Account is suspended

 
 HOSTINGAccount is suspended
označava da je hosting trenutno onemogućen / stopiran.


Dok je account u ovom statusu, sav sadržaj je sačuvan i može biti vraćen, ukoliko se riješe razlozi zbog kojih je account dospio u suspended status.


Rok u kojemu može biti account suspendiran naveden je u obavijesti koja je prethodno dostavljena korisniku.
Po isteku navedenog roka, hosting, a samim time i sadržaj na istome se briše bez daljnih obavijesti.


      Kontakt - Contact - Administrator


L'account è sospeso - Cuenta está suspendida - Compte est suspendu - Konto ausgesetzt - Účet je pozastaven
Kontoen er suspendert - Konto jest zawieszone - Сметката е спряно - Счет приостановлены - 帐户被冻结