CMS 2000 isporučujemo u slijedećim bojama:
COLOR CODE CHART
COLOR NAME CODE COLOR
Black #000000 Black
Gray28 #3B3131 Gray28
Gray44 #646060 Gray44
Gray50 #747170 Gray50
Gray #736F6E Gray
Slate Gray #657383 Slate Gray
Cadet Blue4 #4C787E Cadet Blue4
Thistle4 #806D7E Thistle4
Medium Slate Blue #5E5A80 Medium Slate Blue
Medium Purple4 #4E387E Medium Purple4
Midnight Blue #151B54 Midnight Blue
Dark Slate Blue #2B3856 Dark Slate Blue
Dark Slate Gray #25383C Dark Slate Gray
Cornflower Blue #151B8D Cornflower Blue
Royal Blue4 #15317E Royal Blue4
Royal Blue #2B60DE Royal Blue
Royal Blue1 #306EFF Royal Blue1
Royal Blue2 #2B65EC Royal Blue2
Royal Blue3 #2554C7 Royal Blue3
Deep Sky Blue #3BB9FF Deep Sky Blue
Slate Blue #3574EC7 Slate Blue
Steel Blue4 #2B547E Steel Blue4
Steel Blue #4863A0 Steel Blue
Slate Blue2 #6960EC Slate Blue2
Violet #8D38C9 Violet
Medium Purple #8467D7 Medium Purple
Medium Purple1 #9E7BFF Medium Purple1
Light Steel Blue #728FCE Light Steel Blue
Steel Blue3 #488AC7 Steel Blue3
Steel Blue2 #56A5EC Steel Blue2
Steel Blue1 #5CB3FF Steel Blue1
Slate Blue #737CA1 Slate Blue
Slate Gray3 #98AFC7 Slate Gray3
Deep Pink #F52887 Deep Pink
Deep Pink3 #C12267 Deep Pink3
Maroon #800000 Maroon
Maroon1 #B70000 Maroon1
Magenta #FF00FF Magenta
Magenta2 #E238EC Magenta2
Magenta3 #C031C7 Magenta3
Medium Orchid #B048B5 Medium Orchid
Medium Orchid1 #D462FF Medium Orchid1
Medium Orchid2 #C45AEC Medium Orchid2
Medium Orchid3 #A74AC7 Medium Orchid3
Medium Orchid4 #6A287E Medium Orchid4
Purple #8E35EF Purple
Purple1 #893BFF Purple1
Purple2 #7F38EC Purple2
Purple3 #6C2DC7 Purple3
Purple4 #461B7E Purple4
Dark Orchid4 #571B7e Dark Orchid4
Dark Orchid #7D1B7E Dark Orchid
Dark Violet #842DCE Dark Violet
Dark Orchid3 #8B31C7 Dark Orchid3
Dark Orchid2 #A23BEC Dark Orchid2
Dark Orchid1 #B041FF Dark Orchid1
Pale Violet Red #D16587 Pale Violet Red
Pale Violet Red1 #F778A1 Pale Violet Red1
Pale Violet Red2 #E56E94 Pale Violet Red2
Pale Violet Red3 #C25A7C Pale Violet Red3
Pale Violet Red4 #7E354D Pale Violet Red4
Plum #B93B8F Plum
Plum1 #F9B7FF Plum1
Plum2 #E6A9EC Plum2
Plum3 #C38EC7 Plum3
Thistle #D2B9D3 Thistle
Thistle3 #C6AEC7 Thistle3
Thistle2 #E9CFEC Thistle2
Thistle1 #FCDFFF Thistle1
Lavendar #E3E4FA Lavendar
Lavendar Blush #FDEEF4 Lavendar Blush
Light Steel Blue1 #C6DEFF Light Steel Blue1
Light Blue #ADDFFF Light Blue
Light Blue1 #BDEDFF Light Blue1
Light Cyan #E0FFFF Light Cyan
Slate Gray1 #C2DFFF Slate Gray1
Slate Gray2 #B4CFEC Slate Gray2
Light Steel Blue2 #B7CEEC Light Steel Blue2
Turquoise1 #52F3FF Turquoise1
Cyan #00FFFF Cyan
Cyan2 #50EBEC Cyan2
Turquoise2 #4EE2EC Turquoise2
Medium Turquoise #48CCCD Medium Turquoise
Turquoise #43C6DB Turquoise
Dark Slate Gray1 #9AFEFF Dark Slate Gray1
Dark Slate Gray2 #8EEBEC Dark slate Gray2
Cyan3 #46C7C7 Cyan3
Turquoise3 #43BFC7 Turquoise3
Cadet Blue3 #77BFC7 Cadet Blue3
Pale Turquoise3 #92C7C7 Pale Turquoise3
Light Blue2 #AFDCEC Light Blue2
Dark Turquoise #3B9C9C Dark Turquoise
Cyan4 #307D7E Cyan4
Light Sea Green #3EA99F Light Sea Green
Light Sky Blue2 #A0CFEC Light Sky Blue2
Light Sky Blue3 #87AFC7 Light Sky Blue3
Sky Blue #82CAFF Sky Blue
Sky Blue2 #79BAEC Sky Blue2
Light Sky Blue4 #566D7E Light Sky Blue4
Sky Blue #6698FF Sky Blue
Light Slate Blue #736AFF Light Slate Blue
Light Cyan2 #CFECEC Light Cyan2
Light Cyan3 #AFC7C7 Light Cyan3
Light Cyan4 #717D7D Light Cyan4
Light Blue3 #95B9C7 Light Blue3
Light Blue4 #5E767E Light Blue4
Pale Turquoise4 #5E7D7E Pale Turquoise4
Dark Sea Green4 #617C58 Dark Sea Green4
Medium Aquamarine #348781 Medium Aquamarine
Medium Sea Green #306754 Medium Sea Green
Sea Green #4E8975 Sea Green
Dark Green #254117 Dark Green
Sea Green4 #387C44 Sea Green4
Forest Green #4E9258 Forest Green
Medium Forest Green #347235 Medium Forest Green
Spring Green4 #347C2C Spring Green4
Dark Olive Green4 #667C26 Dark Olive Green4
Green4 #347C17 Green4
Spring Green #4AA02C Spring Green
Spring Green #4AA02C Spring Green
Dark Sea Green #8BB381 Dark Sea Green
Dark Sea Green3 #99C68E Dark Sea Green3
Green3 #4CC417 Green3
Chartreuse3 #6CC417 Chartreuse3
Yellow Green #52D017 Yellow Green
Spring Green3 #4CC552 Spring Green3
Sea Green3 #54C571 Sea Green3
Spring Green2 #57E964 Spring Green2
Spring Green1 #5EFB6E Spring Green1
Sea Green2 #64E986 Sea Green2
Sea Green1 #6AFB92 Sea Green1
Dark Sea Green2 #B5EAAA Dark Sea Green2
Dark Sea Green1 #C3FDB8 Dark Sea Green1
Green #00FF00 Green
Lawn Green #87F717 Lawn Green
Green1 #5FFB17 Green1
Green2 #59E817 Green2
Chartreuse #8AFB17 Chartreuse
Green Yellow #B1FB17 Green Yellow
Dark Olive Green1 #CCFB5D Dark Olive Green1
Dark Olive Green2 #BCE954 Dark Olive Green2
Dark Olive Green3 #A0C544 Dark Olive Green3
Yellow #FFFF00 Yellow
Yellow1 #FFFC17 Yellow1
Khaki1 #FFF380 Khaki1
Goldenrod #EDDA74 Goldenrod
Gold2 #EAC117 Gold2
Gold1 #FDD017 Gold1
Goldenrod1 #FBB917 Goldenrod1
Goldenrod2 #E9AB17 Goldenrod2
Gold #D4A017 Gold
Gold3 #C7A317 Gold3
Goldenrod3 #C68E17 Goldenrod3
Dark Goldenrod #AF7817 Dark Goldenrod
Khaki #ADA96E Khaki
Khaki3 #C9BE62 Khaki3
Khaki4 #827839 Khaki4
Sienna1 #F87431 Sienna1
Sienna2 #E66C2C Sienna2
Dark Orange #F88017 Dark Orange
Dark Orange1 #F87217 Dark Orange1
Dark Orange2 #E56717 Dark Orange2
Dark Orange3 #C35617 Dark Orange3
Sienna #8A4117 Sienna
Sienna4 #7E3517 Sienna4
Indian Red4 #7E2217 Indian Red4
Salmon4 #7E3817 Salmon4
Dark Goldenrod4 #7F5217 Dark Goldenrod4
Gold4 #806517 Gold4
Goldenrod4 #805817 Goldenrod4
Light Salmon4 #7F462C Light Salmon4
Coral3 #C34A2C Coral3
Coral2 #E55B3C Coral2
Coral #F76541 Coral
Dark Salmon #E18B6B Dark Salmon
Salmon1 #F88158 Pale Turquoise4
Salmon2 #E67451 Salmon2
Salmon3 #C36241 Salmon3
Light Salmon3 #C47451 Light Salmon3
Light Salmon2 #E78A61 Light Salmon2
Light Salmon #F9966B Light Salmon
Sandy Brown #EE9A4D Sandy Brown
Hot Pink #F660AB Hot Pink
Hot Pink1 #F665AB Hot Pink1
Hot Pink2 #E45E9D Hot Pink2
Hot Pink3 #C25283 Hot Pink3
Hot Pink4 #7D2252 Hot Pink4
Light Coral #E77471 Light Coral
Indian Red1 #F75D59 Indian Red1
Indian Red2 #E55451 Indian Red2
Indian Red3 #C24641 Indian Red3
Red #FF0000 Red
Red1 #F62217 Red1
Red2 #E41B17 Red2
Firebrick1 #F62817 Firebrick1
Firebrick3 #C11B17 Firebrick3
Pink #FAAFBE Pink
Rosy Brown1 #FBBBB9 Rosy Brown1
Rosy Brown2 #E8ADAA Rosy Brown2
Pink2 #E7A1B0 Pink2
Light Pink #FAAFBA Light Pink
Light Pink1 #F9A7B0 Light Pink1
Light Pink2 #E799A3 Light Pink2
Pink3 #C48793 Pink3
Rosy Brown3 #C5908E Rosy Brown3
Rosy Brown #B38481 Rosy Brown
Light Pink3 #C48189 Light Pink3
Rosy Brown4 #7F5A58 Rosy Brown4
Light Pink4 #7F4E52 Light Pink4
Pink4 #7F525D Pink4
Light Goldenrod4 #817339 Light Goldenrod4
Lemon Chiffon4 #827B60 Lemon Chiffon4
Lemon Chiffon3 #C9C299 Lemon Chiffon3
Light Goldenrod3 #C8B560 Light Goldenrod3
Light Golden2 #ECD672 Light Golden2
Light Goldenrod #ECD872 Light Goldenrod
Light Goldenrod1 #FFE87C Light Goldenrod1
Lemon Chiffon2 #ECE5B6 Lemon Chiffon2
Lemon Chiffon #FFF8C6 Lemon Chiffon
Light Goldenrod Yellow #FAF8CC Light Goldenrod Yellow

Poslovni forum d.o.o.


Povratak na prethodnu stranicu