se novi izbornik:

 

 


Moguće je rabiti povećalo (Magnifier)     za prikaz potankosti. Dovedite povećalo na dio teksta koji želite uvećati. Potom:

-         pritisnite lijevu tipku miša za uvećavanje

-         pritisnite ponovo tipku miša za smanjenje

-         kursor miša odvedite na drugi kraj teksta, pritisnite miš za uvećanje

-         za snimanje ponovo pritisnite lijevu tipku miša

-         ako ste završili pregled, isključite povećalo

 


Ako želite vidjeti više stranica odjednom pritisnite gumb   , i odredite broj prikazanih stranica prevlačenjem miša preko kvadratića. Za izlazak iz Print Previewa pritisnite gumb Close.

Ispis dokumenta pokrenite gumbom  ili tipkama CTRL+P. Pojavit će se ovakav prozor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Popunite ga kako redoslijed nalaže:

1.      Provjerite model pisača koji je spojen na Vaše računalo (Printer Name)

2.      Provjerite je li pisač spreman za ispis (Ready)

3.      Odredite opseg ispisa (Page Range):

¤ Sve stranice Vašeg dokumenta

¡ Tekuću stranicu (na tekućoj stranici nalazi se treptajući kursor)

¡ Upišite od koje do koje stranice želite ispis (između stranica stavljajte zarez)

4.      Broj ispisanih primjeraka (Copies) može biti onoliko koliko želite.

 

 

ZATVARANJE DOKUMENTA I IZLAZAK IZ WORDA (Close, Exit)

 

Za izlazak iz Worda treba zatvoriti (izvanjski) prozor Worda . Time će se zatvoriti i prozor dokumenta. To je istovjetno naredbi Exit u izborniku File. Želite li zatvoriti samo dokument, zatvorite njegov (unutarnji) prozor na također isti gumb . To je istovjetno naredbi Close u izborniku File.

 

 

NAMJEŠTANJE PRIKAZA U WORDU

 

Postoje dvije osnovne vrste prikaza, od ukupno pet. Za početak, najvažnije je shvatiti kako upravljati veličinom prikaza na predočniku. Točnije, koliki se dio dokumenta može vidjeti. Odgovor leži ovdje: 

 

 

Page Layout prikaza koristit ćete kada želite vidjeti ili praviti:

-         zaglavlje ili podnožje

-         u završnoj fazi jednolike raspodjele teksta na papiru prije ispisa

-         umetati objekte u tekst (crteže, strelice, okvire za pisanje i dr.)

-         kada želite mijenjati rubnice

 

Normal prikaz koristit ćete kada želite:

-         veća slova na predočniku

-         izbjeći nepotrebno i sporo listanje praznih dijelova na stranici

-         nadgledati prijelom stranice (Page Break, Section Break)

-         dohvatiti odbjeglu tablicu

 

 

¤ Kako povećati (smanjiti) vidljivost stranice

Ako slabo vidite slova, uvećajte prikaz teksta izborom većeg postotka vidljivosti (Zoom Control) 100% ili više. Ako želite vidjeti veći dio stranice, smanjite prikaz izborom manjeg postotka. Ako u padajućem izborniku ne postoji određena veličina, sami ju upišite i stisnite tipku Enter. Namojte se bojati koristiti naredbu, jer je bezopasna, a vrlo korisna.

 

¤ Formatiranje stranice

Dokument koji pišete najbolje je formatirati odmah po njegovu otvaranju. To znači odrediti veličinu papira, lijevu i desnu, te gornju i donju rubnicu (marginu), ako je to potrebno. Učinite li to kasnije, može Vam se dogoditi da dio teksta prijeđe na drugu stranicu, ili neka riječ u retku prijeđe u raredni ili prethodni redak. U izborniku File izaberite Page Setup. Uočite četiri kartice. Na kartici Margins moguće je namjestiti lijevu (Left) i desnu (Right), te gornju (Top) i dinju (Bottom) rubnicu. Rubnice su namještene na optimalnu vrijednost, pa vjerojatno nećete imati potrebu namještati ih svaki put. Rubnica se mjeri od ruba papira, pa provjerite odgovara li veličina izabranog papira stvarnoj veličini papira u pisaču. To ćete provjeriti na slijedećoj kartici Paper Size. U kartici Paper Size moguće je okrenuti papir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


¤ Namještanje uvlake i tabulatora

Ako ne vidite ravnalo iznad dokumenta (sa svim pripadajućim oznakama graničnika i uvlaka), odaberite naredbu Ruler (ravnalo) u izborniku View.

 

 

 


Na ravnalu možete vidjeti, počevši slijeva:

-         vrstu graničnika sasvim lijevo

-         lijevu rubnicu širine 2,5 cm

-         klizač uvlake prvog retka odlomka

-         klizač uvlake ostalih redaka odlomka osim prvog

-         zajednički klizač koji povlači cijeli odlomak

-         prostor za tekst od 16 cmizmeđu lijeve i desne rubnice

-         klizač desne uvlake

-         desnu rubnicu

 

Ne zaboravite, uvlaka se odnosi na odlomak. Odlomak nije potrebno označavati, već kliknuti jedanput bilo gdje unutar odlomka.

 

¤ Tabulatori

Tabulator je pomak na najbližu crtu s desne strane, a napravit ćete ga tipkom za pomak Tab. Slijedećim znakom tabulatora pomaknut ćete pokazivač teksta za slijedećih 1,27 cm.

Postupak postavljanja tabulatora (jednim pritiskom na lijevu tipku miša):

1.      Postavite kursor teksta u redak u kojem namještate tabulator

2.      Izaberite graničnik obzirom na način poravnavanja

3.      Postavite graničnik na ravnalu na određenu udaljenost

4.      Umetnite znak pomaka pritiskom na tipku Tab na tipkovnici.

 

Pomaka neće biti ako niste tipkom Tab umetnuli znak pomaka. Pazite u kojem ste redu ostavili kursor, jer namješteni graničnici tabulatora vrijede samo za jedan red. Svakim pritiskom na gumb graničnika izabire se slijedeći tip graničnika od četiri postojeće:

-          poravnavanje s lijeva

-          poravnavanje s desna

-          poravnavanje po sredini riječi

-         * poravnavanje brojeva prema decimalnom zarezu.

 

 

 

BROJEVI STRANICA

 

Označavanje broja stranice prepustite Wordu. Naredba Insert / Page Number ponudit će Vam nekoliko načina straničenja. Primjerice:

-         vrhom stranice (Top of page)

-         dnom stranice (Bottom of page)

-         lijevom rubnicom (Left)

-         desnom stranicom (Right)

-         sredinom stranice (Center)

-         unutarnjom rubnicom (Inside)

-         izvanjskom rubnicom (Outside)

 

 

   Izabrani način straničenja pogledajte u okviru Preview. Želite li još potanje ući u mogućnosti straničenja pritisnite gumb Format.

 

¤ Očitavanje stranica dokumenta

Pogledajte poslijednji redak. Vrijednosti koje se nalaze su vezane za ovaj dokument, a one označavaju  da se kursor teksta nalazi na 16. stranici od ukupno 16. Kursor se nalazi u 28. stupcu, 31. retku na 21,2 cm od gornjeg ruba papira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Prijelaz na određenu stranicu u dokumentu

1. Pozovite naredbu Edit / GoTo. Jednostavniji način je CTRL+G. U oba slučajeva pojavit će se ovakav prozor:

 

 

2.  Upišite broj stranice u okvir Enter Page Number i pritisnite tipku Enter ili gumb GoTo.

 

Prijelaz na neku stranicu možete i bez GoTo naredbe jednostavnom uporabom okomitog klizača koji ispisuje broj stranica.

 

RAD S VIŠE DOKUMENATA U WORDU

 

Ne treba pozivati Word po drugi put da biste pisali drugi dokument. U Wordu možete otvoriti nekoliko dokumenata. Nadgledat ćete ih pomoću izbornika Window. U njemu je popis svih otvorenih dokumenata.

 


                                               Listanje prozora otvorenih dokumenata moguće je i kombinacijom tipki             CTRL+F6.

 

 

 

 

 

 

 

RAZMACI (Spacing)

 

¤ Razmak između odlomaka

U izborniku Format izaberite naredbu Paragraph. U okviru Spacing naredbom              Line Spacing možete određivati razmak redaka u odlomku.

 

Single

Razmak jednak veličini fonta

1.5 lines

50 % veći razmak

Double

Dvostruki razmak

Exactly

Određen razmak (odredite u susjednom brojčaniku)

Multiple

Višestruki razmak

 

 

 

¤ Razmak između znakova (Character Spacing)

U izborniku Format izaberite naredbu Font, te karticu Character Spacing. Upišite ili namjestite potreban razmak.

 

 

 

 

 

 

PISANJE U STUPCIMA

 

Imate li potrebu pisati u stupcima, kao u novinama, pritisnite gumb  Columns. Nakon što ga pritisnete, pojavit će se ovakav prozorčić:

Jednostavno odredite broj stupaca koji želite na način da kursorom miša pređete preko stupaca i nakon određenog broja stupaca kliknete na lijevu tipku miša.

 

 

 

 

PODBROJČAVANJE

 

Dijelove teksta možete označiti rednim brojevima ovako:

1.      označite te retke

2.      pritisnite gumb

3.      želite li ih malo uvući, pritisnite još i gumb .

 

 ¤ Page Break

Kada želite da slijedeći tekst počinje od iduće stranice pritisnite tipke CTRL+Enter. Znak prijeloma možete vidjeti samo u prikazu View / Normal, a inače u Page Layoutu se to vidi kao nova stranica.

 

¤ Section Break

Naredbe vezane za određivanje stranica (Page Setup) vrijede u načelu nad cijelim dokumentom. Razmotrimo slučaj kako dobiti dokument s jednom položenom stranicom. Rješenje je podijeliti dokument u 3 sekcije naredbom                                    Insert / Break / Section Break / Next Page i potom položiti stranicu druge sekcije naredbom Page Setup / Paper Size / Landscape, Apply to This section.

 

 

TABLICE

 

Oblikovanje je tablica jednostavno. Pritiskom na gumb  otvorit će se matrica koja će izgledati ovako:

 

Ako dovedete kursor miša na gornji lijevi dio matrice, ona će se zaplaviti, i potrebno je samo pomicati miš prema suprotnoj strani, te kad dođete do željenog broja stupaca i redaka stisnite lijevu tipku miša i Vaša će tablica biti kreirana. Ukoliko tablicu ne vidite, uključite naredbu Show Gridlines na kraju izbornika Table. Sve su postojeće naredbe za oblikovanje tablice u izborniku Table. Upisivanje u polja tablice je vrlo jednostavno. Dovedite kursor miša do željenog polja, pritisnite jednom lijevu tipku i počnite pisati. Ako popunjavate polja redom koristite tipku Tab. Dođete li do posljednjeg, pritisnite tipku Tab opet i otvorit će se novi red. Ako želite promijeniti font i njegovu veličinu, označite tekst i napravite izmjenu. Visina retka se sama prilagođava veličini fonta. Ako tekst u nekom polju nema dostatnog mjesta, prijeći će u novi red, a taj red će postati dvostruko viši. Ako to ne želimo možemo sami formirati visinu i širinu redaka i stupaca. Kada se kursor miša promijeni u ovakav znak    II    to znači da možemo mijenjati veličinu stupca ili retka. Ako želimo maknuti ili dodati rubne linije na tablici koristimo ovaj gumb .

 

¤ Slaganje podataka unutar stupca po određenom kriteriju

Ako postoji niz podataka u tablici koji se neprestano mijenjaju i nadopunjuju i želite ih posložiti (Sort) po abecednom redu ili po nekom drugom kriteriju, postupak je slijedeći:

1.      nazive stupaca pišite u prvom retku

2.      promijenite font u prvom retku ili samo podebljajte font (Bold)

3.      pazite da kursor bude unutar tablice

4.      izaberite naredbu Table / Sort

5.      izaberite stupac po kojem želite posložiti podatke (retke) Sort by

 

 

Izaberite način preslagivanja po abecednom redu (Text) ili ako su brojčani podaci po veličini brojeva(Number). Ascending znači po uzlaznom nizu (A     Z), a Descending po povratnom nizu (Z      A).

 

 

UMETANJE TABLICE IZ EXCELA

 

Postoje dva načina umetanja podataka iz Excela u Word, ovisno o tome da li želite zadržati Excelove mogućnosti računanja i naglašavanja polja ili želite pretvoriti podatke u jednostavnu tekstualnu formu Word tablice.

Postupak je u oba slučaja jednak sve do zadnjeg koraka:

1.      pozovite Excel i u njemu datoteku s podacima

2.      označite dio tablice ili dijagram koji želite prenijeti

3.      pozovite naredbu Copy (iz programa Excel)

4.      vratite se u Word (tipkama ALT+Tab ili ALT+Esc)

5.      postavite kursor teksta na mjesto gdje želite umetnuti podatke iz Excela

6.      pozovite naredbu Paste (iz programa Word) i podaci će se naći u tablici Worda

ili

6.A. ako želite preslikati izvorni Excelov format tablice u Word tada upotrijebite naredbu Paste Special / Microsoft Excel Worksheet Object.